Figma: Dylunio, Prototeip, a Chydweithio ar Draws Menter

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rydw i wedi bod yn helpu i ddatblygu ac integreiddio enghraifft WordPress wedi'i theilwra'n arbennig ar gyfer cleient. Mae'n eithaf cydbwysedd steilio, ymestyn WordPress trwy feysydd arfer, mathau post arferol, fframwaith dylunio, thema plentyn, ac ategion arfer. Y rhan anodd yw fy mod i'n ei wneud o ffug ffugiau o blatfform prototeipio perchnogol. Er ei fod yn llwyfan cadarn ar gyfer delweddu a dylunio, nid yw'n hawdd ei gyfieithu i HTML5 a CSS3.

Tyfu: Adeiladu'r Dangosfwrdd Marchnata Rhyngrwyd Ultimate

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o ddangosyddion perfformiad gweledol. Ar hyn o bryd, rydym yn awtomeiddio adroddiadau gweithredol misol i'n cleientiaid ac, yn ein swyddfa, mae gennym sgrin fawr sy'n dangos dangosfwrdd amser real o holl ddangosyddion perfformiad allweddol marchnata ein holl gleientiaid. Mae wedi bod yn offeryn gwych - bob amser yn rhoi gwybod i ni pa gleientiaid sy'n cael canlyniadau gwell a pha rai sy'n cael cyfle i wella. Er ein bod ni'n defnyddio Geckoboard ar hyn o bryd, mae yna gwpl o gyfyngiadau rydyn ni

Wrike: Cynyddu Cynhyrchedd, Cydweithio, ac Integreiddio Eich Cynhyrchu Cynnwys

Nid wyf yn siŵr beth fyddem yn gallu ei wneud heb lwyfan cydweithredu ar gyfer ein cynhyrchiad cynnwys. Wrth i ni weithio ar ffeithluniau, papurau gwyn, a hyd yn oed postiadau blog, mae ein proses yn symud o ymchwilwyr, i awduron, i ddylunwyr, i olygyddion a'n cleientiaid. Yn syml, mae gormod o bobl yn cymryd rhan i fod yn pasio ffeiliau yn ôl ac ymlaen rhwng Google Docs, DropBox neu e-bost. Mae angen prosesau a fersiwn arnom er mwyn gwthio cynnydd ymlaen ar ddwsinau o

Viraltag: Darganfod, Trefnu, Curadu, Rhannu a Thracio Delweddau Ar-lein

Bydd defnyddio delweddau yn effeithiol ar-lein yn tyfu eich gwerthiannau e-fasnach, eich cyrhaeddiad cyhoeddi, neu'ch busnes. Os yw'ch cwmni'n gweithio mewn maes gweledol o ffotograffiaeth, bwyd, ffasiynau neu hyrwyddo digwyddiadau, rydych chi eisoes yn gweithio i rannu cynnwys gweledol ar-lein. Mae delweddau'n dominyddu'r rhyngrwyd - o'ch porthiant Facebook i Pinterest. Profwyd bod delweddau yn gyrru cliciau, rhannu, deall a throsi. Y broblem i lawer o fusnesau yw sut i reoli adnoddau delwedd - o

Storyworks1: Llwyfan Cyflenwi Cynnwys Gwerthu Digidol Lleoliad-Ymwybodol

Mae Storyworks1 yn darparu platfform cyflwyno symudol rhyngweithiol i arfogi'ch tîm maes gydag offer i helpu i hybu hygrededd, alinio strategaeth farchnata â gweithredu gwerthiant, a thyfu perthnasoedd busnes â mewnwelediadau amser real a data gweithredadwy. Mae Lleolwr Cyfle newydd Storyworks1 yn rhoi'r gallu i bersonél gwerthu maes gysoni eu lleoliad presennol â CRM trwy ddyfais symudol er mwyn mapio lleoliadau a phroffiliau darpar gwsmeriaid a chleientiaid cyfagos. Mae'r Lleolydd Cyfle yn addasu gwybodaeth yn seiliedig ar y

Storfa: Adrodd Straeon Gweledol ar gyfer yr iPad

Yn ddiweddar cawsom weminar ar wyddoniaeth adrodd straeon gyda'n ffrindiau yn Cantaloupe.tv. Nid yw'n newydd i werthu a marchnata, ond am ryw reswm, dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae adrodd straeon wedi dechrau cymryd sylw. Mae defnyddwyr a phrynwyr busnes bob amser wedi trosi'n haws pan mae cysylltiad emosiynol rhyngddynt hwy a'r brandiau y maent yn eu caru ... ond mae'n ddiddorol pa mor hen, sgriptiedig ac ofnadwy y mae cyfryngau yn parhau i'n pla ar y teledu a'r we.

Defnyddio Rheoli Asedau Digidol i Symleiddio Hyrwyddo Cymdeithasol

Mae gennym ddau gleient ar hyn o bryd sydd â miliynau o gwsmeriaid ledled y wlad. Nid yw'r pwysau i raddfa strategaeth cyfryngau cymdeithasol sy'n hyrwyddo, yn ymateb ac yn ymateb i'r maint hwnnw o rwydwaith yn ymgymeriad bach - ac yn wirioneddol amhosibl heb ddefnyddio llif gwaith ac awtomeiddio. Yr hyn nad yw busnesau yn ei sylweddoli yw bod yr offer curadu a llif gwaith i symleiddio'r gallu i ddod o hyd i gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ei gymeradwyo a'i gyhoeddi eisoes yn bodoli. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC) yn anhygoel