Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 60 eiliad?

y rhan fwyaf Efallai eich bod wedi sylwi ar ychydig o gyfnod tawel yn fy postiad diweddar. Er bod cyhoeddi bob dydd wedi dod yn rhan o fy DNA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd yn cael fy herio i hyrwyddo'r wefan a darparu mwy a mwy o nodweddion. Ddoe, er enghraifft, parheais gyda phrosiect i integreiddio argymhellion papur gwyn perthnasol i'r wefan. Mae'n brosiect y gwnes i ei silffio tua blwyddyn yn ôl ac felly cymerais fy amser ysgrifennu a'i droi yn godio

Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys am gymryd sylw o'r dadansoddiad AddThis diweddaraf o ymgysylltu cynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno. Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd

Dilynwch y Dylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol Gorau yn 2014

Mae Dr. Jim Barry o flog Marchnata Cynnwys Cymdeithasol Edu-Tainment wedi llunio rhestr o'r prif ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol (gyda'ch un chi yn wirioneddol arno!). Mae'r Meddyg da wedi ysgrifennu swydd hynod ddiddorol, fanwl ar 4 archdeip y dylanwadwyr hyn, gan ddisgrifio'r nodweddion a'r mathau o ddylanwad sydd ganddynt yn y diwydiant, gan gynnwys: Addysgwyr - darparu help a mewnwelediad Hyfforddwyr - ymgysylltu a chynorthwyo (fe welwch fi yma!) diddanwyr - ymgysylltu a

Sut olwg fydd ar y Rhyngrwyd yn y Ganrif Nesaf?

Mae meddwl bod fy mhlant yn tyfu i fyny mewn oes lle'r oedd y Rhyngrwyd yma bob amser yn eithaf anhygoel. Mae'r ffaith ein bod wedi symud o ddeialu syml i gael dwsinau o ddyfeisiau yn ein cartrefi sydd wedi'u cysylltu, eu recordio, a'n helpu i lywio bob dydd yn anhygoel. Mae meddwl 100 mlynedd o nawr ymhell y tu hwnt i'm gweledigaeth. Gyda ffrwydrad symudol a'n dyfeisiau'n dod yn fwy a mwy pwerus, ni allaf ond dyfalu'r arddangosfeydd hynny

A yw Marchnata'n Newid yn Radical Mewn gwirionedd?

Mae'r ffeithlun hwn yn dwyn ynghyd rai canlyniadau gwych o fewnwelediadau CMO Accenture yn 2014, ond mae arnaf ofn ei fod yn agor gyda theitl dramatig sydd wedi'i gam-gynrychioli. Mae'n nodi: Mae 78% o'r Ymatebwyr yn cytuno bod disgwyl i farchnata gael newidiadau radical dros y 5 mlynedd nesaf. Yn barchus, rwy'n anghytuno. Mae marchnata yn esblygu ac mae digidol ar flaen y gad yn y mwyafrif o strategaethau. Mae'r cyllidebau'n newid, mae strategaethau cymdeithasol a chynnwys wedi skyrocio, ac mae'r offer yn cynyddu

Twf Tabledi: Ystadegau a Disgwyliadau Defnydd

Rwy'n ddefnyddiwr tabled brwd ... mae gen i iPad a iPad Mini ar wahân i'm MacBook Pro ac iPhone. Yn ddiddorol ddigon, rwy'n defnyddio pob un o'r dyfeisiau yn benodol iawn. Mae fy iPad Mini, er enghraifft, yn llechen berffaith ar gyfer dod â chyfarfodydd ac ar deithiau busnes lle mae llawer o gerdded ac nid wyf am lusgo o amgylch fy ngliniadur a'r holl geblau, gwefryddion ac ategolion angenrheidiol. Mae fy iPad fel arfer yn aros

Cyflwr Cyfredol Marchnata Cynnwys 2014

Pan fyddaf yn dod o hyd i ffeithlun fel hwn gan LinkSmart, platfform hyrwyddo cynnwys, rwyf bob amser yn teimlo'n dda am ysgrifennu Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a'r cyngor bythol y mae wedi'i ddarparu i gwmnïau. Er y gall pennod y peiriant chwilio fod ychydig yn hen, mae gweddill y strategaethau yn gadarn yn y llyfr. Blogio corfforaethol yw llinyn unrhyw strategaeth farchnata cynnwys ac mae wedi tyfu'n esbonyddol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydyn ni'n byw yn

25 Ystadegau Marchnata Symudol ar gyfer 2014 sy'n Bwysig

Mae gennym waith i'w wneud ar ein cynllun symudol ac rydym yn gwneud addasiadau bob mis i wella sut mae ein gwefan yn cael ei harddangos. Nid yw'n hawdd o ystyried yr holl wyliau gwylio o wahanol faint ar ddyfeisiau, ond mae twf traffig symudol yn parhau i orbwyso twf bwrdd gwaith felly rydyn ni'n gwybod ei fod yn fuddsoddiad gwych. Nid oes unrhyw beth mwy rhwystredig na chlicio ar ddolen a glanio ar dudalen na allwch ei darllen pan fyddwch ar eich ffôn clyfar neu dabled. Ffoniwch