A Wnewch Chi Golli Eich Swydd Farchnata i Robot?

Dyma un o'r pyst hynny rydych chi'n snicker arnyn nhw ... ac yna ewch i gael llun o bourbon i'w anghofio. Ar yr olwg gyntaf, mae hwn yn ymddangos fel cwestiwn hurt. Sut yn y byd y gallech chi gymryd lle rheolwr marchnata? Byddai hynny'n gofyn am y gallu i astudio ymddygiad defnyddwyr yn drylwyr, dadansoddi data a thueddiadau cymhleth yn wrthrychol, a meddwl yn greadigol i ddod o hyd i atebion sy'n gweithio. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni drafod pa dasgau rydyn ni mewn gwirionedd