Sut i Ddatblygu Cynnig Gwerth Gwych

Sut i Ysgrifennu Cynnig Gwerth Mawr

Un o'r brwydrau cyson rwy'n ei chael hi'n anodd gyda chwmnïau yw rhoi'r gorau i feddwl beth maen nhw'n ei wneud a dechrau meddwl am pam mae pobl yn defnyddio eu cynnyrch neu wasanaeth. Rhoddaf enghraifft gyflym ichi ... o ddydd i ddydd, fe welwch fi'n recordio a golygu podlediadau, ysgrifennu cod integreiddio, gweithredu datrysiadau trydydd parti, a hyfforddi fy nghleientiaid. Blah, blah, blah ... nid dyna pam mae pobl yn contractio fy ngwasanaethau. Gallent gael unrhyw un o'r gwasanaethau hynny ymlaen Fiverr am gant o bychod swydd. Mae fy nghleientiaid yn fy llogi oherwydd fy mod i'n gallu trawsnewid eu hymdrechion marchnata digidol a thyfu eu canlyniadau yn sylweddol ar gyfer buddsoddiad cymedrol.

Mae cyfatebiaeth rwy'n ei defnyddio'n aml. Mae gen i gar rydw i'n dod ag ef i mewn i'w gynnal a'i gadw bob rhyw fis. Mae i gadw fy nghar mewn cyflwr da a fy nghadw i fynd yn ôl ac ymlaen i'r gwaith. Nid fi yw'r mecanig hwnnw. Nawr, pe bawn i'n dymuno addasu ac uwchraddio fy nghar i ennill rasys, a fyddwn i'n dod ag ef i'r mecanig hwnnw? Nid yw fy asiantaeth yn siop newid olew, mae'n ennill y ras siop.

Mae'n swnio'n hawdd, iawn? Na ... oherwydd bod cwmnïau'n meddwl eu bod nhw'n siopa am newid olew ond mae gwir angen iddyn nhw ennill y ras.

Beth yw Cynnig Gwerth?

Fe'i gelwir hefyd yn Gynigion Gwerth Unigryw (UVP), mae eich cynnig gwerth yn ddatganiad byr a oedd yn cwmpasu buddion y gwasanaethau a ddarparwyd gennych yn ogystal â sut rydych chi'n gwahaniaethu eich hun oddi wrth eich cystadleuwyr.

Pro Tip: Cyn i chi symud ymlaen gyda beth ti'n meddwl yw eich Cynnig Gwerth Unigryw ... gofynnwch i'ch cleientiaid neu gwsmeriaid cyfredol! Efallai y byddwch chi'n synnu nad dyna'r hyn rydych chi'n credu ynddo mewn gwirionedd.

Eich cynnig gwerth yn gorfod cyflawni pedwar peth:

  1. Rhaid iddo dal sylw'r ymwelydd. Nid yw'ch cwmni'n cael y canlyniadau y mae'n eu disgwyl o'ch buddsoddiad marchnata - dyna pam mae pobl yn fy llogi.
  2. Rhaid iddo fod hawdd ei ddeall. Rwy'n rhannu bod perthynas fusnes â mi yn costio llai na chost gweithiwr amser llawn wrth ddarparu degawdau o arbenigedd.
  3. Rhaid iddo gwahaniaethwch chi gan eich cystadleuwyr ar-lein. Os yw'ch rhestr o gynigion gwerth yn debyg i'ch cystadleuwyr, canolbwyntiwch ar un nad ydyn nhw'n canolbwyntio arno. Yn fy enghraifft, nid ydym yn asiantaeth sy'n canolbwyntio ar un sianel, mae fy arbenigedd yn rhychwantu llu o dechnolegau a strategaethau fel y gallaf gynghori arweinwyr busnes ar sut i wella eu busnes wrth gyfathrebu â'u hadnoddau ar sut i'w weithredu.
  4. Rhaid ei fod yn ddigon deniadol i wneud hynny mewn gwirionedd siglo penderfyniad prynu'r ymwelydd. Enghraifft: Rydym yn cynnig diwrnod allan 30 i'n noddwyr gan ein bod yn credu yn ein gwerth ac eisiau sicrhau llwyddiant ein cleient.

Yn y diwydiant e-fasnach, mae yna nifer o gynigion gwerth unigryw cyffredin… cyflymder dosbarthu, cost cludo, polisïau dychwelyd, gwarantau prisiau isel, diogelwch trafodion, statws mewn-stoc. Defnyddir pob un ohonynt i gynyddu ymddiriedaeth a chael yr ymwelydd i werthiant heb iddynt adael y safle a chymharu siopa yn rhywle arall. Ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth, mae angen i chi fod yn greadigol ... ai eich adnoddau chi ydyw? Lleoliad? Profiad? Cleientiaid? Ansawdd? Cost?

Ar ôl i chi bennu cynnig gwerth unigryw, mae angen i chi ei gyfathrebu'n fewnol a'i ymgorffori ym mhob neges gwerthu a marchnata rydych chi'n ei defnyddio.

Un enghraifft wych yw Canolfannau Data Lifeline, a colocation canolbarth cyfleuster a chleient ein un ni. Mae ganddyn nhw fwy o le i raddio nag unrhyw gystadleuydd arall yn y Midwest. Maent wedi'u hardystio ar gyfer data cyfrinachol uchaf ffederal. Ac ... maen nhw ar hyn o bryd yn adeiladu swyddfa yn eu cyfleusterau. Mae'r cyfuniad mor unigryw fel ein bod ni'n gweithio gyda nhw ar a ailgynllunio safle a brand bydd hynny'n cwmpasu'r gwahaniaethu yn llawn!

Efallai na fydd eich UVP yn arwain at ail-frandio cyfan ... ond dylai fod yn amlwg o'ch presenoldeb ar y we, cymdeithasol a chwilio beth yw eich cynnig gwerth! Dyma ffeithlun gwych gan QuickSprout, Sut i Ysgrifennu Cynnig Gwerth Mawr.

Sut i Ysgrifennu Cynnig Gwerth Mawr

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.