Transera: Dadansoddeg Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Canolfannau Cyswllt

Mae Transera yn cynnig platfform dadansoddeg Meddalwedd fel Gwasanaeth, wedi'i gynnal gan gwmwl, i ganolfannau galwadau fesur ymgysylltiad cwsmeriaid. Mae Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid Transera yn gymhwysiad dadansoddeg rhyngweithiol i berfformio dadansoddiad ar ryngweithio cwsmeriaid a gweithgaredd asiantau i benderfynu beth sy'n cynhyrchu'r canlyniadau busnes gorau. Yna gellir defnyddio'r mewnwelediadau hyn i newid ymddygiad asiantau a systemau canolfannau cyswllt ar y safle ac yn y cwmwl i yrru gwell perfformiad a phrofiadau cwsmeriaid. Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn dod ynghyd

Mannau gan Moxie: Alinio Marchnata a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae angen penderfyniadau cyflym a gweithredu'n gyflymach fyth ar fyd cynyddol gystadleuol heddiw, a heb os, mae angen cydweithredu cadarn. Mae Spaces gan Moxie yn gobeithio cynnig cyfres newydd o offer i farchnatwyr sy'n alinio marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid a chefnogaeth o fewn y fenter. Trwy alinio popeth, gellir cydgysylltu, gweithredu a mesur cyfleoedd caffael, cadw ac ailwerthu yn well. Mae lleoedd gan Moxie yn fwyaf addas ar gyfer sefydliadau mawr. Rhaid i'r fenter sefydlu grwpiau a lleoedd yn gyntaf, a darparu ar eu cyfer

Hunanladdiad Callcenter

Ddydd Sadwrn, buom yn gweithio gyda chanolfan alwadau ac un o'n cleientiaid. Cefais y teimlad niwlog, perfedd hwnnw nad oedd yn mynd i fynd yn dda. Roedd fy perfedd yn iawn. Er bod ein cais wedi'i gwblhau ac adnoddau'n eistedd yn segur am fisoedd, ni chyffyrddodd y galwr â dim. Cawsom demo a dim ond eu datblygwr a ddangosodd. Galwodd y cleient y galwr a gofyn beth oedd ei angen i baratoi. Fe wnaethon ni alw at y callcenter