Symleiddiwch Eich Busnes gyda Google Apps

darlun 1

Mae'n debyg bod unrhyw un sy'n fy adnabod yn gwybod fy mod i'n ffan enfawr o google Apps. Datgeliad llawn hefyd, Gwe Troelli yn Ailwerthwr Awdurdodedig Google Apps, felly mae ein hymrwymiad i'r cynnyrch yn eithaf clir. Mae yna lawer o resymau da dros fod yn gyffrous am Google Apps, fodd bynnag ... yn enwedig fel busnes bach.

google Apps yn wirioneddol yn lle Microsoft Office. Pan fyddaf yn dweud hyn wrth bobl, maent weithiau'n amheugar iawn, a dyna pam rwy'n gwneud cyfanwaith seminar ar y pwnc i daflu mwy o olau ar y pwnc. Bydd busnes sy'n gwneud y naid i Google Apps wedi buddsoddi mewn seilwaith sy'n cynnwys e-bost, calendr, rheoli dogfennau, fideo-gynadledda, a rheoli cyswllt sy'n cystadlu â Microsoft Exchange ar ffracsiwn o'r gost. Gadewch i ni edrych.

E-bost Google: Dewis Amgen Pwerus i Gyfnewid

Yr e-bost yn google Apps yw'r Gmail yr ydym i gyd yn ei adnabod ac yn ei garu. Fodd bynnag, mae Google Apps yn gadael ichi frandio'ch e-bost gydag enw parth eich cwmni i sicrhau ei fod wedi'i frandio'n broffesiynol. Nid oes unrhyw un eisiau defnyddio e-bost defnyddwyr ar gyfer busnes, dde? Mae Google Apps yn Gmail ar gyfer busnes, ac mae'n cynnwys rhai nodweddion ychwanegol fel hidlo sbam wedi'u haddasu a pholisïau ymlyniad. Mae hefyd yn cynnwys offer mudo sy'n ei gwneud hi'n haws mudo o Exchange. Gellir cyrchu e-bost trwy'r we, cleient e-bost (fel Outlook neu Apple Mail), a dyfais symudol. Y cwota diofyn ar gyfer pob defnyddiwr yw 25GB, sy'n hael iawn.

Yn ogystal, y sbam a'r hidlo firws yn e-bost Google yw'r gorau yn y diwydiant mewn gwirionedd. Anaml iawn y byddaf yn gweld pethau ffug ffug ac mae'r rhan fwyaf o e-bost diangen yn cael ei ddal a'i hidlo. Mae symud i Google Apps wir yn dileu'r angen am atebion hidlo trydydd parti.

Calendr Fel y Bechgyn Mawr

Mae'r calendr yn ymddangos yn google Apps yn anhygoel. Gall sefydliadau drefnu cyfarfodydd gyda phobl ac adnoddau (fel ystafelloedd cynadledda, taflunyddion, ac ati) gyda dim ond ychydig o gliciau. Gall aelodau'r tîm hefyd weld amserlenni gweithwyr eraill a gweld gwybodaeth brysur / am ddim yn hawdd iawn. Mae hyn yn gwneud cyfarfodydd amserlennu yn y sefydliad yn gip. Gellir anfon nodyn atgoffa cyfarfod trwy e-bost neu neges destun ac mae pob defnyddiwr yn gallu ei addasu.

Ystafell Swyddfa Lawn yn y Cwmwl

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn am nodwedd Docs Google Apps. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau'n defnyddio Word, Excel, a PowerPoint fel eu meddalwedd swyddfa ddiofyn. Mae hyn yn golygu gosod y feddalwedd ar bob cyfrifiadur, yn ogystal â'i gefnogi a'i gynnal. Gall hyn fynd yn ddrud. Gall hyn i gyd fynd i ffwrdd â Google Docs. Gall sefydliadau nawr storio'r holl ddogfennau mewn un lle a'u trefnu mewn rhai ffyrdd craff iawn.

Y peth braf am Google Docs yw ei fod yn dileu rhwystredigaeth “pwy sydd â’r fersiwn ddiweddaraf o’r ddogfen honno?” Gyda Google Docs, mae'r holl ddogfennau'n cael eu creu yn uniongyrchol yn y system a dim ond un copi o unrhyw ddogfen benodol sydd bob amser. Gall gweithwyr gydweithredu ar ddogfennau a gwneud newidiadau ac mae pob adolygiad yn cael ei olrhain fel y gallwch chi bob amser ddychwelyd i fersiynau blaenorol a gweld pwy wnaeth beth.

Gall sefydliadau osod eu llyfrgell gyfan o ddogfennau ar Google Docs a mynd 100% yn ddi-bapur gan y gallwch uwchlwytho unrhyw fath o ffeil. Bydd naill ai'n cael ei drawsnewid yn Google Doc y gellir ei olygu neu ei storio yn syml ar y gweinydd ffeiliau. Mae Google Docs yn rhoi gweinydd ffeiliau, gyriant a rennir, a swît swyddfa i chi i gyd yn un heb unrhyw galedwedd na meddalwedd i boeni amdano.

Byddwch yn Bersonol gyda Google Chat

Nodwedd braf arall o google Apps yw'r nodwedd sgwrsio fideo. Gall unrhyw weithiwr sydd â gwe-gamera gymryd rhan mewn sesiwn fideo-gynadledda gyda defnyddiwr arall i wneud cydweithredu yn haws. Mae'r ansawdd yn rhagorol a gallwch hyd yn oed gynhadledd â defnyddwyr Google eraill y tu allan i'ch cwmni. Nid yw mor ffansi â rhywfaint o'r datrysiad fideo-gynadledda menter ond mae'n gweithio'n dda iawn ac mae'n ddatrysiad gwych i'r mwyafrif o ddefnyddwyr.

Y Gweithlu Symudol

Pob un o'r swyddogaethau yn google Apps gweithio'n dda iawn gyda dyfeisiau symudol. Mae calendr fy iPhone wedi'i synced yn ddi-dor gyda fy Nghalendr Google a gallaf dynnu unrhyw ddogfen ar fy ffôn hefyd. Gallaf hyd yn oed olygu dogfennau o fy ffôn! Beth mae hyn yn ei olygu yw fy mod i'n gallu cario bob o ddogfennau fy nghwmni gyda mi ym mhobman yr af. Ydy, mae hynny'n gywir - mae pob dogfen yn fy nghwmni bellach ar gael ar fy ffôn. Mae e-bost hefyd yn gweithio'n ddi-dor ac yn ei gwneud hi'n hawdd iawn cyfathrebu ar y ffordd.

Diogelwch y Cwmwl

Un o bwyntiau gwerthu gorau Google Apps yw'r ffaith nad oes angen buddsoddi caledwedd i redeg. Mae popeth yn cael ei letya yng nghanolfannau data Google ac mae'r rhyngwyneb wedi'i amgryptio ag SSL. Mae hyn nid yn unig yn arbed llawer o arian, ond yn gwneud eich sefydliad yn llawer mwy hyblyg. Gall gweithwyr rhithwir ymuno â'r system o unrhyw le, mae symud swyddfeydd yn dod yn llawer haws, ac mae eich data yn llawer mwy diogel nag y byddai yn eich swyddfa. Rwy'n hoffi cellwair y gallai ein swyddfa losgi i lawr yfory ac efallai na fyddem hyd yn oed yn sylwi oherwydd byddai ein systemau'n parhau i weithredu.

Dewis Clyfar i Sefydliadau

Fersiwn busnes google Apps mae'n costio $ 50 y defnyddiwr y flwyddyn a gellir ei sefydlu'n gyflym iawn. Rwyf wedi actifadu cyfrifon ac wedi cael fy nghleientiaid ar waith o fewn dyddiau. Os ydych chi'n profi poen cyfathrebu â'ch system bresennol, yr hoffech fynd yn ddi-bapur, angen cydweithredu'n well ag aelodau'r tîm, neu yn syml yr hoffech ddechrau arbed arian ar feddalwedd eich swyddfa, Byddwn yn eich annog i roi cynnig ar Google Apps.

Rhowch wybod i mi os gallaf helpu. Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich profiadau gyda Google Apps, hefyd, felly gadewch sylw isod!

4 Sylwadau

  1. 1

    Amen. Rydym yn rhedeg ein cwmni cyfan (http://raidious.com) ar Google Apps, ac nid ydym wedi cael unrhyw broblemau - profiad cadarnhaol iawn. Rwy'n dymuno y byddent yn gwneud offeryn rheoli prosiect / llif gwaith ac offeryn CRM i gyd-fynd ag ef!

  2. 2
  3. 3

    Rwy'n argymell Google Apps ar gyfer fy holl gleientiaid, waeth beth fo'u maint. Rwyf hefyd wedi eu sefydlu ar gyfer nifer ohonynt felly bydd angen i mi edrych ar y broses Ailwerthwr Awdurdodedig. Un o'r pethau braf y sylwais arno wrth gynnal gyda MediaTemple yw fy mod i'n gallu rheoli'r holl leoliadau DNS yn y gwesteiwr. Mae fy nghofrestrydd parth yn codi tâl am unrhyw osodiadau DNS datblygedig, felly rydw i wedi arbed cwpl o bychod yno.

  4. 4

    Diito! Gadewais Outlook ar 1 Ionawr, 2010. Roedd yn benderfyniad ymwybodol ac yn benderfyniad busnes i wneud hynny. Es i gyd allan Google Apps ac nid wyf wedi difaru o gwbl. Rydw i hefyd yn annog fy holl gleientiaid i “GO GOOGLE” - mae'n gwneud synnwyr mewn sawl ffordd i wneud hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.