Swirl: Llwyfan Marchnata Symudol Mewnol ar gyfer Manwerthwyr Mawr

manwerthwyr sdk symudol chwyrlïol

chwistrelliad Platfform Marchnata Symudol In-Store ™ yw'r platfform cyntaf i adael i fanwerthwyr ar raddfa fawr greu a darparu cynnwys a chynigion wedi'u personoli i siopwyr yn seiliedig ar eu lleoliadau penodol mewn siopau adwerthu corfforol. Mae platfform Swirl yn cynnig ateb o'r dechrau i'r diwedd i fanwerthwyr reoli ymgyrchoedd effeithiol sy'n cyfathrebu â'u cwsmeriaid trwy eu dyfeisiau symudol unrhyw le o'r lefel gymdogaeth, yr holl ffordd i lawr i ardal benodol o'r siop.

platfform chwyrlio

Ym mis Mai, lansiodd Swirl raglen beilot gyda manwerthwyr ffasiwn cenedlaethol gan gynnwys Alex ac Ani, Kenneth Cole, a Timberland a ddangosodd ymgysylltiad uchel â defnyddwyr a thrawsnewidiadau gwerthu, gyda rhaglen ddigynsail Cyfradd agored ap mewn-siop 75 y cant.

Gwelsom ganlyniadau addawol iawn o'r peilotiaid Swirl a gynhaliwyd gennym yn ein siopau dros yr haf. Roedd cwsmeriaid yn gwerthfawrogi derbyn cynigion symudol wedi'u personoli yn y siop; mae hyn yn amlwg yn ffordd dda inni gysylltu â defnyddiwr cynyddol ddigidol heddiw. Yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni wedi'i weld hyd yn hyn, rydyn ni'n gobeithio ehangu'r defnydd o dechnoleg marchnata mewn-siop Swirl i leoliadau eraill Timberland yn 2014. Ryan Shadrin, is-lywydd manwerthu ac e-fasnach Timberland.

Mae Llwyfan Marchnata Symudol Swirl In-Store yn cyfuno targedu micro-leoliad ag ap unrhyw fanwerthwr i gyflwyno negeseuon, cynnwys a chynigion perthnasol i ddefnyddwyr - wrth iddynt siopa. Wedi'i bweru gan bannau lleoli Bluetooth® Low Energy, gall Swirl nodi union leoliad siopwr mewn siop, fel yr eil babi neu'r adran electroneg, mewn amser real a chyflwyno negeseuon, cynnwys a chynigion hynod berthnasol i yrru gwerthiannau.

Mae'r platfform Swirl yn cynnwys

  • Bannau Swirl SecureCast ™ - Bannau lleoli dan do hunangynhwysol Bluetooth® Ynni Isel sy'n gosod mewn munudau, yn gweithio ar draws ffonau smart Apple ac Android, ac yn gwirio yn awtomatig union leoliad siopwr sydd wedi dewis ap yr adwerthwr. Gellir ffurfweddu dyfeisiau SecureCast naill ai fel rhai cwbl gydnaws, agored IBeacons afal neu, ar gyfer manwerthwyr sy'n ymwneud â data a phreifatrwydd defnyddwyr, gellir eu gwarchod trwy dechnolegau amgryptio perchnogol a diogelwch Swirl.
  • Pecyn Datblygu Meddalwedd Cleient Symudol Swirl (SDK) - Yn galluogi manwerthwyr i ymgorffori technoleg Swirl yn hawdd yn eu apps manwerthu brand eu hunain, gan gynnwys y gallu i ymgysylltu â siopwyr â chynnwys wedi'i dargedu'n bersonol ac wedi'i bersonoli'n seiliedig ar ficro-leoliad dan do fel y penderfynir gan y bannau SecureCast. Gellir hefyd ychwanegu'r un profiadau symudol yn y siop at ap unrhyw gyhoeddwr trydydd parti i ehangu cyrhaeddiad y gynulleidfa a gyrru traffig traed ychwanegol i siopau adwerthu.
  • Consol Marchnata Swirl - Cyfres lawn o offer marchnata hunanwasanaeth ar gyfer rheoli ymgyrchoedd symudol mewn-siop a analytics, gan ganiatáu i fanwerthwyr greu profiadau ad symudol ymgolli sy'n lansio'n awtomatig wrth i ddefnyddwyr siopa yn y siop. Gall timau marchnata redeg ymgyrchoedd yn effeithlon ar draws miloedd o siopau gyda'r nodweddion diogelwch seiliedig ar rôl a rheoli llif gwaith. Mae'r consol sy'n seiliedig ar gymylau hefyd yn cynnwys galluoedd rheoli disglair soffistigedig sy'n caniatáu i fanwerthwr reoli rhwydwaith o filoedd o ddyfeisiau SecureCast ac Apple iBeacon trwy un rhyngwyneb.

chwistrelliad Mae Networks, Inc yn gwmni technoleg sy'n helpu manwerthwyr i drosoli pŵer symudol i ddenu a dylanwadu ar ddefnyddwyr wrth iddynt siopa mewn siopau adwerthu. Mae manwerthwyr gorau fel Timberland, Kenneth Cole, ac Alex ac Ani yn defnyddio platfform marchnata symudol Swirl a thechnoleg micro-leoliad sy'n aros am batent i gynyddu traffig siopau, ymgysylltu â siopwyr a throsi gwerthiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.