Mynegai Sglodion Cyflym: Profiad EMV Cyflymach a Gwell

Y prynhawn yma, ymwelais â fy merch yn ei swyddfa (pa mor cŵl yw Dad ydw i?). Fe wnes i stopio yn y siop ar draws y stryd, The Fresh Market a chasglu trefniant blodau braf ar gyfer ei desg a rhai danteithion i'r staff yno. Pan wnes i wirio, cefais fy chwythu i ffwrdd ... Fe wnes i fewnosod fy ngherdyn credyd EMV ac fe weithiodd bron yn syth. Hwn oedd y cyflymaf i mi weld gwaith talu erioed gyda sglodyn wedi'i alluogi

Pam Mae Angen I Uwchraddio'ch Cerdyn Swipe i EMV

Tra yn IRCE, cefais eistedd i lawr gyda SVP Intuit o Daliadau a Datrysiadau Masnach, Eric Dunn. Roedd yn olwg agoriadol i dwf Intuit yn y farchnad manwerthu ac e-fasnach. Mewn gwirionedd, nid yw llawer o bobl yn sylweddoli ond mae mwy o arian yn llifo trwy Intuit na PayPal o ran masnach ar-lein (os ydych chi'n cynnwys eu gwasanaethau cyflogres). Mae Intuit yn parhau i ymdrechu i fod yn ddatrysiad o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer unrhyw fusnes e-fasnach neu fanwerthu lle

Cardiau clyfar yn cael eu cyflwyno dros yr ychydig flynyddoedd nesaf

Waw ... pan feddyliwch am yr holl galedwedd pwrpasol a dibynnol ar gyfer cardiau credyd streipiog magnetig traddodiadol, dyna dunnell o offer a chost allan i'w disodli. Fodd bynnag, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, dyna'n union beth fydd yn digwydd! Mae cardiau credyd traddodiadol ar eu ffordd allan. Cymerodd hacio 70 miliwn o gardiau credyd Targed yn ystod tymor gwyliau 2013 i sbarduno'r Gyngres i roi'r gorau i'r cardiau streip magnetig hynod ansicr a ddefnyddir gan