Infograffig: Canllaw i Ddatrys Problemau Materion Cyflenwi E-bost

Pan fydd e-byst yn bownsio gall achosi llawer o aflonyddwch. Mae'n bwysig cyrraedd y gwaelod - cyflym! Y peth cyntaf y dylem ddechrau ag ef yw cael dealltwriaeth o'r holl elfennau sy'n rhan o gael eich e-bost i'r mewnflwch ... mae hyn yn cynnwys glendid eich data, eich enw da IP, eich cyfluniad DNS (SPF a DKIM), eich cynnwys, ac unrhyw rai adrodd ar eich e-bost fel sbam. Dyma ffeithlun sy'n darparu a

5 Awgrym i Wella'ch Profiad E-bost Gwyliau yn 2017

Mae ein partneriaid yn 250ok, platfform perfformiad e-bost, ynghyd â Hubspot a MailCharts wedi darparu rhywfaint o ddata ac amrywiannau hanfodol gyda'r ddwy flynedd ddiwethaf o ddata ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. I roi'r cyngor gorau i chi, ymunodd Joe Montgomery o 250ok â Courtney Sembler, Athro Mewnflwch yn Academi HubSpot, a Carl Sednaoui, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyd-sylfaenydd yn MailCharts. Daw'r data e-bost a gynhwysir o ddadansoddiad MailCharts o'r 1000 uchaf

Sut Cynyddodd Purio Ein Rhestr Tanysgrifwyr Cynyddodd ein CTR 183.5%

Roeddem yn arfer hysbysebu ar ein gwefan fod gennym dros 75,000 o danysgrifwyr ar ein rhestr e-bost. Er bod hynny'n wir, roedd gennym fater cyflawni swnllyd lle roeddem yn mynd yn sownd mewn ffolderau sbam lawer. Er bod 75,000 o danysgrifwyr yn edrych yn wych pan rydych chi'n chwilio am noddwyr e-bost, mae'n hollol ofnadwy pan fydd gweithwyr proffesiynol e-bost yn gadael i chi wybod nad oedden nhw'n cael eich e-bost oherwydd ei fod yn mynd yn sownd yn y ffolder sothach. Mae'n fan rhyfedd i

Cost Mesur Cyflawnadwyedd yn erbyn Cyfraddau Mewnflwch

Pe bai gan y Gwasanaeth Post dun sbwriel yn eu cyfleuster a, bob tro y byddent yn gweld darn o bost sothach yn dod trwyddo, byddent yn taflu'r cyfan yn y sbwriel, a fyddech chi'n galw hynny'n danfon? Wrth gwrs ddim! Yn rhyfedd ddigon, fodd bynnag, yn y diwydiant marchnata e-bost mae unrhyw e-bost sy'n cael ei ddanfon i'r ffolder sbam yn cael ei gyfrif fel un sydd wedi'i ddosbarthu! O ganlyniad, mae darparwyr e-bost yn ystyried eu sgoriau cyflawni fel pe baent yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo

Beth yw DMARC? Sut Mae Gwe-rwydo E-bost Brwydr DMARC?

Os ydych chi yn y diwydiant marchnata e-bost, efallai eich bod wedi clywed am DMARC. Mae DMARC yn sefyll am Ddilysu Negeseuon, Adrodd a Chydymffurfio ar sail Parth. Am wybodaeth ychwanegol, byddwn yn argymell yn fawr safle Agari a'u tudalen dogfennaeth ac adnoddau DMARC ar y pwnc. Yn ôl yr arbenigwyr yn 250ok, ein noddwr e-bost, dyma fanteision DMARC: Yn safoni gweithrediad a dehongliad y protocolau dilysu e-bost adnabyddus a ddefnyddir yn helaeth SPF a DKIM. Yn eich cynorthwyo chi i mewn

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress. Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost? Y newid mwyaf gyda

5 Camgymeriad a allai gael eich e-bost yn y ffolder sbam

Os oes un rhan o fy swydd sy'n parhau i wneud i mi guro fy mhen i fyny yn erbyn y wal, mae'n gallu cyflawni e-bost. Rydym yn parhau i dyfu rhestr ymgysylltiedig o danysgrifwyr e-bost ond mae geesh, ISPs yn chwerthinllyd. Mewn busnesau, un peth sy'n digwydd yw bod e-byst yn troi drosodd wrth i weithwyr fynd a dod. Bydd gennym danysgrifwyr yn rhyngweithio'n gyson am fisoedd ac yna - poof - y bownsio e-byst. Neu yn waeth, maen nhw'n cael eu cyfeirio at ryw un arall