Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb

Tyfu: Adeiladu'r Dangosfwrdd Marchnata Rhyngrwyd Ultimate

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o ddangosyddion perfformiad gweledol. Ar hyn o bryd, rydym yn awtomeiddio adroddiadau gweithredol misol i'n cleientiaid ac, yn ein swyddfa, mae gennym sgrin fawr sy'n dangos dangosfwrdd amser real o holl ddangosyddion perfformiad allweddol marchnata ein holl gleientiaid. Mae wedi bod yn offeryn gwych - bob amser yn rhoi gwybod i ni pa gleientiaid sy'n cael canlyniadau gwell a pha rai sy'n cael cyfle i wella. Er ein bod ni'n defnyddio Geckoboard ar hyn o bryd, mae yna gwpl o gyfyngiadau rydyn ni

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â

Rhifedd: Dangosfwrdd Widget Integredig ar gyfer iOS

Mae Numberics yn caniatáu i ddefnyddwyr iPhone ac iPad greu ac addasu eu dangosfyrddau integredig eu hunain o gasgliad cynyddol o drydydd partïon. Dewiswch o gannoedd o widgets a ddyluniwyd ymlaen llaw i adeiladu trosolwg o ddadansoddeg gwefan, ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol, cynnydd prosiectau, sianeli gwerthu, ciwiau cymorth i gwsmeriaid, balansau cyfrifon neu eilrifau o'ch taenlenni yn y cwmwl. Ymhlith y nodweddion mae: teclynnau wedi'u cynllunio ymlaen llaw o wahanol fathau gan gynnwys talpiau rhif, graffiau llinell, siartiau cylch, rhestrau twmffat, a mwy Creu lluosrifau

Recruit'em: Dewch o Hyd i Gysylltiadau Busnes ar Google

Os ydych chi'n chwilio am gysylltiad busnes ar draws rhwydweithiau cymdeithasol, mae Google yn offeryn gwych. Rwy'n aml yn chwilio am enw Twitter +, neu enw LinkedIn + i ddod o hyd i broffil. Mae gan LinkedIn, wrth gwrs, beiriant chwilio mewnol gwych (yn enwedig y fersiwn taledig) ac mae yna wefannau fel Data.com hefyd i ddod o hyd i gysylltiadau. Yn amlach na pheidio, rwy'n defnyddio Google serch hynny. Mae'n rhad ac am ddim ac mae'n gywir! Adeiladwyd RecruitEm yn arbennig ar gyfer recriwtwyr

BugHerd: Pwyntio, Clicio a Chydweithio ar y We

Dyma berl i chi ... beth pe gallech chi integreiddio'ch system rheoli prosiect ag anodiadau ar y sgrin i'w gwneud hi'n haws riportio materion a mynd i'r afael â thasgau ar y we? Dim rhannu sgrinluniau, pendroni am fersiynau porwr, na cheisio dehongli materion a ddisgrifiwyd gan rywun nad ydynt mor dechnegol ydych chi. Beth pe gallech chi agor pop ap ap porwr, pwyntio, clicio a riportio mater gyda'ch gwefan yn uniongyrchol i'ch tîm gwe neu

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer