Synergedd: Sut mae Marchnatwyr yn Ymhelaethu ar Gyfryngau Perchnogaeth gyda Chyfryngau Taledig a Thaledig gyda'r Perchnogaeth

rhwydweithiau 3017395 1280

Mae trin marchnata taledig a marchnata dan berchnogaeth ar wahân yn costio trosiadau, safle a refeniw i farchnatwyr. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gwerthuso sianeli ar wahân, neu, yn rhannu marchnata taledig, a enillir ac sy'n eiddo iddo.

Y canlyniad?

Rydych chi'n gadael 50-100% o'ch canlyniadau posib ar y bwrdd.

Yn ddiweddar, gofynnais i bron i gant o CMOs a swyddogion gweithredol marchnata: Sut mae marchnata organig a thâl yn dylanwadu ac yn ymhelaethu ar ei gilydd? Mae eu atebion yn rhyfeddol o graff, ac yn darparu tystiolaeth bwerus y dylai marchnatwyr geisio a manteisio ar synergeddau nid yn unig o fewn eu holl sianeli marchnata ond i gyd rhyngddynt.

Mae cymdeithasol yn enghraifft amlwg.

Mae'r mwyafrif o frandiau'n suddo cymdeithasol organig gydag ychydig yn talu. Ond mae rhai marchnatwyr yn canfod bod y buddion yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ganlyniadau cyfryngau cymdeithasol gwell. Er enghraifft, efallai ... i farchnata chwilio organig.

Fe wnaethom lansio ymgyrch Ad Facebook i hyrwyddo rhoddion taith am ddim. Mae hyn wedi arwain at filoedd o bobl yn hoffi, rhannu, trydar a thua 50 dolen i mewn o flogiau teithio. Mae ein traffig chwilio organig wedi gwella 35% dros ychydig fisoedd oherwydd bod cyfranddaliadau cymdeithasol a chysylltiadau i mewn yn ffactorau graddio mawr yn algorithm Google. Amine Rahal, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Little Dragon Media

Hynny yw, arweiniodd cymdeithasol taledig at gymdeithasol a enillwyd a arweiniodd at SEO a enillwyd at draffig gwe dan berchnogaeth.

Dyna gadwyn braf o achosiaeth, os ydych chi'n farchnatwr gyda chyllideb gyfyngedig.

Enghraifft arall? Talu-fesul-clic i SEO organig.

Mae'r ffaith eich bod yn gyrru traffig ychwanegol i'ch eiddo gwe yn cael effaith gyffredinol gadarnhaol:

Ar gyfartaledd, rydym wedi gweld lifft o 10 i 20% mewn traffig chwilio organig am eiriau allweddol ac ymadroddion lle mae hysbysebion hefyd yn cael eu gosod, yn enwedig o amgylch chwiliad wedi'i frandio. Mae'r hysbysebion hynny hefyd yn fforddiadwy iawn ac yn perfformio'n dda, gan eu bod yn nodweddiadol yn gost is. Kent Lewis, sylfaenydd ac Arlywydd Anvil

Pam mae hyn yn gweithio?

Dywed Laura Simis o Coalmarch, gan fod traffig tudalen yn ffactor yn safle tudalennau canlyniad peiriannau chwilio, y gall rhoi hwb i draffig i dudalen benodol trwy gyfryngau taledig wella gallu'r dudalen honno i raddio'n dda.

Felly, pa fath o lifft allwch chi ei gynhyrchu o'r dechneg hon o gyfuno SEM a PPC? Dywedodd y marchnatwyr a arolygwyd gennyf fod eu canlyniadau'n amrywio o lifft 10 i 40%. Efallai nad yw hynny'n chwalu daear ... ond yn rhad ac am ddim yn y bôn.

Un enghraifft ddiddorol iawn: SEO organig a hysbysebion siopa Google taledig.

Arweiniodd yr un hwn at hwb enfawr o 7X mewn refeniw i un marchnatwr.

Alison Garrison, uwch gyfarwyddwr marchnata yn volution, platfform e-fasnach ar gyfer SMBs, gwelodd gwerth 12 mis hir o optimeiddio peiriannau chwilio organig daro baw talu pan ychwanegodd hysbysebion Google Shopping.

Ar ôl cychwyn ymgyrch porthiant Siopa, enillodd y gwaith SEO a oedd wedi bod yn mynd ers tua blwyddyn tyniant sylweddol, a chynyddodd traffig o chwilio organig 325% yn gyffredinol a mwy na 400% o ffonau symudol yn unig flwyddyn ar ôl blwyddyn. Alison Garrison

Ond neidiodd refeniw trwy'r to hefyd ... gan gynnwys refeniw chwilio organig.

Cynyddodd refeniw o chwiliad organig 240% yn ystod y cyfnod hwnnw. Roedd hysbysebion porthiant siopa yn allweddol i lwyddiant yma - cynyddodd y traffig cyffredinol fwy na 2,500%, cynyddodd traffig symudol fwy na 10,000%, cynyddodd refeniw fwy na 800%, cynyddodd refeniw symudol fwy nag 80,000% - nid typo.

Alison Garrison

Yn amlwg, roedd ei chleient yn cychwyn o sylfaen fach o refeniw gwe a symudol. Ac mae yna ddau gafeat pwysig arall. Un: buddsoddodd flwyddyn lawn mewn optimeiddio peiriannau chwilio. Dyna ymroddiad ac ymdrech - a phersbectif tymor hir - nad ydych chi'n eu gweld yn aml. A dwy: gall eich milltiroedd amrywio. Nid yw'r ffaith bod un marchnatwr yn anelu at y lleuad ac yn taro'r sêr yn golygu y bydd pob marchnatwr yn cyflawni'r un canlyniadau.

Yn dal i fod, mae'r canlyniadau'n drawiadol.

Ac, o leiaf, mae canlyniadau Garrison yn profi'r angen am synergeddau rhwng sianeli marchnata. Mae marchnatwyr nad ydyn nhw'n ceisio ac yn manteisio ar synergeddau rhwng sianeli marchnata taledig ac organig yn colli allan ar aur pur.

Yn llythrennol.

Mae'r astudiaeth lawn gyda mewnwelediadau gan yr holl farchnatwyr y siaradais â hwy ar gael am ddim yma.

Dadlwythwch yr Astudiaeth Lawn Yma

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.