Mae Cywasgiad Delwedd yn Angenrheidiol ar gyfer Optimeiddio Chwilio, Symudol a Throsi

Pan fydd dylunwyr graffig a ffotograffwyr yn cynhyrchu eu delweddau terfynol, fel rheol nid ydyn nhw wedi'u optimeiddio i leihau maint y ffeil. Gall cywasgiad delwedd leihau maint ffeil delwedd yn sylweddol - hyd yn oed 90% - heb leihau ansawdd i'r llygad noeth. Gall lleihau maint ffeil delwedd fod â chryn dipyn o fanteision: Amseroedd Llwyth Cyflymach - gwyddys bod llwytho tudalen yn gyflymach yn darparu profiad gwell i'ch defnyddwyr lle na fyddant yn gwneud hynny

Beth Yw Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)?

Er bod prisiau'n parhau i ostwng ar westeio a lled band, gall fod yn eithaf drud dal i gynnal gwefan ar blatfform cynnal premiwm. Ac os nad ydych chi'n talu llawer, mae'n debyg bod eich gwefan yn eithaf araf - gan golli'ch busnes sylweddol. Wrth i chi feddwl am eich gweinyddwyr sy'n cynnal eich gwefan, mae'n rhaid iddyn nhw ddioddef llawer o geisiadau. Efallai y bydd rhai o'r ceisiadau hynny'n gofyn i'ch gweinydd gyfathrebu ag eraill

Chwaraewyr Ffrydio Byw HTTP: 5 Nodwedd y mae angen i chi eu Gwybod

Protocol cyfathrebu yw chwaraewr HLS a elwir hefyd yn ffrydio byw HTTP, sef meddwl Apple a ddyluniwyd i ddechrau ar gyfer dyfeisiau Apple yn unig ond yn y pen draw daeth yn gydnaws â dyfeisiau eraill hefyd. Ymhlith yr amrywiol nodweddion clodwiw, mae platfform ffrydio byw HTTP yn defnyddio'r dechnoleg ffrydio addasol sy'n targedu'r tanysgrifwyr ffrydio trwy ddarparu gwasanaethau ffrydio ar-alw a byw ar draws holl ddyfeisiau Apple. Pam mae angen