Dadansoddeg a PhrofiTechnoleg Newydd

Sweetspot: Dangosfwrdd Digidol wedi'i Bweru â Llif Gwaith yn Gyntaf

Mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws un neu ragor o blatfform dangosfwrdd digidol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae'r rhain yn amrywio o becynnau plug-and-play sy'n cyfuno nifer gyfyngedig o gyfryngau cymdeithasol a'r we analytics metrigau, i ecosystemau menter llawn sy'n ymgorffori ystod eang o ffynonellau data a nodweddion llywodraethu.

Smotyn melys yn honni mynd â'r categori olaf i lefel newydd, gyda'r nod o'i gwneud hi'n haws nag erioed i “ddefnyddwyr data” corfforaethol weithredu ar eu metrigau. Mae'n ymddangos bod maint rhai o'i gleientiaid (P&G, Shell, Santander, Red Bull) ynghyd â'i gyfradd twf yn arwydd o lwyddiant yn ei genhadaeth.

Dyma drosolwg o Cudd-wybodaeth Sweetspotprif nodweddion:

  • Dangosfyrddau gweithredol Symudol yn Gyntaf, gan gynnwys apiau Smartwatch - Smotyn melys nid yw'n disgwyl i ddefnyddwyr data ar lefel weithredol fewngofnodi i blatfform arall eto ar eu porwyr. Yn lle hynny, maen nhw'n derbyn diweddariadau statws (a rhyngweithio tîm) mewn amgylchedd symudol brodorol. Yn hanfodol, mae data hefyd ar gael yn y modd all-lein. Yn ogystal ag apiau iPad (isod), iPhone ac Android, Smotyn melys yn darparu cyflenwad smartwatch (Gwisgwch Sweetspot) sy'n caniatáu ar gyfer chwiliadau DPA a ysgogir gan lais mewn modd hynod reddfol.

IPad Cudd-wybodaeth Sweetspot

  • Ffynonellau data diderfyn - Yn lle darparu ystod gyfyngedig o API neu gysylltiadau CSV, Smotyn melys yn parhau i fod yn llwyfan agored lle gall cleientiaid ofyn am integreiddiadau newydd yn ôl y galw. Ychwanegir y rhain yn rheolaidd at restr gynhwysfawr iawn o gysylltiadau data.
  • Llywodraethu data wedi'i ymgorffori - Mae mynediad DPA yn seiliedig ar hawliau defnyddwyr (ar lefel unigolyn a grŵp) o fewn Smotyn melys. Mae'r rhain hefyd ynghlwm wrth alluoedd 'llofnodi sengl' a lefelau amrywiol o ddibyniaethau hierarchaidd i hwyluso'r defnydd o fframwaith corfforaethol cyffredin.
  • Rheoli Mewnwelediad - Smotyn melys wedi bod yn arloeswr yn y gofod Rheoli Mewnwelediad Digidol. Ar ôl cynnig senarios llif gwaith i gleientiaid am nifer o flynyddoedd, maent wedi mireinio'r rhain yn ddiweddar, gan gynhyrchu system sy'n wirioneddol hygyrch ac effeithiol i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dadansoddwyr. Mae'r gallu i osod blaenoriaethau dadansoddi a gofyn cwestiynau, trwy glicio botwm yn effeithiol, trwy dynnu sylw at elfennau dangosfwrdd yn helpu i wella cyfathrebu sefydliadol a rheolaeth marchnata digidol ledled sefydliadau mawr.

Baner Cudd-wybodaeth Sweetspot

Baner Camau Cudd-wybodaeth Sweetspot

  • Hyblygrwydd eithafol yn y diffiniad o ddangosfyrddau aml-ffynhonnell - Ni all unrhyw blatfform dangosfwrdd digidol honni ei fod yn ffitio i mewn i gynnig menter heb ganiatáu i bob perchennog dangosfwrdd ddiffinio ei ddangosfwrdd aml-ffynhonnell yn unol â'u hanghenion unigol eu hunain. Yn y modd hwn, gall unigolion, adrannau, neu sefydliadau gyfuno data sy'n symud o'u holl asedau mewn cyfuniadau unigryw i sicrhau bod eu DPA yn siarad â'u hamcanion, eu cyfrifoldebau a'u gofynion.

Adeiladwr Data Cudd-wybodaeth Sweetspot

  • Scalability eithafol - Er mwyn gwasanaethu eu cleientiaid Fortune 100 yn effeithiol, mae Sweetspot yn gwerthfawrogi scalability eithafol. Mae Templedi Corfforaethol ™ a'r gallu i gopïo ar draws dangosyddion o fewn cyfrifon yn ffordd arall y mae Sweetspot yn cymryd ymdrech â llaw allan o adrodd ac yn arbed amser i sefydliadau.

Cyfredol Smotyn melys Ymhlith y cleientiaid mae Royal Dutch Shell, Procter & Gamble, Santander, Red Bull, Mapfre, BBVA, Philips, The Boston Globe, FastCompany, Inc.com, Martha Stewart a The Green Bay Packers.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol