Einstein: Sut y gall Datrysiad AI Salesforce yrru Perfformiad Marchnata a Gwerthu

Mae adrannau marchnata yn aml yn brin o staff ac yn gorweithio - cydbwyso amser ar symud data rhwng systemau, nodi cyfleoedd, a defnyddio cynnwys ac ymgyrchoedd i gynyddu ymwybyddiaeth, ymgysylltu, caffael a chadw. Fodd bynnag, ar brydiau, rwy'n gweld cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny pan fydd atebion go iawn ar gael a fyddai'n lleihau'r adnoddau sy'n angenrheidiol i gynyddu effeithiolrwydd cyffredinol. Deallusrwydd artiffisial yw un o'r technolegau hynny - ac mae eisoes yn profi i ddarparu gwerth gwirioneddol i farchnatwyr fel