Beth Yw Disgrifiadau Meta? Pam eu bod yn hanfodol i strategaethau peiriannau chwilio organig?

Weithiau ni all marchnatwyr weld y goedwig ar gyfer y coed. Gan fod optimeiddio peiriannau chwilio wedi cael cymaint o sylw yn ystod y degawd diwethaf, rydw i wedi sylwi bod llawer o farchnatwyr yn canolbwyntio cymaint ar reng a thraffig organig dilynol, maen nhw'n anghofio'r cam sy'n digwydd rhyngddynt mewn gwirionedd. Mae peiriannau chwilio yn gwbl hanfodol i allu pob busnes i yrru defnyddwyr gyda'r bwriad i'r dudalen ar eich gwefan sy'n bwydo'r bwriad i'ch cynnyrch neu wasanaeth. A meta

Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio yng nghanlyniadau chwilio Google?

Pryd bynnag y byddaf yn disgrifio graddio i'm cwsmeriaid, rwy'n defnyddio'r gyfatebiaeth o ras gychod lle mai Google yw'r cefnfor ac mae pob un o'ch cystadleuwyr yn gychod eraill. Mae rhai cychod yn fwy ac yn well, rhai yn hen a phrin yn aros i fynd. Yn y cyfamser, mae'r cefnfor yn symud hefyd ... gyda stormydd (newidiadau algorithm), tonnau (cribau poblogrwydd chwilio a chafnau), ac wrth gwrs poblogrwydd parhaus eich cynnwys eich hun. Yn aml mae yna adegau lle gallaf adnabod

WordPress: Dau Ategyn SEO ar gyfer Creu Tag Meta

Mae dau ategyn WordPress na allwch fyw hebddynt i gynorthwyo gyda Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Bydd y ddau ategyn hyn yn cynhyrchu'ch tagiau meta allweddair a disgrifiad yn ddeinamig.

WordPress: Disgrifiad Meta Dynamig ar bob Post

Efallai na fydd gan Meta Descriptions y pŵer a wnaethant unwaith gyda Search Engines, ond bydd gweld disgrifiad deinamig yn y Peiriant Chwilio yn hytrach na disgrifiad cyffredinol eich blog yn denu mwy o ddarllenwyr i'ch gwefan! Darllenwch sut i wneud hynny â llaw neu gydag ategyn WordPress a ddarganfyddais.