Workaround ar gyfer Byg PCAnywhere gyda Vista

Nid wyf wedi gweld unrhyw LiveUpdate na dogfennaeth ar y nam hwn, ond mae'n debyg ei fod yn effeithio defnyddwyr PCAnywhere Vista eraill hefyd. Yn hytrach nag aros am Symantec i ddod o hyd i ateb, sylweddolais fod yr injan rendro, Winawe32.exe yn achosi'r broblem.

 1. De-gliciwch ar eich bar tasgau a dewis Rheolwr Tasg.
 2. Dewiswch y tab Prosesau.
 3. Tynnwch sylw at Winawe32.exe a chlicio Proses End.
 4. Pan rybuddir, cliciwch Iawn.
 5. Caewch PCAnywhere.
 6. Ailagor PCAnywhere a dylech weld eich holl Remotes nawr.

Byddai'n braf pe bai Gosododd Symantec y nam hwn gyda PCAnywhere, mae'n boen go iawn.

7 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r mater wedi'i bennu yn pcAnywhere 12.5. Nawr ar hyn o bryd yn beta yn http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx

  Dyma beth sy'n digwydd:
  pcAnywhere rheolwr (winaw32.exe) yn lansio SessionController.exe. Os yw winaw32.exe yn mynd allan cyn i sessioncontroller.exe lwytho, yna mae'n arwain at sgrin wag. Gallai hyn ddigwydd os yw'r system yn brysur ar yr adeg y mae pcaw32.exe yn lansio.

  Os yw hyn yn digwydd yn gyson, yna ceisiwch lansio SessionController.exe yn gyntaf, arhoswch ychydig eiliadau ac yna lansiwch reolwr pcAnywhere. Dylai hyn weithio.

 2. 2

  Hi

  Mae'r mater hwn wedi'i bennu yn fersiwn pcAnywhere 12.5 beta release. Gallwch roi cynnig ar y senario hwn hyd yn oed os yw'ch system yn brysur.

  diolch
  Merch Vikrant

 3. 3

  Felly, nid yw'r 12.1 y gwnes i dalu amdano yn gweithio, a does dim sôn am ddarn sydd ar gael gan symantec.com. Gadewch imi ddyfalu, mae'r fersiwn 12.5, ar gael, os ydych chi am dalu am y cynnyrch unwaith eto, ac yn y cyfamser, colli cwsmeriaid. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae PcAnywhere wedi troi’n ddarn o sothach, rhaglennu a phrofi hynod flêr, mae’r diffyg perchnogaeth a chyfrifoldeb yn rhy amlwg i rywun fel fi sydd wedi codio mewn 8 iaith wahanol ac yn cefnogi systemau ar gyfer bywoliaeth.

 4. 4

  Mae ein cwmni wedi defnyddio pcAnywhere ar gyfer gweinyddiaeth bell ers bron i ddau ddegawd bellach. Mae'r bygiau yn y fersiynau diweddar (11.0 ac uwch) wedi bod yn dod yn fwyfwy rhwystredig, ac rydym wedi darganfod bod fersiwn Enterprise o RealVNC yn gwneud yr un gwaith, gan ddefnyddio llai o adnoddau system, am lai o arian fesul gosodiad ... ac nid oes ganddo'r annifyrrwch. o allu cynnal un sesiwn yn unig ar y tro.

  I ymhelaethu: Mae defnyddio'r nodwedd “Call Remote” o westeiwr pcAnywhere yn clymu'r cleient, yn yr ystyr na all yr un Pell fod â 2 westeiwr i'w “alw” ar yr un pryd. Gan fy mod yn godydd rhwydwaith, nid yw hyn yn gwneud unrhyw synnwyr i mi. Nid oes gan VNC y mater hwn, ac ymddengys ei fod yn “gweithio” yn unig, hyd yn oed ar beiriannau na fydd pcAnywhere hyd yn oed yn gosod arnynt.

  Mae fersiwn Enterprise o RealVNC yn gweithio ar Vista heb unrhyw faterion, er na all y fersiwn am ddim “host” redeg fel gwasanaeth ar Vista (mae'n gwrando'n iawn, ond yn ailosod y cysylltiad ar unwaith bob tro y byddwch chi'n cysylltu). Yn ogystal, mae VNC yn wirioneddol draws-blatfform ac yn gweithio “allan o'r bocs” ar amgylcheddau graffigol Linux, ond dim ond Windows (tm) y gall gwesteiwyr pcAnywhere ei redeg.

  Waw, mae hyn yn swnio fel plwg. Fodd bynnag, nid wyf yn perthyn i RealVNC mewn unrhyw ffordd heblaw bod yn gwsmer eithaf bodlon, ar ôl i foibles a quirks pcAnywhere ein gorfodi i ddod o hyd i gynnyrch gweinyddu o bell arall. Rydym yn dal i ddefnyddio pcAnywhere ar ein sylfaen cwsmeriaid wedi'i osod, ond nid ydym yn prynu unrhyw drwyddedau newydd ganddynt.

 5. 5

  Gwych, ni fyddai fersiynau cynharach na 12.1 yn rhedeg ar Vista, felly prynais 12.1. Rwyf wedi darganfod nad oes clwt ar gyfer 12.1, mewn gwirionedd, nid wyf yn credu bod 12.1 hyd yn oed yn cael ei gefnogi mwyach, er ei fod ar y farchnad nid mor bell yn ôl, ond mae croeso i chi fynd allan i dalu am fersiwn arall 12.5 nawr.

 6. 6

  mab, dylech allu cael 12.5 am ddim. Mae diweddariadau nad ydynt yn cynyddu rhif y fersiwn fawr (y 12) fel arfer am ddim. Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'u cefnogaeth, mae'n boen ond fe wnes i uwchraddio 12.0 i 12.1 fel hyn.

  • 7

   Mae hyd yn oed 12.5 yn wallgof. Mae'n rhaid i mi raddio'r dulliau garphig remotes i lawr er mwyn cychwyn neu gynnal cysylltiad yn ddibynadwy. Dim ond aros am beth amser a byddaf yn gwerthuso VNC yn ei le. Mae PCA bellach wedi marw cyn belled ag yr wyf yn bryderus. Mae'n ymddangos nad yw Symantec yn ei gefnogi a pheidiwch â malio.

   Os oes unrhyw un yn gwybod am unrhyw ddiweddariad Symantec PCA, pecyn gwasanaeth, ac ati ar gyfer 12.5 hoffwn wybod amdano yn sicr.

   Regards
   Trevor

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.