Adweithydd Cymdeithasol: 7,000 o Ddylanwadwyr Cymdeithasol yn Eich Parod

Mae ChaCha yn gwmni gwych y bûm yn gweithio ag ef am gryn amser pan lansiais fy asiantaeth gyntaf. Mae'n anodd credu bod ChaCha yn 8 oed ... mae'r cwmni'n ystwyth ac yn symud ac yn gwella'n gyson. Nid ydyn nhw'n gwmni o'r Fali, felly dydyn nhw ddim dan y chwyddwydr bob amser - ond maen nhw bob amser yn cadw yn y gwefannau gorau yn y byd am draffig. A dros amser, rwyf wedi eu gweld yn cronni anferth

ChaCha Yn Lansio Rhaglen Gysylltiedig Gymdeithasol

Mae yna dipyn o ychydig o raglenni cysylltiedig rydw i'n perthyn iddyn nhw ond rydw i'n eithaf piclyd am yr hyn rydw i'n ei hyrwyddo ar ein blog a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Mae cyfyng-gyngor diddorol o ran marchnata cysylltiedig, serch hynny. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfleoedd cyswllt yn seiliedig ar eich klout neu nifer y dilynwyr sydd gennych chi ... ddim o reidrwydd yn seiliedig ar eich dylanwad a'ch gallu i drosi rhagolygon yn gwsmeriaid. Mae systemau cyswllt ar hyd a lled y lle ond ChaCha

Tueddiadau Technegol Uchaf 2011

Mae'r Folks yn G + (na ddylid eu cymysgu â Google+) wedi datblygu'r ffeithlun hwn ar brif dueddiadau technoleg ar-lein ar gyfer 2011. Mae'r rhestr ar y brig gyda Group Buying, technoleg a ffrwydrodd yn gynharach yn y flwyddyn ac sydd bellach wedi dod yn nodwedd sydd bron iawn mae pob cymuned wedi copïo ac ymgorffori yn eu strategaeth. Cymwysiadau geolocation, tabledi, apiau cynhyrchiant yn y cwmwl, fideo ar-lein yn Enterprise, Holi ac Ateb Ar-lein (gan gynnwys ein cleientiaid yn ChaCha!), Crowdfunding, a Mobile

Llygad Du Google Panda

Mae ychydig fisoedd wedi mynd heibio ers i Google wella ei algorithmau gyda'r diweddariad enwog Panda ac rydyn ni ar drothwy un arall ... Panda 2.2. Ysgrifennais fy meddyliau yma ac yma ... ac yn dal i ddrysu a oedd wedi gwella unrhyw beth mewn gwirionedd. Fe wnaeth; fodd bynnag, tarwch safleoedd mawr fel ChaCha heb rybudd. Cymerodd ChaCha y llwyddiant a gweithio ar unwaith i wella rhai o'r beirniadaethau a glywsant trwy ymgynghorwyr SEO… DK New Media

Mae'r Rhyngrwyd yn Rhedeg yn Well heb Fflach

Roedd Steve Jobs yn iawn. Y person cyntaf a'm cynghorodd i gael atalydd Flash oedd Blake Matheny. Mae Blake yn un o'r peirianwyr gorau i mi erioed gael y pleser o weithio gyda nhw - ac rydw i wedi gweithio gydag ef yn Compendium ac yn ChaCha. Byddech chi'n meddwl y byddwn i wedi gwrando ar foi a drawsnewidiodd yr isadeiledd a'r platfform cyfan o leiaf dau gwmni technoleg gwahanol. Wnes i ddim gwrando arno. I.