Sut i Wneud Calendr Cynnwys Marchnata Fideo

Sut i Wneud Calendr Cynnwys Marchnata Fideo

Yr wythnos diwethaf, un o'r prosiectau a gyflwynais oedd archwiliad optimeiddio symudol ar gyfer cleient. Er eu bod wedi bod yn gwneud yn dda mewn chwiliadau bwrdd gwaith, roeddent ar ei hôl hi mewn safleoedd symudol yn erbyn eu cystadleuwyr. Wrth imi adolygu eu gwefan a safleoedd eu cystadleuwyr, un bwlch yn eu strategaeth oedd marchnata fideo.

Daw mwy na hanner yr holl olygfeydd fideo o ddyfeisiau symudol.

TechJury

Mae'r strategaeth yn aml-ddimensiwn. Mae defnyddwyr a busnesau yn gwneud tunnell o ymchwil a phori trwy ddyfais symudol. Mae fideos yn gyfrwng perffaith:

  • Mae YouTube yn parhau i fod yr ail beiriant chwilio mwyaf, gyda mwyafrif o fideos yn cael eu gwylio trwy ddyfais symudol.
  • Mae YouTube yn ffynhonnell ragorol o ddolenni yn ôl i'ch cynnwys gwefan os yw'ch Mae sianel YouTube a phob fideo wedi'u optimeiddio yn dda.
  • Gall eich tudalennau symudol, er eu bod yn fanwl ac yn addysgiadol, ysgogi ymgysylltiad â fideo defnyddiol arno yn llwyr.

Wrth gwrs, datblygu a llyfrgell gynnwys o fideo yn gofyn am lif gwaith o'r syniadaeth trwy optimeiddio. A gall eich strategaeth fideo gwmpasu llawer o mathau o fideo i adrodd stori eich brand yn effeithiol. Ni ddylai eich calendr fod yn destun a dyddiad cyhoeddi yn unig, mae angen iddo gynnwys y llif gwaith cyfan, gan gynnwys:

  • Dyddiadau y dylid saethu, animeiddio, golygu, cynhyrchu, cyhoeddi a hyrwyddo'ch fideo.
  • Manylion y llwyfannau lle byddwch chi'n cyhoeddi'ch fideos.
  • Manylion ar y math o fideo, gan gynnwys ffurf fer riliau trwy sut i wneud yn fanwl.
  • Lle gallwch chi wreiddio a hyrwyddo'ch fideos, gan gynnwys ymgyrchoedd eraill a allai eu hymgorffori.
  • Sut y byddwch chi'n mesur effaith y fideos ar eich marchnata cyffredinol.

Fel gydag unrhyw ymgyrch farchnata, byddwn i'n defnyddio a rhestr wirio dda i'w chynllunio allan eich cysyniad fel y gallwch chi gynyddu effaith eich marchnata fideo i'r eithaf. Er y gall fideo ofyn am rai adnoddau ychwanegol mewn amser ac arian, mae ad-daliadau fideo yn sylweddol. Mewn gwirionedd, byddwn yn dadlau eich bod yn colli cyfran sylweddol o'ch darpar gwsmeriaid yn llwyr trwy beidio ag ymgorffori fideo yn eich strategaeth farchnata gyffredinol.

Yn yr ffeithlun hwn, Un Cynyrchiadau yn mynd trwy bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut i gynllunio a threfnu eich cynnwys fideo gyda chalendrau cynnwys. Maent yn esbonio sut y gall defnyddio calendr cynnwys helpu i wella perfformiad eich cynnwys fideo. Mae yna hefyd rai mewnwelediadau gorau gan arweinwyr diwydiant ar sut mae proses yn allweddol ar gyfer llwyddiant eich strategaeth marchnata cynnwys.

sut i gynllunio'ch calendr marchnata cynnwys fideo