Ble mae Wesley? Llwyddiant SXSW ar Gyllideb Fach

lie wesley

gyda SXSW yn ddiweddar y tu ôl i ni, mae llawer o gwmnïau'n eistedd mewn ystafelloedd bwrdd yn gofyn i'w hunain, Pam na chawsom unrhyw tyniant yn SXSW? Mae llawer hyd yn oed yn pendroni a wastraffwyd y swm enfawr o arian a wariwyd ganddynt. Fel mecca i gwmnïau technoleg, mae'n lle perffaith ar gyfer codi ymwybyddiaeth o frand, ond pam mae cymaint o gwmnïau yn methu yn y crynhoad technoleg enfawr hwn?

Ystadegau ar gyfer SXSW Interactive 2016

 • Cyfranogwyr Gŵyl Ryngweithiol: 37,660 (o 82 o wledydd tramor)
 • Sesiynau Gŵyl Ryngweithiol: 1377
 • Siaradwyr Gŵyl Ryngweithiol: 3,093
 • Cyfryngau Rhyngweithiol mewn Presenoldeb: 3,493

Os nad ydych wedi bod i SXSW, gadewch imi baentio llun i chi. Meddyliwch am yr holl negeseuon sbam a galwadau telefarchnata a gewch. Nawr rhowch gorff corfforol i bob un. Yna gosodwch bob un o'r bobl hynny ym mhob twll a chornel y tu mewn a'r tu allan i Ganolfan Confensiwn Austin. Mae cymaint o gwthwyr cynnyrch mae'n hawdd i fynychwyr fynd yn ddideimlad i'r holl beth.

Dyma beth oeddem ni yn ei erbyn:

 • Brandiau sefydledig sy'n dod i SXSW bob blwyddyn, ac eleni oedd ein cyntaf.
 • Cwmnïau sydd â chyllideb ddigon mawr i wario eu ffordd i lwyddiant, ac fel mae ein henw yn awgrymu, rydyn ni'n rhad.
 • Yn sefyll allan mewn torf o bobl yn ceisio sefyll allan.

Dod â phobl atoch chi, yn lle'r ffordd arall?

Lluniodd ein tîm marchnata creadigol gynllun. Fel y dywed Frank Underwood, Os nad ydych chi'n hoffi sut mae'r bwrdd wedi'i osod, trowch y bwrdd drosodd. Yn lle hela pobl i lawr, ac erfyn am eu sylw, gadewch inni ddod atom ni. Doedden ni ddim eisiau eu gorfodi i ddod o hyd i ni, roedden ni eisiau iddyn nhw EISIAU dod o hyd i ni. Dyna lle daeth cysyniad Where's Wesley i mewn.

 • Y cynllun; i mi wisgo i fyny fel Waldo (neu Wally os nad ydych chi o'r UD)
 • Rhowch gwponau i unrhyw un a oedd yn fy adnabod fel y cymeriad
 • Pe byddent yn tynnu llun ohonof ac yn defnyddio'r hashnod #NCSXSW byddent hefyd yn cael eu cynnwys i ennill un o bum Amazon Echos
 • Wythnos cyn SXSW gwnaethom ysgrifennu post blog yn gadael i'n holl ddefnyddwyr ddod i mewn ar yr hyrwyddiad. Fel hyn mae ein cwsmeriaid ffyddlon yn gwybod yn union beth i'w wneud ar gyfer gwobrau gwarantedig
 • Gallai'r rhai na ddarllenodd y blogbost gymryd rhan o hyd pe byddent yn digwydd arnaf, ac yn fy ngalw allan

Mae'n bwysig darllen y cae, ac nid chwarae'r gêm yn unig.

Gweithiodd allan yn hyfryd. Cawsom hyd yn oed dipyn o lwc ein ffordd. Ychydig ddyddiau cyn i'r ŵyl gychwyn, mae Seth Rogen yn cyhoeddi ei brosiect newydd: ffilm fyw Where's Waldo. Bu eu tîm marchnata yn gorchuddio'r ardal gyda sticeri Where's Waldo. Sgôr! Y peth ffodus arall a ddigwyddodd oedd imi ennill y loteri i weld yr Arlywydd Barack Obama. Cefais fy rhoi ar y llawr cyntaf mewn man gweladwy iawn. Fe wnaeth y ddau beth hyn gynyddu ein hamlygiad yn fawr.

Ar ôl i ni wybod bod gennym neges dda, fe wnaethom chwyddo'r neges honno gydag Hysbysebion.

Roedd y strategaeth a oedd gennym ar waith wedi helpu mwy fyth. Fe wnaethon ni brynu hysbysebion wedi'u targedu gyda hidlwyr lleoliad ar gyfer ardal Austin ar Facebook a Twitter. Fe wnes yn siŵr fy mod yn cyhoeddi pa baneli / sesiynau yr oeddwn yn mynd iddynt fel y gallai ein defnyddwyr ddod o hyd imi yn haws. Gwnaeth hyn fi hefyd yn weladwy i gynulleidfa sydd â diddordeb mewn technolegau gwefan. Fe wnes i symud lleoliadau hefyd - LOT. Cynyddodd hyn y siawns y bydd rhywun yn fy ngweld. Fe wnes yn siŵr fy mod yn mynd i sawl plaid swyddogol ac answyddogol. Ac yn olaf ond nid lleiaf, mi wnes i wisgo'r un wisg ... BOB UN. SENGL. DYDD.

Roedd yn hwyl dros ben, ond yn flinedig iawn. Ni fyddwn yn argymell y math hwn o ddull marchnata i unrhyw un nad yw'n mwynhau siarad â phobl a allai gael amser caled yn gweithredu ar ychydig iawn o gwsg. Ond, yn ffodus i mi, rwyf wrth fy modd yn cwrdd â phobl ac mae fy nau blentyn bach wedi fy hyfforddi yn y grefft o weithredu ar ychydig iawn o gwsg. Elfen allweddol arall oedd honno fel Cyfarwyddwr y Cyfryngau Cymdeithasol yn Namecheap, yn hytrach na dim ond wyneb tlws wedi'i gontractio trwy asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, roeddwn i'n gallu siarad yn fanwl am y cwmni a sut rydyn ni am greu rhyngweithio gwych â chwsmeriaid. Caniataodd hyn i ni adeiladu perthnasoedd newydd a derbyn adborth gwerthfawr ar sut roedd pobl yn ein hystyried yn gwmni.

Am yr holl resymau uchod roedd yn llwyddiant diamod, ond o edrych ar y niferoedd roedd yn llwyddiant meintiol hefyd. Ar Twitter yn unig cawsom dros 4.1 miliwn o argraffiadau - ein hymgyrch fwyaf llwyddiannus hyd yma. Roedd cost gwneud yr hyrwyddiad hwn o dan $ 5,000.

Ddim yn ddrwg i'n SXSW cyntaf.

Nid ydym yn gwybod eto sut y byddwn yn troi'r bwrdd drosodd y flwyddyn nesaf, ond yn y cyfamser byddwn yn adeiladu ar yr ymwybyddiaeth brand a gawsom yn SXSW Interactive eleni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.