Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r swyddogaethau sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda'r rhestr wirio nodweddion e-fasnach hon. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach. Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach Gwnewch argraff gyntaf anhygoel gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr. Mae delweddau'n bwysig felly buddsoddwch mewn lluniau a fideos sy'n cynrychioli'ch cynhyrchion orau. Symleiddiwch lywio eich gwefan i ganolbwyntio

7 Strategaethau Mae Marchnatwyr Cysylltiedig Llwyddiannus yn eu Defnyddio I Gyrru Refeniw I'r Brandiau y Maen nhw'n eu Hyrwyddo

Mae marchnata cysylltiedig yn fethodoleg lle gall pobl neu gwmnïau ennill comisiwn am farchnata brand, cynnyrch neu wasanaeth cwmni arall. Oeddech chi'n gwybod bod marchnata cysylltiedig yn arwain masnach gymdeithasol a'i fod yn yr un gynghrair â marchnata e-bost ar gyfer cynhyrchu refeniw ar-lein? Fe'i defnyddir gan bron bob cwmni ac, felly, mae'n ffordd wych i ddylanwadwyr a chyhoeddwyr ei integreiddio i'w gweithgareddau. Ystadegau Allweddol Marchnata Cysylltiedig Cyfrifon marchnata cysylltiedig am dros

ActiveCampaign: Pam Mae Tagio Yn Beirniadol i'ch Blog Pan ddaw i Integreiddio E-bost RSS

Un nodwedd yr wyf yn meddwl sy'n cael ei thanddefnyddio yn y diwydiant e-bost yw'r defnydd o borthwyr RSS i gynhyrchu cynnwys perthnasol ar gyfer eich ymgyrchoedd e-bost. Mae gan y mwyafrif o lwyfannau nodwedd RSS lle mae'n eithaf syml ychwanegu porthiant i'ch cylchlythyr e-bost neu unrhyw ymgyrch arall rydych chi'n ei hanfon. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei sylweddoli, serch hynny, yw ei bod hi'n eithaf hawdd rhoi cynnwys penodol, wedi'i dagio, yn eich e-byst yn hytrach na blogiau cyfan

Y Materion Cyfreithiol Uchaf gyda Blogio

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd un o'n cleientiaid bost blog gwych ac roeddent yn chwilio am ddelwedd dda i ymddangos arni. Fe wnaethant ddefnyddio Google Image Search, dod o hyd i ddelwedd a gafodd ei hidlo fel heb freindal, a'i hychwanegu at y post. O fewn dyddiau, cysylltodd cwmni delwedd stoc mawr â nhw a chyflwynwyd bil iddynt am $ 3,000 i dalu am ddefnyddio delwedd ac osgoi'r materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â

Oes, Mae Blogiau Gwych O Hyd I'w Darganfod ... Dyma Sut i Chwilio Am Nhw

Blogiau? Ydw i wir yn ysgrifennu am flogio? Wel, ie. Er mai'r term ymbarél swyddogol yr ydym bellach yn ei gymhwyso yn y diwydiant yw marchnata cynnwys, blogio yw'r fformat mwyaf cyffredin y mae cwmnïau'n ei ddefnyddio i gyrraedd eu persbectif a'u cleientiaid cyfredol. Wnes i erioed sylweddoli mewn gwirionedd y byddai'r term blogio yn tyfu i obselecense, ond mae'n cael ei ddefnyddio llawer llai nag erioed. Mewn gwirionedd, rwy'n aml yn cyfeirio at fy ysgrifennu yma fel erthyglau yn hytrach na