Siopa Gwyliau Ar-lein

Amser Darllen: <1 munud Mae siopa ar-lein yn tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn ... a does dim arafu eto. Mae BlueKai wedi rhyddhau'r ffeithlun canlynol wrth baratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau hwn ar-lein. O'r ffeithlun: Mae masnach ar-lein wedi chwarae rhan fwy yn y tymor siopa gwyliau bron bob blwyddyn ers ei sefydlu. Ond wrth i farchnata Rhyngrwyd ddod yn fwy soffistigedig [a defnyddwyr yn dod yn fwy selog ar y we], mae siopa gwyliau yn cael ei drawsnewid yn sylweddol. Isod mae tueddiadau allweddol o siopa 2010

Fideo: Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol 2

Amser Darllen: <1 munud Mae Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol 2 yn adnewyddiad o'r fideo wreiddiol gydag ystadegau cyfryngau cymdeithasol ac symudol newydd a diweddar sy'n anodd eu hanwybyddu. Yn seiliedig ar y llyfr Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business gan Erik Qualman.

Demo Realiti Estynedig Webtrends

Amser Darllen: <1 munud Os na welwch y fideo canlynol, cliciwch drwodd i weld stwnsh realiti estynedig gan ddefnyddio Webtrends! Mae hwn yn arddangosiad gwych o'r defnydd o ddadansoddeg a gweithgaredd oddi ar y safle a welwyd yng nghynhadledd Webtrends Engage 2010. Mae'r camera'n darganfod ac yn olrhain y bathodyn, yn diweddaru Webtrends, ac - mewn amser real - yn arddangos y manylebau presenoldeb diweddaraf!

2010: Hidlo, Personoli, Optimeiddio

Amser Darllen: 3 Cofnodion Rydyn ni wedi'n gorlethu â gwybodaeth o'r cyfryngau cymdeithasol, chwilio a'n mewnflwch. Mae'r cyfrolau yn parhau i godi. Nid oes gennyf ddim llai na 100 o reolau yn fy mewnflwch i lwybro negeseuon a rhybuddion yn iawn. Mae fy nghalendr yn cydamseru rhwng fy Blackberry, iCal, Google Calendar a Tungle. Mae gen i Google Voice i reoli galwadau busnes, a YouMail i drin galwadau uniongyrchol i'm ffôn. Ysgrifennodd Joe Hall heddiw y gallai pryderon preifatrwydd a’r defnydd o ddata wedi’i bersonoli gan Google