Elfennau Gweledol Allweddol Dylunio Tudalen Glanio

Mae'r Folks yn Uplers wedi cynhyrchu'r ffeithlun rhyngweithiol hwn, A Deep Dive Into the Use of Visuals in Landing Pages, sy'n ymdrin â sut mae glanio tudalennau ynghyd â'r elfennau gweledol beirniadol sy'n effeithio ar gyfraddau trosi. Rhesymau dros Ddefnyddio Tudalennau Glanio sy'n Targedu Allweddeiriau ar gyfer Chwilio Organig - Trwy greu tudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio, gallwch apelio at yr algorithmau a chael y traffig cywir i'ch tudalen lanio. Trwy beidio ag optimeiddio, fe allech chi

Pam Mae Angen i Chi Fuddsoddi mewn Fideos Cynnyrch ar Eich Safle E-Fasnach

Mae fideos cynnyrch yn cynnig ffordd greadigol i e-fanwerthwyr arddangos eu cynhyrchion tra hefyd yn rhoi cyfle i gwsmeriaid weld cynhyrchion ar waith. Erbyn 2021, amcangyfrifir y bydd 82% o'r holl draffig rhyngrwyd yn cynnwys fideo. Un ffordd y gall busnesau eFasnach fynd ar y blaen i hyn yw trwy greu fideos cynnyrch. Ystadegau sy'n Annog Fideos Cynnyrch ar gyfer Eich Safle E-Fasnach: Nododd 88% o berchnogion busnes fod fideos cynnyrch yn cynyddu cyfraddau trosi Fideos cynnyrch