Sut Mae Symbiosis Marchnata Traddodiadol a Digidol yn Newid Sut Rydyn ni'n Prynu Pethau

Marchnata Traddodiadol a Digidol

Mae gan y diwydiant marchnata gysylltiad dwfn ag ymddygiadau dynol, arferion a rhyngweithiadau sy'n awgrymu yn dilyn y trawsnewidiad digidol yr ydym wedi'i gael dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf. Er mwyn ein cynnwys ni, mae sefydliadau wedi ymateb i'r newid hwn trwy wneud strategaethau cyfathrebu cyfryngau digidol a chymdeithasol yn rhan hanfodol o'u cynlluniau marchnata busnes, ac eto nid yw'n ymddangos bod y sianeli traddodiadol wedi'u gadael.

Cyfryngau marchnata traddodiadol fel hysbysfyrddau, papurau newydd, cylchgronau, teledu, radio, neu daflenni ochr yn ochr marchnata digidol ac mae ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sy'n gweithio law yn llaw yn cyfrannu at adeiladu ymwybyddiaeth brand, ystyr, teyrngarwch, ac yn y pen draw i ddylanwadu ar ddefnyddwyr ar bob cam o'u proses benderfynu.

Sut mae'n newid y ffordd rydyn ni'n prynu pethau? Gadewch i ni fynd drwyddo nawr.

Trawsnewid digidol

Heddiw, mae rhan enfawr o'n bywydau yn digwydd yn y byd digidol. Mae'r niferoedd yn glir:

Ar ddiwrnod olaf 2020, roedd 4.9 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd a 4.2 biliwn o gyfrifon gweithredol ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ledled y byd.

Canllaw Safle Cyntaf

Wrth i'r farchnad ar-lein ddatblygu, gwnaeth strategaethau marchnata cwmnïau hefyd. Fe wnaeth y chwyldro digidol ei gwneud hi'n bosibl i frandiau ymgysylltu'n gyflymach ac yn fwy uniongyrchol â chwsmeriaid, yn ogystal ag i internauts gymharu cynhyrchion a phrisiau, edrych am argymhellion, dilyn llunwyr barn, a phrynu pethau.

Mae'r ffordd rydyn ni'n prynu yn cyhuddo normaleiddio'r defnydd o'r rhyngrwyd a dof dyfeisiau llaw, gan fod rhyngweithio â masnach gymdeithasol, gwneud penderfyniadau a siopa yn haws nag erioed o'r blaen.

Marchnad Newydd, Marchnata Newydd?

Ie, ond gadewch i ni fod yn glir.

Mae strategaethau marchnata effeithlon, traddodiadol a digidol, yn awgrymu nodi anghenion cymunedau, creu offrymau arbennig sy'n diwallu'r anghenion hynny, a chyfathrebu'n effeithiol â'u haelodau i gynyddu boddhad. Er bod presenoldeb ar-lein cymunedau yn amhosibl ei wadu, nid marchnata yw popeth a phopeth yn y diwedd.

Os nad ydych yn fy nghredu, cymerwch Prosiect Adnewyddu Pepsi fel enghraifft. Yn 2010, penderfynodd Pepsi-Cola adael hysbysebu confensiynol (h.y. hysbysebion teledu blynyddol Super Bowl) i lansio ymgyrch ddigidol enfawr, gan geisio codi ymwybyddiaeth a meithrin perthynas hirdymor â defnyddwyr. Cyhoeddodd Pepsi eu bod yn mynd i roi $ 20 miliwn mewn grantiau i sefydliadau ac unigolion a oedd â syniadau i wneud y byd yn lle gwell, gan ddewis y gorau ar gyfer pleidleisio cyhoeddus.

O ran ymgysylltu, roedd eu bwriad yn boblogaidd iawn! Cofrestrwyd dros 80 miliwn o bleidleisiau, Tudalen Facebook Pepsi wedi cael bron i 3.5 miliwn hoff bethau, a Cyfrif Twitter Pepsi wedi croesawu mwy na 60,000 o ddilynwyr, ond a allwch chi ddyfalu beth ddigwyddodd i'r gwerthiannau?

Collodd y brand oddeutu hanner biliwn o ddoleri mewn refeniw, gostwng o'i safle traddodiadol fel y ddiod feddal rhif dau yn America i rif tri, y tu ôl i Diet Coke. 

Yn yr achos penodol hwn, roedd cyfryngau cymdeithasol yn unig wedi galluogi Pepsi i gysylltu â chwsmeriaid, gwella ymwybyddiaeth, dylanwadu ar agweddau defnyddwyr, derbyn adborth, ac eto ni chynyddodd werthiannau yr hyn a orfododd y cwmni i fabwysiadu, unwaith eto, strategaeth aml-sianel a oedd yn cynnwys traddodiadol. tactegau marchnata. Pam fyddai hynny?

arwydd cola pepsi

Digidol a Thraddodiadol Law yn Llaw

Nid yw'r cyfryngau traddodiadol wedi torri. Yr hyn y mae angen ei osod yw newid meddylfryd yr hyn y mae rôl cyfryngau traddodiadol yn ei ddefnyddio i fod a beth yw ei rôl heddiw.

Charlie DeNatale, Strategydd Cyfryngau Traddodiadol Uwchben y Plyg

Rwy'n dyfalu na allai hyn fod yn fwy gwir, fel arall, pam y byddem ni'n dal i weld McDonald's yn yr awyr agored?

Er ein bod ni'n ei alw'n esblygiad traddodiadol, confensiynol, esblygodd yn esbonyddol ers oes aur radio a phapurau newydd, gan gymryd rôl unigryw iawn erbyn hyn. Mae'n helpu i dargedu gwahanol aelodau o deulu, cyrraedd cynulleidfaoedd arbenigol penodol trwy gylchgronau arbenigol, rhaglenni teledu, a phapurau newydd, mae'n cyfrannu at greu ymdeimlad o gadernid, hygrededd a chynefindra i'r brand, ac at adeiladu awyrgylch hoffus o'i gwmpas fel wel.

Wrth i ddigidol brofi ei bod yn hanfodol i frandiau gadw i fyny â'r farchnad sy'n newid yn barhaus, gall traddodiadol fod yn arf i frwydro yn erbyn rhychwant sylw pobl sy'n byrhau byth, gan alluogi dull mwy personol, gan fod catalogau misol yn enghraifft o. Er y gallai fod angen dylanwadwr ar rai i benderfynu ar eu pryniant, gallai eraill briodoli mwy o hygrededd i erthygl papur newydd. 

Wrth weithio law yn llaw, mae cyfryngau marchnata digidol a thraddodiadol yn ymgynnull dwy ochr y sbectrwm cleientiaid, gan gyrraedd mwy o gwsmeriaid posibl a all arwain at drafodion cyfochrog ac annibynnol am fwy o refeniw. Mae archwilio un a’r llall yn cynyddu’r siawns o gadw’r gynulleidfa y tu mewn i “swigen dylanwad” y brand ac yn effeithio’n effeithiol ar daith penderfyniad y defnyddiwr.

Thoughts Terfynol

Mae presenoldeb digidol a chymdeithasol ochr yn ochr ag offer symudol yn siapio'r ffordd rydym yn prynu yn sylweddol, gan wthio dynoliaeth tuag at siopa ar-lein, ond yr ateb i'r newid hwnnw yw'r strategaethau marchnata aml-sianel, gan gynnwys cyfryngau traddodiadol sy'n dylanwadu ar yr holl broses gaffael. Gan gyfathrebu trwy'r gwahanol sianeli, mae cwmnïau'n sicrhau dianc-i-ddianc swigen dylanwad gall hynny gael effaith ar unrhyw gam o daith y defnyddiwr o ddeffroad yr awydd i'r ôl-brynu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.