Y 12 Archetypes Brand: Pa Un Ydych Chi?

Rydyn ni i gyd eisiau dilyniant ffyddlon. Rydym bob amser yn chwilio am y cynllun marchnata hudolus hwnnw a fydd yn ein cysylltu â'n cynulleidfa ac yn gwneud ein cynnyrch yn rhan anadferadwy o'u bywyd. Yr hyn nad ydym yn ei sylweddoli yn aml yw bod cysylltiadau yn berthnasoedd. Os nad ydych chi'n glir pwy ydych chi, ni fydd unrhyw un â diddordeb ynoch chi. Mae'n hollbwysig eich bod chi'n deall gyda phwy yw'ch brand, a sut y dylech chi fod yn cychwyn perthynas

Datrysiadau Personoli E-Fasnachu Angen Y 4 Strategaeth hyn

Pan fydd marchnatwyr yn trafod personoli e-fasnach, maent fel arfer yn siarad am un neu ddwy nodwedd ond yn colli'r holl gyfleoedd i greu profiad siopa unigryw ac unigol i'w hymwelydd. Mae manwerthwyr ar-lein sydd wedi gweithredu pob un o'r 4 nodwedd - fel Disney, Uniqlo, Converse ac O'Neill - yn gweld y canlyniadau anhygoel: Cynnydd o 70% yn ymgysylltiad ymwelwyr e-fasnach 300% o gynnydd mewn refeniw fesul chwiliad Cynnydd o 26% mewn cyfraddau trosi Er bod hynny'n swnio'n anhygoel. , mae'r diwydiant yn methu

Gwiriadau Gowalla yn Mouse House

Ddoe cyhoeddodd Gowalla bartneriaeth gydag un o’r brandiau mwyaf ar y blaned - Walt Disney, Inc. .. Mae yna ddigon o amheuwyr nad ydyn nhw’n credu yn y cyfryngau cymdeithasol - heb sôn am apiau geo-gymdeithasol fel Gowalla, (Foursquare a Facebook Places. Felly, pam mae'r bartneriaeth hon yn gwneud synnwyr?

Pam mae'r diwydiant ffilm yn methu, y dilyniant

Fis Rhagfyr y llynedd, ysgrifennais gofnod ar pam mae'r diwydiant ffilm yn methu. Efallai y dylwn fod wedi ysgrifennu pam ei fod yn methu 'ni'. Yn eironig, dyma'r dilyniant i'r cofnod hwnnw. Heno, aeth y plant a minnau i weld Môr-ladron y Caribî, Cist y Dyn Marw. Dylent fod wedi ei alw’n syml, Môr-ladron y Caribî, Dewch i Llaeth cymaint o Ffilmiau allan o hyn ag y gallwn. Roedd yr effeithiau yn y ffilm yn anhygoel ac roedd y