Meddai Arolwg….

amser ar y safle

amser ar y safleWrth siarad â pherchnogion busnesau bach am gyfryngau cymdeithasol mae'n ymddangos bod diddordeb cynyddol yn y cyfrwng wrth iddynt ddechrau symud gweithgareddau marchnata i ffwrdd o'r cyfryngau traddodiadol i'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n ymddangos bod ein canlyniadau rhagarweiniol o'n harolwg cyfryngau cymdeithasol yn dangos bod perchnogion busnes, dynion a menywod, yn treulio mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol. (Dynion yn gwario hyd yn oed mwy na menywod). Mae hwn yn newid dramatig o flwyddyn yn ôl yn unig pan wnaethom ein hastudiaeth gyntaf.

Mae'r llinellau coch a brown yn adlewyrchu canlyniadau ein hastudiaeth yn 2010. Fel y gallwch weld, dywedodd tua hanner yr holl ddynion a menywod a ymatebodd i’n goroeswr eu bod yn treulio llai na 30 munud y dydd ar gyfryngau cymdeithasol. Eleni, mae'r llinellau glas a chorhwyaid yn dangos yn glir newid i dreulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol. Gyda bron i 50% o'r dynion yn nodi eu bod yn treulio mwy nag awr y dydd

Er ei fod yn ddiddorol, y cwestiwn go iawn: A yw'n gweithio? Mae'n ymddangos bod y data'n dangos ei fod. Er bod mwy na hanner y perchnogion busnes yn yr astudiaeth eleni yn dal i nodi bod cyfryngau cymdeithasol yn cyfrif am lai na 5% o gyfanswm eu gwerthiannau, mae'n amlwg bod cwmnïau'n profi peth llwyddiant.

gwerthiannau

Beth maen nhw'n ei wneud i gynhyrchu gwerthiannau? Bydd yn rhaid i chi aros i weddill y data gael ei gasglu i ddarganfod.

Ac yn y cyfamser, os nad ydych wedi cael cyfle i gymryd rhan, mae nawr yn amser gwych, dim ond ychydig funudau y bydd yr arolwg yn ei gymryd, a pho fwyaf o ymatebwyr y mwyaf diddorol fydd y canlyniadau. Os cwblhewch yr arolwg, anfonaf gopi o'r papur gwyn newydd atoch pan fydd yn cael ei gyhoeddi.

Cymerwch yr Arolwg Nawr

Ac os hoffech gael copi o'r papurau gwyn o astudiaeth y llynedd, gallwch ddod o hyd iddo yma:

Un sylw

  1. 1

    Mae arolwg fel hwn yn ddefnyddiol ac yn ddefnyddiol iawn a gallai unrhyw un gymryd rhan gan fod y cyfryngau cymdeithasol ym mhobman a phawb. Ond wedyn, ymwelais eisoes â safle cysylltiedig a oedd yn crynhoi adroddiad ystadegol ar gyfer dynion a menywod sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a'r canlyniad yw bod y rhan fwyaf o fenywod yn treulio mwy o amser na dynion. Fodd bynnag, fel rwy'n cofio, soniodd am gilfach arall nid fel dibenion marchnata busnes fel yr un hwn. Diolch am y wybodaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.