Sut i Alluogi Olrhain UTM Google Analytics yn Awtomatig yng Nghwmwl Marchnata Salesforce

SFMC - Marchnata Cwmwl: Ffurfweddu Google Analytics ar gyfer Olrhain Cliciwch Awtomatig gyda Pharamedrau UTM

Yn ddiofyn, Salesforce Marketing Cloud (SFMC) heb ei integreiddio â Google Analytics i'w atodi UTM olrhain newidynnau querystring i bob dolen. Mae'r ddogfennaeth ar integreiddio Google Analytics fel arfer yn pwyntio tuag at Google Analytics 360 integreiddio… efallai y byddwch am edrych ar hyn os ydych chi wir eisiau mynd â'ch dadansoddeg i'r lefel nesaf gan ei fod yn caniatáu ichi gysylltu ymgysylltiad gwefan cwsmeriaid o Analytics 360 â'ch adroddiadau Marchnata Cloud.

Ar gyfer integreiddio Olrhain Ymgyrch Google Analytics sylfaenol, serch hynny, mae'n weddol hawdd atodi pob un o'ch paramedrau UTM yn awtomatig i bob cyswllt allan mewn e-bost Salesforce Marketing Cloud. Yn y bôn mae 3 elfen:

  1. Paramedrau olrhain cyswllt ar draws y cyfrif yn y Gosodiad Cyfrif.
  2. Paramedrau Cyswllt ychwanegol yn yr Adeiladwr E-bost y gallwch chi eu ffurfweddu'n ddewisol i baramedrau UTM.
  3. Track Links wedi'u galluogi yn y dewin Anfon E-bost.

Olrhain Cyswllt Google Analytics ar Lefel Uned Busnes SFMC

Rwy'n ceisio osgoi camau ychwanegol ar amser anfon oherwydd unwaith y byddwch chi'n gweithredu ymgyrch, does dim troi yn ôl. Mae anfon ymgyrch e-bost ac yna cofio nad oedd gennych chi olrhain ymgyrch wedi'i alluogi yn dipyn o gur pen, felly rwy'n annog olrhain y paramedrau UTM sylfaenol yn awtomatig ar lefel y cyfrif o fewn SFMC.

I wneud hyn, bydd gweinyddwr eich cyfrif yn llywio i'ch Gosodiad Cyfrif (opsiwn ar y dde uchaf o dan eich enw defnyddiwr):

  • navigate at Sefydlu > Gweinyddu > Rheoli Data > Rheoli Paramedr
  • Mae hynny'n agor y dudalen gosodiadau lle gallwch chi ffurfweddu eich Cysylltydd Web Analytics

sfmc google analytics cysylltydd gwe analytics

Yn ddiofyn, mae'r paramedrau yn cael eu sefydlu fel a ganlyn ar gyfer olrhain ymgyrchoedd yn fewnol:

cm_ven=ExactTarget&cm_cat=%%EmailName_%%&cm_pla=%%ListName%%&cm_ite=%%LinkName%%&cm_ainfo=%%AdditionalInfo_%%&%%__AdditionalEmailAttribute1%%&%%__AdditionalEmailAttribute2%%&%%__AdditionalEmailAttribute3%%&%%__AdditionalEmailAttribute4%%&%%__AdditionalEmailAttribute5%%

Fy argymhelliad yw diweddaru hyn i:

cm_ven=ExactTarget&cm_cat=%%EmailName_%%&cm_pla=%%ListName%%&cm_ite=%%LinkName%%&cm_ainfo=%%AdditionalInfo_%%&%%__AdditionalEmailAttribute1%%&%%__AdditionalEmailAttribute2%%&%%__AdditionalEmailAttribute3%%&%%__AdditionalEmailAttribute4%%&%%__AdditionalEmailAttribute5%%&utm_campaign=SFMC&utm_source=%%ListName%%&utm_medium=Email&utm_content=%%EmailName_%%&utm_term=%%__AdditionalEmailAttribute1%%

SYLWCH: Rydym wedi gweld lle mae'r llinynnau amnewid yn wahanol ar draws cleientiaid. Efallai yr hoffech chi wirio'ch tannau gyda chefnogaeth Marchnata Cloud. Ac, wrth gwrs, dylech anfon at restr brawf wirioneddol a gwirio bod y codau UTM wedi'u hatodi.

Mae hyn yn ychwanegu'r canlynol:

  • utm_ymgyrch wedi'i osod i SFMC
  • utm_canolig wedi'i osod i E-bostio
  • ffynhonnell_utm yn cael ei osod yn ddeinamig i'ch Enw Rhestr
  • utm_cynnwys yn cael ei osod yn ddeinamig i'ch Enw E-bost
  • utm_term is ddewisol gosod gan ddefnyddio priodoledd e-bost ychwanegol gan eich adeiladwr e-bost

Arbedwch eich gosodiadau a bydd y paramedr yn cael ei atodi ar gyfer y cyfrif hwnnw.

Diweddaru Eich Priodoledd E-bost Ychwanegol

Rwyf wedi cuddio'r data lefel cyfrif o'r sgrinlun hwn, ond gallwch weld nawr y gallaf addasu'r paramedr priodoledd e-bost ychwanegol i osod y utm_term opsiwn. Efallai y byddaf am ddefnyddio hwn ar gyfer dosbarthiadau sylfaenol o fy e-bost fel uwchwerthu, traws-werthu, cadw, newyddion, sut-i, ac ati.

e-bost adeiladwr utm term priodoledd e-bost ychwanegol

Trac Dolenni Wrth Anfon SFMC

Yn ddiofyn, Cliciau Trac wedi'i alluogi wrth anfon SFMC i mewn a byddwn yn argymell peidio byth ag analluogi'r opsiwn hwnnw. Os gwnewch chi, nid yw'n dileu'ch olrhain UTM yn unig, mae'n dileu'r holl olrhain ymgyrchoedd mewnol ar gyfer yr anfon hwnnw o fewn Marchnata Cloud.

Trac Cliciau yng Nghwmwl Marchnata Salesforce

Dyna ni... o hyn ymlaen pryd bynnag mae e-byst yn cael eu hanfon drwy'r cyfrif hwnnw, y priodol Google Analytics UTM Tracking queryystring wedi'i atodi fel y gallwch weld canlyniadau eich marchnata e-bost o fewn eich cyfrif Google Analytics.

Cymorth Cloud Marchnata Salesforce: Rheoli Paramedrau

Os oes angen cymorth gweithredu neu integreiddio ar eich cwmni gyda Salesforce Marketing Cloud (neu wasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â Salesforce), gofynnwch am gymorth drwy Highbridge. Datgeliad: Rwy'n bartner yn Highbridge.