Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 60 eiliad?

y rhan fwyaf Efallai eich bod wedi sylwi ar ychydig o gyfnod tawel yn fy postiad diweddar. Er bod cyhoeddi bob dydd wedi dod yn rhan o fy DNA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd yn cael fy herio i hyrwyddo'r wefan a darparu mwy a mwy o nodweddion. Ddoe, er enghraifft, parheais gyda phrosiect i integreiddio argymhellion papur gwyn perthnasol i'r wefan. Mae'n brosiect y gwnes i ei silffio tua blwyddyn yn ôl ac felly cymerais fy amser ysgrifennu a'i droi yn godio

Tueddiadau Dylunio Gwe a Phrofiad Defnyddiwr 2017

Fe wnaethon ni wir fwynhau ein cynllun blaenorol ar Martech ond roedden ni'n gwybod ei fod yn ymddangos ychydig yn oed. Er ei fod yn swyddogaethol, nid oedd yn caffael ymwelwyr newydd fel y gwnaeth ar un adeg. Rwy'n credu bod pobl wedi cyrraedd y wefan, yn meddwl ei fod ychydig ar ei hôl hi o ran ei ddyluniad - a gwnaethant y rhagdybiaeth y gallai'r cynnwys fod hefyd. Yn syml, cawsom fabi hyll. Roeddem wrth ein bodd â'r babi hwnnw, buom yn gweithio'n galed

Allwch Chi Gystadlu ar Google gyda Busnes Mawr?

Cyn i chi gynhyrfu gyda mi ar yr erthygl hon, darllenwch hi'n drylwyr. Nid wyf yn dweud nad yw Google yn adnodd caffael anhygoel neu nad oes elw marchnata ar fuddsoddiad mewn strategaethau chwilio taledig nac organig. Fy mhwynt yn yr erthygl hon yw bod busnes mawr yn dominyddu canlyniadau chwilio organig a thâl yn llwyr. Rydyn ni wedi gwybod erioed bod sianel talu-fesul-clic yn sianel lle roedd arian yn llywodraethu, dyma'r model busnes. Bydd lleoliad bob amser yn mynd i

Sefydlu ar gyfer Llwyddiant Marchnata yn 2017

Er ei bod yn bosibl bod tymor y Nadolig yn cychwyn, gyda phartïon staff yn cael eu hamserlennu a mins peis yn gwneud rowndiau'r swyddfa, dyma'r amser hefyd i fod yn meddwl ymlaen at 2017 i sicrhau y bydd marchnatwyr yn dathlu'r ymhen 12 mis. llwyddiant maen nhw wedi'i weld. Er y gallai Prif Swyddogion Meddygol ledled y wlad fod yn anadlu ochenaid o ryddhad ar ôl 2016 heriol, nid nawr yw'r amser i laesu dwylo. Yn

Lleihau Cartiau wedi'u Gadael Y Tymor Gwyliau hwn: 8 Awgrym i Werthu Effaith

Yn ddiweddar, gwyliais fideo o reolwr Targed yn sefyll ar ben ei ddesg dalu, yn traddodi araith gyffrous i'w staff cyn agor y drws i siopwyr Dydd Gwener Du, gan ralio'i filwyr fel pe bai'n eu paratoi ar gyfer brwydr. Yn 2016, roedd yr anhrefn a oedd yn Ddydd Gwener Du yn fwy nag erioed. Er bod siopwyr wedi gwario $ 10 yn llai ar gyfartaledd nag a wnaethant y llynedd, roedd tair miliwn yn fwy o siopwyr Dydd Gwener Du yn 2016 nag yn

7 Strategaethau Allweddol SEO Fe ddylech chi fod yn eu defnyddio yn 2016

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennais fod SEO wedi marw. Roedd y teitl ychydig dros ben llestri, ond rydw i'n sefyll wrth y cynnwys. Roedd Google yn gyflym yn dal i fyny â diwydiant a oedd yn beiriannau chwilio gemau ac yn arwain at ansawdd peiriannau chwilio yn gostwng yn sylweddol. Fe wnaethant ryddhau cyfres o algorithmau a oedd nid yn unig yn ei gwneud hi'n anodd trin safleoedd chwilio, ond fe wnaethant hyd yn oed gladdu'r rhai yr oeddent yn eu cael yn gwneud SEO blackhat. Nid yw hynny i

Ble mae Wesley? Llwyddiant SXSW ar Gyllideb Fach

Gyda SXSW y tu ôl i ni yn ddiweddar, mae llawer o gwmnïau yn eistedd mewn ystafelloedd bwrdd yn gofyn i'w hunain, Pam na chawsom unrhyw dynniad yn SXSW? Mae llawer hyd yn oed yn pendroni a wastraffwyd y swm enfawr o arian a wariwyd ganddynt. Fel mecca i gwmnïau technoleg, mae'n lle perffaith ar gyfer codi ymwybyddiaeth o frand, ond pam mae cymaint o gwmnïau yn methu yn y crynhoad technoleg enfawr hwn? Ystadegau ar gyfer Cyfranogwyr Gŵyl Ryngweithiol 2016 Rhyngweithiol SXSW: 37,660 (o

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Rhaglennol Byd-eang 2016

Rydyn ni wedi ysgrifennu am ba hysbysebu rhaglennol sy'n hwyr y llynedd ac wedi gwneud cyfweliad gwych gyda'r arbenigwr Pete Kluge o Adobe ar y pwnc. Mae'r diwydiant yn symud mellt yn gyflym. Nid wyf yn siŵr y bydd systemau prynu ad traddodiadol sydd angen ymyrraeth â llaw er mwyn optimeiddio yn para. Mewn gwirionedd, mae disgwyl i wariant hysbysebion rhaglennol gymryd 63% o'r farchnad arddangos ddigidol erbyn diwedd eleni yn ôl eMarketer. Cyfuno technoleg ad a mar tech