Meddai Arolwg: Mae'r Amser a Dreulir ar y Cyfryngau Cymdeithasol yn Amser a Dreuliwyd yn Dda

Gwerthu Blogindiana

Yn rheolaidd, mae perchnogion busnesau bach yn gofyn inni a yw'r Cyfryngau Cymdeithasol yn werth treulio amser arnynt. Yn seiliedig ar ganlyniadau ein Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach 2011 yr ateb i'r cwestiwn hwnnw yw OES! Yn yr arolwg dilynol hwn, diffinnir busnesau bach fel cwmnïau ag 1-50 o weithwyr. Mae'n bwysig nodi na cheisiodd yr arolwg hwn fesur nifer y busnesau bach sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ond yn hytrach sut mae defnyddwyr busnes cymdeithasol presennol yn defnyddio'r offer.

Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn gyfan gwbl ar-lein rhwng Mai 1 - Gorffennaf 1, 2011. Fel y gwyddoch efallai, lansiodd Google Plus ddiwedd mis Mehefin, ac ni chafodd ei gynnwys fel dewis yn yr astudiaeth. Anfonwyd dolenni i'r arolwg trwy Twitter, Facebook, LinkedIn, ac e-bost. Cyhoeddwyd hefyd ar www.roundpeg.biz  ac www.MarketingTechBlog.com. Cawsom 243 o ymatebion gan berchnogion busnesau bach cwmnïau sydd â llai na 50 o weithwyr.

o werthiannau ar gyfer Bin2011

Roeddem am wybod i ddeall beth oedd perchnogion busnesau bach yn ei feddwl ac yn ei wneud gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Ein nod oedd darganfod a yw'r cyfryngau cymdeithasol yn achub busnes bach neu'n wastraff amser enfawr?  

Mae'n ymddangos bod y data'n dangos bod cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith gadarnhaol ar y genhedlaeth arweiniol. Nododd bron i 70% o berchnogion busnes eu bod yn cynhyrchu arweinwyr o'r cyfryngau cymdeithasol. Ond a yw'n ychwanegu at y llinell waelod?

Nododd mwy na hanner y busnesau yn yr astudiaeth eleni fod cyfryngau cymdeithasol wedi'u cysylltu ag o leiaf 6% o'u gwerthiannau, felly mae'r tâl yn amlwg yno

Wrth i ni adolygu'r sylwadau mae'n amlwg nad yw perchnogion busnes yn cytuno â photensial cyfryngau cymdeithasol. Dyma beth ddywedodd perchnogion busnes wrthym pan ofynasom a oedd Cyfryngau Cymdeithasol: Ymarfer busnes solet neu wastraff amser?

 • Os nad ydych chi'n deffro'ch cwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid gyda'r cyfryngau cymdeithasol, mae eich cystadleuaeth yn.
 • Dim ond PIECE o'r pos marchnata yw'r cyfryngau cymdeithasol. Os nad oes gennych gynllun a chynnwys da, ni fydd cyfryngau cymdeithasol yn arbed eich busnes.
 • Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu ROI gwael pan mai 'amser' yw'r buddsoddiad.
 • O ran cywirdeb marchnata targed, nid yw ond ychydig yn well na gollwng cardiau busnes o awyren.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynglŷn â threulio gormod o amser ar Twitter a Facebook. Gallant fod yn fwytawyr amser.
 • Nid oes raid i chi dreulio llawer o amser i gyrraedd y gynulleidfa hon.
 • Peidiwch â chael eich dal yn yr hype. Nid yw Cyfryngau Cymdeithasol yn achubwr hudol i'ch busnes. Dim ond am ddim os nad yw'ch amser yn werth dim ac yn bersonol dyna fy ased drutaf.
 • Mae rhoi amser a sylw i SM yn werth chweil.
Hoffech chi gael copi o ganlyniadau cyflawn yr arolwg?  Gallwch ei lawrlwytho yma:

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn un o'r rhai poblogaidd i fusnesau bach gyda llawer o dechnegau SEO. Nawr mae llawer o bobl yn cysylltu â'i gilydd ar wefannau cymdeithasol ac yn rhannu eu syniadau, eu meddyliau a'u hadolygiadau a gallant fynnu hefyd ar wefannau cymdeithasol. Felly trwy wybod eu galw gallwn gynyddu busnes trwy wefannau cymdeithasol. Felly, safleoedd cymdeithasol yw'r lle ar gyfer trafodaeth fusnes a hefyd ar gyfer materion cymdeithasol.

 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.