Sut mae Sylwadau'n Effeithio ar Beiriant Chwilio

sylwadau

A yw rhoi sylwadau ar flogiau eraill yn helpu fy safle peiriant chwilio? Mae algorithm graddio Google yn pwyso'n drwm ar ddolenni perthnasol yn ôl i'ch gwefan. Gan fod dolenni yn ôl i'ch gwefan yn helpu, oni fyddai'n gwneud synnwyr y byddai rhoi sylwadau a gadael eich dolenni ym mhobman o fudd i'ch gwefan? Ddim yn union.

Yn y fideo diweddar hon, Matt Cutts (Chwilio am Ansawdd ar gyfer Google) yn trafod y risgiau posibl o ganiatáu i ddefnyddwyr bostio sylwadau gyda sbam cyswllt ar eich blog. Mae gennych reolaeth dros y cynnwys ar eich gwefan, ac os bydd Google yn eich dal i gysylltu â gwefannau sbam, mae'n debyg y byddant yn ystyried sbam eich gwefan hefyd.

Mae hefyd yn cyffwrdd â'r rheswm y mae Google yn nodweddiadol nid yw'n cosbi'ch gwefan am gysylltiadau sbam-mewn-ffiniau. Pe bai Google yn cosbi gwefannau am unrhyw fath o gyswllt (au) mewn-rwym, yna byddai cystadleuwyr yn adeiladu'r cysylltiadau gwaethaf posibl â'i gilydd gan geisio tynnu cystadleuaeth o'r canlyniadau chwilio.

Mae yna ddigon o flogiau o hyd nad ydyn nhw'n ychwanegu'r rel = ”nofollow” priodoli i ddolenni sylwadau. Pam fyddai perchennog blog eisiau gwneud hyn?

A blog dofollow mae dolen sylwadau yn wobr syml i ddefnyddwyr sy'n ychwanegu sylwadau ac adborth gwerthfawr. Mae perchennog y blog yn cael sylw gwerthfawr a gynhyrchir gan y defnyddiwr ac mae'r ymwelydd sy'n gadael sylw da yn cael cyswllt dofollow. Mae'r rhan fwyaf o flogiau sy'n caniatáu dolenni sylwadau dofollow yn cymedroli'r sylwadau a'r dolenni hynny yn llym, felly nid ydych yn debygol o ddianc rhag postio dolen oni bai bod eich sylw yn cyfrannu ac yn ychwanegu gwerth at y post blog.

Rheswm arall y gallai blog ganiatáu sylwadau dofollow yw os yw'r blog wedi bod o gwmpas ers amser maith ac nad yw'r perchennog yn diweddaru'r platfform yn aml. Credwch neu beidio, mae yna filoedd o flogiau sydd heb eu diweddaru ers i'r briodoledd rel = 'nofollow' gael ei ddyfeisio. Mae llawer o'r blogiau'n dal i gael eu defnyddio ac mae postiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd. Mae llawer o'r blogiau hyn yn cael eu cymedroli'n agos neu wedi'u llenwi â sbam sylwadau blog.

Os ydych chi'n ceisio adeiladu'ch proffil backlink byddwn i cadwch draw o bostiadau blog gyda sylwadau sbam eraill. Nid ydych yn debygol o gael eich cosbi o bostio dolenni wrth ymyl dolenni sbam, ond mae Google yn aml yn nodi'r tudalennau hyn sy'n llawn sbam ac yn eu hidlo o'u graff cyswllt.

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r ymdrech i adeiladu'ch proffil backlink trwy bostio dolenni sylwadau blog yn werth yr ymdrech gan fod y gwefannau hyn fel rheol yn cynnwys cymaint o ddolenni sylwadau fel bod gwerth PageRank wedi'i rannu'n ormodol i basio gwerth sylweddol. Blog ni fydd cysylltiadau sylwadau â'r priodoledd rel = 'nofollow' yn trosglwyddo unrhyw werth i'ch gwefan.

9 Sylwadau

 1. 1

  Jeremy,

  Mae hon yn wybodaeth ragorol. Un nodyn y byddwn yn ei ychwanegu, serch hynny, yw y gall darparu sylwadau gwych ar flog blogiwr arall yn aml gael rhywfaint o sylw ichi. Pan ddechreuais flogio gyntaf, gwnes sylwadau aml ar flogiau a darparu cynnwys a thrafodaeth wych ar eu cyfer. Cymerodd llawer sylw a dechrau cysylltu â fy mlog. Rwy'n gwybod nad yw hynny'n fasnach 1: 1 ar backlinks, ond gall fod yn ffrwythlon!

  Hefyd - roeddwn i'n meddwl bod Google wedi addasu'r ffordd maen nhw'n trin nofollow a dofollow oherwydd yr hyn roedd dynion SEO yn ei wneud gyda cherflunio tudalennau ... onid yw hynny'n wir?

  Post gwych! Diolch!

 2. 2

  @Doug - Yr haf diwethaf yn SMX Advanced awgrymodd Matt Cutts y dylem feddwl am PageRank fel “anweddu” pan ychwanegir y briodoledd nofollow. Os cymerwn ef fel ei air, byddai hyn yn golygu na allwch grefftio neu gerflunio TudalenRank eich gwefan gan ddefnyddio'r priodoledd nofollow.

  Er mwyn symlrwydd, gadewch i ni ddweud bod gan eich post blog werth PageRank o 10. Mae gennych y gallu i drosglwyddo'r gwerth hwn i dudalennau gwe eraill trwy ddolenni. Os ydych chi'n cysylltu â 9 tudalen arall ar eich gwefan ac 1 gwefan allanol, rydych chi'n colli 10% o'r gwerth PageRank y gallech fod wedi'i gadw'n llifo trwy'ch gwefan. Pan fabwysiadwyd y briodoledd nofollow gan Google, ceisiodd SEOs brwd ychwanegu'r briodoledd hon i'r ddolen allanol yn y senario hwn i gadw eu TudalenRank i gyd. Y gred oedd y byddai hyn yn cryfhau tudalennau mewnol eraill eu gwefan. Os ydym yn credu bod Matt Cutts am PageRank yn anweddu o ran nofollow, yna nid oes gan dacteg cerflunio tudalen PageRank gyda'r briodoledd hon unrhyw werth.

 3. 3

  Mae'n bwysig sôn bod gwerth o hyd mewn cysylltu ag adnoddau gwerthfawr eraill yn eich postiadau blog. Cyfoethogi'ch postiadau blog gyda fideos, delweddau, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Rydych chi'n debygol o gael llawer mwy o werth PageRank gan y rhai sy'n dewis cysylltu â'ch post blog na'r hyn y gallech chi ei golli gan gysylltu ag adnodd neu ddau gwerthfawr arall. “Rhowch a byddwch yn derbyn”, “Rhoddwyr yn cael”, karma, ac ati. Rydych chi'n cael y pwynt. Mae'n gweithio.

 4. 4

  Hoffwn nodi hefyd bod Google yn cadw'r hawl i anwybyddu'r priodoledd nofollow. Mae'n debyg na fyddent byth yn anwybyddu'r briodoledd hon ar ddolenni sylwadau blog. Fodd bynnag, gallant ddewis anwybyddu'r briodoledd hon ar wefannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Twitter unwaith y byddant yn sefydlu pa gyfrifon y gallant ymddiried ynddynt. Enghraifft arall fyddai pe bai CNN.com yn dewis ychwanegu nofollow i bob dolen. Byddai Google yn debygol o anwybyddu'r rhan fwyaf o achosion o'r briodoledd oherwydd eu bod yn ymddiried bod dolenni ar CNN.com yn gyfeiriadau golygyddol gwerthfawr o wefan.

 5. 5

  Rwyf wedi darllen ychydig o bostiadau blog ar y pwnc hwn ac mae'n ymddangos eu bod i gyd yn siarad yn bennaf am sylwadau blog fel sbam. Fy nghwestiwn yw beth os gwnewch sylwadau ar flog dofollow gyda sylwadau wedi'u cymedroli'n llym sy'n berthnasol i'ch gwefan gyda sylw go iawn? Sut mae'r peiriannau chwilio'n trin y dolenni hyn? A yw'r dolenni werth llai yn y sylwadau na phe byddent yng nghorff y post blog?

 6. 6

  Post gwych, Jeremy.

  Waeth beth yw gwerth, go iawn neu ganfyddedig, backlinks o sylwadau blog, mae hon yn enghraifft o ble mae'r cyfan yn dibynnu ar gynnwys.

  Gall postio sylwadau perthnasol, craff ar flogiau helpu i yrru defnyddwyr i'ch gwefan a'ch gwasanaethau. Trwy roi eich hun, eich personoliaeth, eich enw da allan yna i eraill rydych chi'n sefydlu'ch hun fel awdurdod y bydd pobl yn chwilio amdano.

 7. 7

  Mae dolen olygyddol onest a bostiwyd mewn sylw blog nad yw'n cynnwys y priodoledd rel = 'nofollow' yn ddolen ddilys i Google.

 8. 8

  Yn bendant, byddai cysylltu adeiladu trwy flogiau tebyg / cyfarwydd â'ch marchnad arbenigol yn gwneud ichi yrru traffig i'ch gwefan. Cyn belled â'ch bod chi'n darparu sylwadau diddorol, gan ychwanegu gwerth at y postiadau erthygl blog hynny, byddai perchnogion blogiau'n hapus i dderbyn y sylwadau hynny a gadael i chi adael eich dolen hefyd.

  Rwy'n argymell ymuno â'r sgwrs am Beth sy'n gwneud gwefan Tudalen Tudalen yn cynyddu ar Startups.com! Gallwch ddilyn hyn http://bit.ly/cCgRrC dolen i fynd yn syth at y cwestiwn a'r atebion a bostiwyd eisoes gan arbenigwyr eraill.

 9. 9

  Jeremy, os yw un yn defnyddio WordPress CMS, nid oes unrhyw ddarpariaeth i roi statws gwneud = dilyn i gychwynnwr penodol yn ddetholus. Sut mae rhywun yn delio â hyn?

  Hefyd, mae'r sgwrs hon am “ni ddylech rannu safle eich tudalen â gwefannau eraill”. A oes unrhyw ddilysrwydd yn y ddadl hon o gwbl?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.