Tueddiadau Technegol Uchaf 2011

Mae'r Folks yn G + (na ddylid eu cymysgu â Google+) wedi datblygu'r ffeithlun hwn ar brif dueddiadau technoleg ar-lein ar gyfer 2011. Mae'r rhestr ar y brig gyda Group Buying, technoleg a ffrwydrodd yn gynharach yn y flwyddyn ac sydd bellach wedi dod yn nodwedd sydd bron iawn mae pob cymuned wedi copïo ac ymgorffori yn eu strategaeth. Cymwysiadau geolocation, tabledi, apiau cynhyrchiant yn y cwmwl, fideo ar-lein yn Enterprise, Holi ac Ateb Ar-lein (gan gynnwys ein cleientiaid yn ChaCha!), Crowdfunding, a Mobile

Sgoriau, Adolygiadau a Bwriad y Prynwr

Yr wythnos diwethaf, cefais y pleser o gwrdd a siarad â Jeff Quipp o Search Engine People, cwmni SEO a Marchnata Rhyngrwyd. Fe wnaeth Jeff gymedroli panel ar raddfeydd, adolygiadau a chyfryngau cymdeithasol yr oeddwn i arno yn y Gynhadledd Chwilio Marchnata ac eMetrics yn Toronto gyda Gil Reich, VP Rheoli Cynnyrch yn Answers.com. Magodd Jeff un allwedd - bwriad yr ymwelydd, rhywbeth rydyn ni bob amser yn ceisio ei ddeall fel ni

Cyllideb Symud 53% o Argraffu i Chwilio a Chymdeithasol

Y bore yma, rwy'n darllen Adroddiad Marchnata Cyflwr Chwilio eConsultancy ar gyfer 2011. Mae Adroddiad Cyflwr Marchnata Chwilio 2011, a gynhyrchwyd gan Econsultancy ar y cyd â SEMPO, yn edrych yn fanwl ar sut mae cwmnïau'n defnyddio chwilio taledig, optimeiddio peiriannau chwilio (chwilio naturiol ) a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'r adroddiad, sydd hefyd yn cynnwys prisiad marchnad, yn dilyn arolwg o dros 900 o ymatebwyr o gwmnïau (hysbysebwyr ochr cleientiaid) ac asiantaethau, ac mae'n seiliedig ar ddata o 66 o wahanol wledydd

Cyfryngau Cymdeithasol Yn Gwario i Gynyddu 18% + mewn 5 mlynedd

Mae Arolwg y Prif Swyddog Meddygol yn casglu ac yn lledaenu barn prif farchnatwyr er mwyn rhagweld dyfodol marchnadoedd, olrhain rhagoriaeth marchnata, a gwella gwerth marchnata mewn cwmnïau a chymdeithas. Sleid allweddol, a nododd Pererin Marchnata, yw'r disgwyliad ar wariant cyfryngau cymdeithasol ... cefnogir twf cyson yn gryf yn yr arolwg. Fe'i sefydlwyd ym mis Awst 2008, ac arolygir yr Arolwg Prif Swyddog Meddygol ddwywaith y flwyddyn trwy arolwg Rhyngrwyd. Mae cwestiynau'n ailadrodd dros amser

75 Addunedau Rhyngrwyd Blwyddyn Newydd 2011

Mae'n bryd rantio ar ddiwedd y flwyddyn. Eleni rhoddodd lawer inni fod yn ofidus yn ei gylch ... gyda thra-arglwyddiaeth barhaus ychydig o gwmnïau enfawr oherwydd ymddygiad annerbyniol ar y cyfryngau cymdeithasol. Dyma rai pethau sydd wir yn fy mygio, felly gadewch i ni atgyweirio'r rhain fel nad ydyn nhw'n digwydd yn 2011: STOP SCREAMING. Er mor demtasiwn ydych chi, cadwch eich bysedd oddi ar y CAPS LOCK. Os byddaf yn dad-danysgrifio o'ch e-bost, peidiwch ag anfon e-bost cadarnhau ataf. Amnewid