Sut i Gyflwyno Dylanwadwr, Blogger, neu Newyddiadurwr

Sut i gyflwyno dylanwadwr, blogiwr, neu newyddiadurwr

Yn y gorffennol, rydw i wedi ysgrifennu amdano sut i BEIDIO â gosod blogiwr. Mae'r saga yn parhau wrth i mi gael llif diddiwedd o broffesiynau cysylltiadau cyhoeddus heb eu paratoi nad oes ganddyn nhw'r wybodaeth sydd ei hangen arnaf i hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau eu cleient.

Cymerodd ychydig amser i gael cae a oedd yn werth ei ddangos. Derbyniais e-bost gan strategydd cyfryngau cymdeithasol gyda Supercool Creadigol. Mae Supercool yn asiantaeth greadigol sy'n arbenigo mewn creu a chynhyrchu fideo ar-lein, marchnata firaol, hadu fideo, ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol integredig, fideos firaol, adloniant wedi'i frandio a gwe-godiau. Mae hwn yn e-bost anhygoel!

sut i osod blogiwr

Nodweddion Cae Blog Gwych

 1. Roedd y cae personol. Fel rheol, rydw i'n derbyn toriad a gludo blanced. Rwy'n dileu'r caeau hynny ar unwaith. Os na allwch ddysgu pwy ydw i, pam ddylwn i wrando arnoch chi?
 2. Y cae yn gryno yn dweud wrthyf y wybodaeth. Mae'r rhan fwyaf o bobl PR yn syml yn torri a gludo datganiad i'r wasg chwerthinllyd i gorff yr e-bost.
 3. Mae'r cae yn darparu a quote i fynd i mewn yn uniongyrchol i'm post blog!
 4. Mae'r cae yn cynnwys dolen i'r stori go iawn (a lle y gallaf gyfeirio a chyfeirio fy ymwelwyr ati).
 5. Mae'r cae yn dweud wrtha i ffyrdd gwahanol Fe allwn i ddefnyddio'r wybodaeth! Dyma pryd wnes i syfrdanu mewn dagrau ... arogli. Dychmygwch hynny ... er mwyn arbed amser imi, roedd Darci eisoes wedi meddwl sut y gallwn weithredu ar y wybodaeth ... ac mae'n ychwanegu nodyn i gysylltu â hi os oes gennyf unrhyw gwestiynau.
 6. Mae'r cae yn darparu cefndir ar yr arbenigwr a pham ei fod yn ddigon pwysig i wrando arno.
 7. Mae'r cae yn cau gyda Darci's enw, teitl a chwmni gwirioneddol (yr wyf hyd yn oed edrych i fyny!)
 8. Mae gan y cae optio allan! Mae Folks cysylltiadau cyhoeddus yn aml yn anfon e-byst wedi'u torri a'u pastio allan o Outlook - uniongyrchol torri'r ddeddf CAN-SPAM.

Mae hwn yn e-bost bron yn berffaith ... byddwn i'n ei raddio yn B + solet. Yr unig ddarn bach o wybodaeth sydd ar goll yw naid nad wyf yn credu y byddai gormod o bobl cysylltiadau cyhoeddus yn dymuno ei chymryd - ond byddai wedi bod yn wych clywed pam y byddai wedi bod yn berthnasol i'm cynulleidfaoedd. Ychydig eiriau syml yn yr e-bost fel

Sylwais Martech Zone wedi siarad am fideo a chyfryngau cymdeithasol yn y gorffennol, felly roeddwn i'n meddwl y byddai hyn o ddiddordeb i chi…

5 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas

  Diolch am rannu hyn - diddorol iawn. Fel rhywun sy'n eistedd ar y ffens cysylltiadau cyhoeddus, ac fel blogiwr fy hun (er nad yw'n ddigon pwysig i gael ei osod!), Mae'n ddefnyddiol iawn gweld y math o leiniau sy'n gweithio. Cyfle dysgu gwych, felly diolch!

  Un peth yr wyf yn synnu yn ei gylch yw pwynt 5. Rwy'n rhedeg tîm cysylltiadau cyhoeddus / marchnata bach ond effeithiol fel fy swydd feunyddiol, ac yn derbyn y math hwn o draw yn achlysurol (ac yn anaml, yn eu gwneud hefyd).
  Yn y caeau rydw i wedi'u gwneud, dwi erioed wedi cynnwys y math o wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ym mhwynt 5, oherwydd dwi'n cymryd y gall y bobl rydw i wedi'u gosod feddwl am y pethau hyn drostyn nhw eu hunain - a dwi ddim eisiau dweud wrthyn nhw sut i wneud eu swyddi (yn yr un modd rwy'n cael fy nghythruddo ychydig pan fydd pobl yn gwneud hynny i mi).
  Fodd bynnag, mae eich swydd yn gwneud imi ailfeddwl am y sefyllfa honno!

  Rwy'n cytuno'n llwyr am bersonoli serch hynny - mor bwysig yn enwedig o ystyried natur hypergysylltiedig y swyddogaeth gyfathrebu 'fodern'.

  Felly, diolch eto!
  Neil

 2. 2

  Rwy'n cymryd y safbwynt anghytuno yma. Beth yn yr hec sydd a wnelo fideo gwleidyddol a marchnata cymdeithasol gwleidyddol â chi neu'r blog Marchnata Tech? # 1 nid yw'n “bersonoledig” yn sicr bod ganddo eich enw ynddo ond pwy na all gael mynediad at hynny ac sydd wedi'i fewnforio yn awtomatig i'r e-bost (rwy'n credu bod cyn-gyflogwr i chi yn dda am hynny) # 5 Rwy'n cytuno â'r rhyngweithiwr yn llwyr am beidio â rhoi y wybodaeth honno i mewn, dylech wybod y ffordd orau o ddefnyddio'r wybodaeth ar gyfer eich cynulleidfa ond mae'r ddolen i drydar yn syniad braf. Yn y bôn, dim ond am nad yw'r rhan fwyaf o leiniau cysylltiadau cyhoeddus eraill yn sugno yn gwneud hyn yn dda, mae'n ei gwneud yn llai lwcus na'r lleill. Byddai'r cae hwn yn cael ei wasanaethu'n well yn mynd at rywun yn y byd gwleidyddol yn fy marn i.

  Ar wahân i unrhyw un sy'n marchnata ei hun fel rhywbeth firaol mae unrhyw beth yn colli hygrededd gyda mi (ond mae'n debyg yn ennill chwiliad a pheli llygaid am ddefnyddio'r term hwnnw)

  • 3

   Mae gwleidyddiaeth a marchnata law yn llaw, Chris. Byddwn yn dadlau mai marchnata a laniodd Obama yn y swydd. Cafodd pleidleiswyr ei 'ymgyrch' o obaith a newid. Roedd ei ddefnydd o ddilynwyr a dylanwadwyr yn eithaf anhygoel, yn wir fudiad llawr gwlad. RE: # 1, rwy'n cytuno â chi. Fy mhwynt oedd bod Darci wedi dod mewn gwirionedd, gwiriwch ni cyn pitsio ... rhywbeth nad yw'r mwyafrif o gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus yn ei wneud.

 3. 4

  Doug, sut fyddech chi'n argymell rhywun i greu dolen optio allan ar gyfer e-bost pan fydd wedi'i ysgrifennu ar gyfer un person yn unig (blogiwr neu newyddiadurwr) a'i anfon at yr un person hwnnw ac nad yw'n gysylltiedig â rhestr mewn platfform marchnata e-bost?

  Nid yw'r mwyafrif o bobl gyfreithlon PR yn anfon caeau e-bost torfol felly nid wyf yn gwybod sut y byddai optio allan yn bosibl. Yn amlwg, os yw cwmni'n eich tanysgrifio i'w e-byst marchnata (heb eich optio i mewn), mae honno'n stori wahanol.

  • 5

   Helo Carri! Mewn gwirionedd mae llawer o'r Folks PR cyfreithlon yn anfon e-byst torfol. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau cysylltiadau cyhoeddus yn caniatáu ichi ddewis eich holl newyddiadurwyr a'ch blogwyr ac yna eu hanfon. Mae gan rai, fel Meltwater (noddwr) nodweddion Dad-danysgrifio ar eu platfform ond nid oes gan y mwyafrif o'r lleill. Os nad oes gennych berthynas fusnes, mae gwir angen rhaglen arnoch a fydd yn logio'r optio allan. Nid yw Camre a Gmail yn ei dorri. Mae'n debyg mai un ffordd fyddai defnyddio teclyn fel Formstack a chael pobl i lenwi ffurflen (neu Ffurflen Google ar daenlen) ... ond mae'n anodd cadw golwg arni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.