Technoleg Newydd

3 Ffordd i Ddefnyddio Arolygon ar gyfer Ymchwil Farchnad Gwell

Mae'n debygol y byddwch chi'n darllen os ydych chi'n darllen Martech Zone, rydych chi eisoes yn gwybod pa mor bwysig yw cynnal ymchwil marchnad i unrhyw strategaeth fusnes. Draw yma yn SurveyMonkey, credwn mai cael gwybodaeth dda wrth wneud penderfyniadau yw'r peth gorau y gallwch ei wneud i'ch busnes (a'ch bywyd personol, hefyd!).

Mae arolygon ar-lein yn ffordd wych o berfformio ymchwil i'r farchnad yn gyflym, yn hawdd ac yn gost-effeithiol. Dyma 3 ffordd y gallwch eu rhoi ar waith yn eich strategaeth fusnes heddiw:

1. Diffinio'ch Marchnad
Gellir dadlau mai'r agwedd bwysicaf ar ymchwil i'r farchnad yw diffinio'r farchnad. Efallai eich bod chi'n adnabod eich diwydiant a'ch cynnyrch yn dibynnu ar wyddoniaeth, ond dim ond hyd yn hyn y mae hynny'n eich cael chi. Ai dynion gwyn, sengl yn eu 30au sy'n prynu'ch siampŵ, neu ai merched yn eu harddegau yw'ch cwsmeriaid mwyaf? Bydd yr ateb i'r cwestiwn hwnnw'n cael effaith ddwys ar eich strategaeth fusnes, felly rydych chi am sicrhau eich bod chi'n hyderus ynddo.
Anfonwch arolwg demograffeg syml at eich cwsmeriaid, cleientiaid, neu sylfaen gefnogwyr. Defnyddiwch dempled wedi'i greu gan arbenigwyr, neu crëwch eich un chi. Gofynnwch iddyn nhw am eu hoedran, rhyw, hil, lefel addysg, a'u diddordebau. Gofynnwch sut maen nhw'n defnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth, a gofynnwch am eu hadborth. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am bwy ydyn nhw a sut maen nhw'n defnyddio'ch cynnyrch, y gorau y byddwch chi'n gallu diwallu eu hanghenion a'u cadw i ddod yn ôl am fwy.

2. Prawf Cysyniad
Rhedeg a prawf cysyniad i werthuso ymateb defnyddwyr i gynnyrch, brand neu syniad, cyn iddo gael ei gyflwyno i'r farchnad. Bydd yn darparu ffordd gyflym a hawdd i wella'ch cynnyrch, nodi problemau neu ddiffygion posibl, a sicrhau bod eich delwedd neu'ch brand wedi'i dargedu'n iawn.
Rhowch lun o'ch syniadau ar gyfer eich logo, graffig, neu hysbyseb mewn arolwg ar-lein a gofynnwch i'ch cynulleidfa ddewis yr un maen nhw'n ei hoffi orau. Gofynnwch iddyn nhw beth oedd yn sefyll allan iddyn nhw, beth wnaeth y ddelwedd iddyn nhw feddwl a theimlo.
Beth os nad delwedd neu logo yw'r peth rydych chi angen adborth arno, ond cysyniad? Ysgrifennwch grynodeb byr i'ch ymatebwyr ddarllen drwyddo. Yna gofynnwch iddyn nhw beth roedden nhw'n ei gofio, beth oedd eu hymateb, pa broblemau y gallen nhw eu rhagweld. Bydd gwahanol bobl yn gweld gwahanol heriau a chyfleoedd yn eich syniad, a bydd eu hadborth yn amhrisiadwy wrth ichi fireinio'ch cynlluniau.
Ddim yn gwybod sut i gyrraedd eich cynulleidfa darged? Mae gennym ni un y gallwch chi siarad â hi ...

3. Ennill Adborth
Ar ôl i chi ddiffinio demograffeg eich marchnad, profi'ch syniadau, a chreu'ch cynnyrch, mae un cam mwy hanfodol yn y broses. Cyfreithio a dadansoddi adborth yn hanfodol os ydych chi am barhau i sicrhau canlyniadau gwych. Darganfyddwch beth wnaethoch chi yn dda, pa faterion y mae pobl yn eu cael, a pha gyfeiriad yr hoffent ichi ei gymryd yn y dyfodol.
Nid oes angen i chi gymryd yr holl awgrymiadau a gewch wrth ofyn am adborth. Ond trwy ofyn amdano a rhoi sylw i'r hyn y mae pobl yn ei ddweud, byddwch chi'n fwy parod i lwyddo mewn ymdrechion creadigol yn y dyfodol. Bydd eich cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ichi ofyn, a byddant yn gwerthfawrogi'r gwelliannau rydych chi'n eu gwneud hyd yn oed yn fwy.

Casgliad
Nid oes rhaid i chi gael eich gwneud o arian i ymgymryd ag ymchwil marchnad effeithiol. 'Ch jyst angen i chi fanteisio ar yr offer cost-effeithiol sydd ar gael i chi ar y rhyngrwyd. Yn SurveyMonkey rydym bob amser yn gweithio i wella ein technoleg i'ch helpu chi i wneud eich penderfyniadau gwybodus gorau. Trwy anfon arolwg i estyn allan i'ch marchnad darged, gallwch sicrhau bod eich ymdrechion mor effeithiol â phosibl.

Gwneud arolwg hapus!

Hanna Johnson

Hanna yw'r Marchnatwr Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer SurveyMonkey. Mae ei hangerdd am bopeth cymdeithasol yn ymestyn ymhell heibio ei ffrwd Tweet. Mae hi'n caru pobl, awr hapus, a gêm chwaraeon dda. Mae hi wedi teithio i bob cyfandir heblaw am Antarctica, ond mae hi'n gweithio ar hynny ...

3 Sylwadau

 1. Rydym yn cynnal ein harolwg cyfryngau cymdeithasol busnesau bach blynyddol, gan ddefnyddio Monitorymonkey am y tro cyntaf. Mae pa mor hawdd oedd hi i adeiladu wedi creu argraff arnaf. Ond yr hyn sydd wir wedi gwneud ffan allan ohonof i yw'r gwahanol gasglwyr. Rwyf wrth fy modd yn gallu gweld pa lwyfannau sy'n gyrru'r nifer fwyaf o ymatebwyr.   

  Hoffem eich gwahodd i rannu eich meddyliau. T.cymerwch yr arolwg nawr.

 2. Loraine - Rwy'n cytuno â chi ar y sylw “hawdd ei adeiladu”. Pan oeddem yn gwneud Ymchwil a Datblygu ar gyfer fy nghychwyniad cyntaf, roeddem yn dibynnu ar SurveyMonkey ar gyfer bron pob data sy'n casglu. Rwy'n teimlo y dylai'r offeryn hwn fod yn ofyniad ar gyfer Entrepreneuriaid a busnesau cychwynnol!

 3. Hanna, 
  Mae arolygon yn parhau i fod yn ffynhonnell wych o gasglu gwybodaeth benodol iawn. Byddai'n wych clywed eich meddyliau am y duedd o gasglu adborth gan gwsmeriaid o'r cyfryngau cymdeithasol a sut y bydd hyn yn effeithio ar y gofod arolwg traddodiadol “traddodiadol”. Ydyn ni'n mynd tuag at ofod lle na fyddan nhw'n berthnasol mwyach? 
  Luc Gaeaf
  Rheolwr Cymunedol
  Un Ddesg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol