Beth sydd wedi Newid Am Blogio Corfforaethol Dros Y Blynyddoedd?

Os ydych chi wedi bod yn fy nilyn dros y degawd diwethaf, gwyddoch imi ysgrifennu Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis yn ôl yn 2010. Er bod tirwedd cyfryngau digidol wedi cael newidiadau aruthrol dros y 7 mlynedd diwethaf, rwy'n onest ddim yn siŵr y bu gormod llawer o newidiadau o ran y llyfr a chwmnïau yn datblygu strategaeth blogio gorfforaethol. Mae busnesau a defnyddwyr yn dal i fod eisiau bwyd am wybodaeth wych, a gall eich cwmni fod yr adnodd maen nhw

Mewnwelediadau Digidol Adobe: Cyflwr yr Undeb Digidol 2017

Mae Adobe Digital Insights wedi llunio ffeithlun hardd (a fyddem yn disgwyl unrhyw beth gwahanol?) Ar Gyflwr yr Undeb Digidol - yn canolbwyntio ar hysbysebu digidol a disgwyliadau defnyddwyr cysylltiedig. Efallai mai fy hoff beth am yr ffeithlun hwn yw eu bod wir wedi cymryd twmpathau o ddata a'i baru i nifer ddethol o arsylwadau a chasgliadau: Mae Costau Ad yn Codi - wrth i fwy o hysbysebwyr prif ffrwd droi at ddigidol, y galw am ofod hysbysebu a

4 Peth Gall Marchnatwyr Ddysgu o Ddata Sul y Mamau i Wella Ymgyrchoedd Sul y Tadau

Nid cynt y mae'r llwch yn setlo o ymgyrchoedd Sul y Mamau nag y mae marchnatwyr yn troi eu sylw at Sul y Tadau. Ond cyn gosod gweithgareddau Sul y Tadau mewn carreg, a all marchnatwyr ddysgu unrhyw beth o’u hymdrechion Sul y Mamau a allai eu helpu i hybu gwerthiant ym mis Mehefin? Ar ôl dadansoddiad gofalus o ddata marchnata a gwerthu Sul y Mamau 2017, credwn mai'r ateb ydy ydy. Yn y mis yn arwain at Sul y Mamau, casglodd ein tîm ddata o fwy

8 Tueddiadau Dylunio Digidol ar gyfer 2017

Mae Coastal Creative yn gwneud gwaith gwych yn cadw ar ben tueddiadau dylunio creadigol trwy roi ffeithlun gwych allan bob blwyddyn. Mae 2017 yn edrych fel blwyddyn gadarn ar gyfer tueddiadau dylunio - rwyf wrth fy modd â phob un ohonynt. Ac rydym wedi ymgorffori llawer o'r rhain ar gyfer ein cleientiaid a hyd yn oed ein gwefan asiantaeth ein hunain. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, rydyn ni wedi rhyddhau'r fersiwn fwyaf newydd o'n tueddiadau dylunio poblogaidd yn infograffig ar gyfer 2017. Er bod yna egwyddorion dylunio