Freshcaller: System Ffôn Rithwir ar gyfer Timau Gwerthu o Bell

System Ffôn Rithwir Freshcaller ar gyfer Gwerthu

Er bod timau gwerthu o bell wedi tyfu mewn poblogrwydd gyda chwmnïau, symudodd y pandemig a'r cloeon y tîm gwerthu modern i weithio gartref. Er y gallai diwedd y cloeon symud rhai i dimau i symud yn ôl i'r swyddfa, nid wyf yn siŵr y bydd angen symud hynny ar fwyafrif y cwmnïau. Yn syml, ni fydd cost ddiangen swyddfa werthu yng nghanol y ddinas yn cael elw ar fuddsoddiad a wnaeth unwaith ... yn enwedig nawr bod cwmnïau'n gyffyrddus â gweithwyr sy'n gweithio gartref.

Er mai un agwedd a oedd yn cynnwys twf mewn cynadledda oedd fideo-gynadledda, yr angen arall i dimau gwerthu o bell fu systemau rheoli galwadau. Mae angen ychydig o nodweddion galw ar dimau gwerthu o bell wrth weithio gartref:

 • Ffoniwch Fasgio - Y gallu i wneud galwadau allan gydag ID galwr sy'n cynrychioli'r cwmni, nid rhif preifat y cynrychiolydd gwerthu.
 • Monitro Galwadau - Y gallu i hyfforddwyr gwerthu wrando ar alwadau allan a rhoi arweiniad i'w cynrychiolwyr gwerthu i wella eu cyfarfodydd gwerthu.
 • Adrodd ar Alwadau - Y gallu i arweinyddiaeth gwerthu olrhain nifer y galwadau allan i sicrhau bod cynrychiolwyr gwerthu yn gynhyrchiol.

Freshcaller: System Ffôn ar gyfer Timau Gwerthu

Galwr ffres yn system ffôn rithwir sydd wedi'i hadeiladu ar gyfer timau gwerthu. Nid yn unig mae ganddo'r holl nodweddion craidd uchod, ond mae hefyd yn system ffôn gadarn sy'n berffaith ar ei chyfer timau gwerthu o bell sy'n cymryd galwadau i mewn ac yn gwneud galwadau gwerthu allan. A gellir rhedeg Freshcaller i gyd o ffôn symudol eich cynrychiolwyr gwerthu.

Galwr ffres mae ganddo nodweddion ychwanegol a fydd yn gyrru mwy fyth o effeithlonrwydd i'ch timau gwerthu:

 • Cludo a Chaffael Rhif - Portiwch eich rhif cyfredol i Freshcaller neu ychwanegwch rifau lleol, rhyngwladol, di-doll neu wagedd i'ch busnes.
 • Ffoniwch Fasgio - Rhowch gyffyrddiad personol i'ch galwadau trwy guddio'ch rhif busnes â'ch rhif personol.
 • Rhifau Lluosog - Rhowch rifau i'ch cynrychiolwyr ym mhob gwlad maen nhw'n eu targedu i roi hygrededd i'w galwadau.
 • Gollwng Post Llais - Ychwanegwch neges wedi'i recordio ymlaen llaw wrth glicio botwm ar fewnflwch post llais darparwr na allai fynychu'r alwad.
 • Monitro a chyfarth - Gwrandewch ar sgwrs barhaus ac ymunwch â'r alwad i ddarparu cymorth ymarferol i gynrychiolydd sy'n ei chael hi'n anodd cau'r fargen.
 • Ffoniwch Tagio - Ei gwneud yn ofynnol i'ch cynrychiolwyr gwerthu dagio pob galwad sydd â statws yr alwad honno fel y gallwch fonitro effeithiolrwydd galwadau a cham y gobaith.

tagiau galwad freshcaller

 • App symudol - Rhowch y gallu i'ch cynrychiolwyr werthu o unrhyw leoliad y mae eu gwaith yn mynd â nhw, gyda'r ap Freshcaller y gallant ei wneud a chymryd galwadau a chreu arweinyddion wrth fynd.
 • Camau Integreiddio - Creu arweinydd neu atodi galwad i dennyn sy'n bodoli gyda'r Integreiddiad Freshcaller-Freshsales. Sicrhewch fod pob galwad wedi'i chofnodi yn eich cyfrif CRM.
 • Galwadau Llwybr at Llais Llais - Personoli'ch cyfarchion post llais, llwybr galwadau ar ôl oriau gwaith i beiriant ateb, neu awtomeiddio negeseuon llais sy'n gollwng.
 • Sefydlu Oriau Busnes Hollt - Gweithredu eich canolfan alwadau yn seiliedig ar amseroedd a diwrnodau penodol sy'n addas i'ch busnes. Gallwch chi addasu bob amser wrth i chi raddfa.
 • Galwadau Segment gyda IVR Aml-Lefel - Sefydlu system PBX cwbl hyblyg gyda galluoedd i gyfeirio galwadau at eich asiantau neu dimau yn hawdd, ynghyd â'r gallu i gynnwys opsiynau hunanwasanaeth.
 • Graddfa i fyny gyda Llinellau a Rennir - Rhannwch un rhif ffôn ar draws sawl defnyddiwr, ac ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn o unrhyw ffôn, unrhyw le.
 • Creu Rheolau Gwyliau a Llwybro - Ychwanegwch restr unigryw o wyliau ar gyfer pob rhif ffôn a brynir y tu mewn i'ch cyfrif Freshcaller i gynllunio ar gyfer galwadau sy'n dod i mewn a dderbynnir yn ystod eich gwyliau. Creu a rheoli cynlluniau llwybro arbennig i drin galwadau sy'n dod i mewn yn ystod gwyliau.
 • Sefydlu Cyfarchion Custom - Defnyddiwch y cyfle hwn i addasu cerddoriaeth dal, ciwio neu amser aros i arddangos cynhyrchion, gwasanaethau neu gyhoeddiadau newydd.
 • Gwneud y mwyaf o ymatebion gyda chiwiau aros - Bydd Freshcaller yn rhoi gwybod i alwyr yn awtomatig am eu safle yn y ciw wrth iddynt aros am eu tro i siarad â'ch tîm cymorth.
 • Galwadau Sbam Bloc - Atal galwadau sbam yn awtomatig a datgysylltu galwyr o'r fath o rai rhanbarthau sy'n ceisio cysylltu â'ch busnes.
 • Galwadau Ateb ar Ffonau SIP - Derbyn eich galwadau ffôn sy'n dod i mewn yn uniongyrchol ar eich dyfeisiau SIP wrth barhau i allu defnyddio'r dangosfwrdd Freshcaller ar gyfer trosglwyddiadau, nodiadau, ac ati.
 • Diffyg Galwadau gyda Voicebots - Grymuso'ch busnes i roi profiad gwefreiddiol i'ch rhagolygon gydag atebion ar unwaith i'w pryderon hyd yn oed heb asiant.
 • Awtomeiddio Dosbarthiad Eich Galwad - Rhyfeddwch eich rhagolygon gydag ymatebion cyflym trwy gyfeirio galwadau at y cynrychiolwyr gwerthu cywir.
 • Mewnforio Eich Arweinwyr - Os oes gennych restr o dennynau, gallwch eu huwchlwytho i gyd ar unwaith yn lle creu pob cyswllt ar wahân gan arbed eich amser.
 • Rheoli Ciw Galwad yn Effeithiol - Sefydlu ciwiau galwadau i dderbyn galwyr mewn modd symlach, dosbarthu llwyth eich galwad yn gyfartal, a chreu rheolau llwybro ar sail ciw.
 • Automate Eich Galwad Llwybro - Creu rheolau llwybro arfer yn seiliedig ar fewnbynnau o systemau trydydd parti fel eich CRM neu Ddesg Gymorth.

Rhowch gynnig ar Freshcaller

Datgeliad: Rydyn ni'n aelod cyswllt o Galwr ffres ac yn defnyddio eu dolenni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.