Meddai Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol: Perchnogion yn Camu i Fyny

perchennog

Yn ôl y Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach 2011, mae perchnogion busnes yn cymryd cyfryngau cymdeithasol o ddifrif nag yn y flwyddyn ddiwethaf. Mewn arolwg a gynhaliwyd rhwng 1 Mai, 2011 - 1 Gorffennaf, 2011 gwnaethom ofyn i 243 o berchnogion busnesau bach (cwmnïau â llai na 50 o weithwyr) a oedd yn creu cynnwys ar gyfer eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.


Perchnogion sy'n gyfrifol

perchennog

O'u hymatebion, roedd yn amlwg bod perchnogion yn cymryd cyfryngau cymdeithasol o ddifrif wrth i fwy na 65% nodi eu bod yn cymryd rhan weithredol mewn creu cynnwys. Roedd y ganran hon yn weddol gyson ymhlith gwahanol grwpiau o berchnogion busnesau bach, nes i ni edrych ar gwmnïau sydd â mwy na 25 o weithwyr bryd hynny.

Er bod eu cyfranogiad yn dechrau cwympo, mae 50% o berchnogion y cwmnïau mwy hyn yn dal i gymryd rhan. Mae'n amlwg, fodd bynnag, bod y swyddogion gweithredol hyn yn dirprwyo mwy o'r cyfrifoldeb am greu cynnwys cyfryngau cymdeithasol i eraill.

Pwy sy'n berchen ar greu cynnwys cyfryngau cymdeithasol

Er bod llawer o gwmnïau'n plymio i'r cyfryngau cymdeithasol, mae eu rhaglenni'n brin oherwydd nad ydyn nhw'n diffinio rolau yn glir. Maent yn methu â phenderfynu pwy fydd yn creu cynnwys, pa mor aml ac am beth.

Roeddwn yn siomedig o weld nad yw mwy na ½ y cwmnïau yn yr astudiaeth yn trosoledd y cwsmeriaid a'r rhagolygon fel cynhyrchwyr cynnwys.

O dystebau a gwirio i mewn, i Gwestiynau Cyffredin a thrafodaethau, mae cwmnïau'n colli cyfle aruthrol trwy beidio ag ymgysylltu â'r etholaethau hyn yn weithredol.

 Nid yr Intern

Er ei fod yn amrywio yn ôl cwmni, mae arwyddion cryf bod cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cymryd o ddifrif yn 2011. Er enghraifft: Ystyriwch rôl interniaid. Yn ein hastudiaeth Facebook yn 2010, nododd mwy nag 80% o fusnesau a oedd ag interniaid ar staff fod yr intern yn ymwneud â chreu cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

I ni, roedd hyn yn tynnu sylw at y ffaith nad oedd cwmnïau'n cymryd yr offer o ddifrif. Pe byddent wedi gwneud hynny, ni fyddent yn dibynnu ar yr aelod lleiaf profiadol o'u tîm i arwain y datblygiad cynnwys. Yn yr astudiaeth eleni, dim ond 30% o gwmnïau ag interniaid a nododd eu bod yn ymwneud â chreu cynnwys.

Chwilio am Gymorth

markco

Er bod llawer o berchnogion busnes yn credu bod cyfryngau cymdeithasol yn fath o weithgaredd gwnewch eich hun, mae diddordeb cynyddol mewn llogi cwmnïau marchnata a chyfryngau cymdeithasol i gefnogi eu hymdrechion. At ei gilydd, nododd tua 10% o'r cwmnïau yn yr astudiaeth fod cwmni allanol yn cymryd rhan weithredol yn rhaglen cyfryngau cymdeithasol y cwmni. Er fy mod yn disgwyl i gwmnïau mawr edrych y tu allan am help, roedd nifer sylweddol o gwmnïau yn yr ystod 6-10 person hefyd yn edrych tuag at adnoddau allanol.

Yn syndod, roedd cwmnïau ag 11 - 24 o weithwyr yn llai tebygol o ddefnyddio cwmni allanol. Pam? Rydym yn tybio ar y maint hwn, mae gan gwmnïau rywun ar staff sydd ag amser i gysegru i weithgareddau cyfryngau cymdeithasol. Yn ôl y disgwyl, y mwyaf mae'r cwmnïau'n fwy tebygol o fod â gweithiwr cyfryngau cymdeithasol ymroddedig hefyd. Mae'r sylwadau hefyd yn dangos y gwrthdaro rhwng y gwersylloedd gwneud-it-yourself a hire-a-pro.

Beth mae perchnogion busnes yn ei ddweud am gael help gyda'r cyfryngau cymdeithasol?

  • Llogi rhywun i sefydlu'r cyfrifon a'ch dysgu sut i'w rheoli'n effeithiol. Mae'n anodd cadw i fyny gyda nhw i gyd mewn modd amserol.
  • Cael athro i wneud eich Cyfryngau Cymdeithasol. Rydych chi'n llogi CPA oherwydd na allwch chi wneud cyfrifyddu, llogi gweithiwr proffesiynol cyfryngau cymdeithasol.
  • Y dyddiau hyn mae pawb yn “arbenigwr cyfryngau cymdeithasol” rydych chi'n ei wybod cymaint ag y maen nhw.
  • Llogi rhywun a all eich addysgu, cael offer cyfryngau cymdeithasol ar waith sy'n cyd-fynd â'ch brand.
  • Cofleidiwch y cyfryngau cymdeithasol ond byddwch yn ymwybodol o “arbenigwyr” ac ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol.
Hoffech chi gael copi o ganlyniadau cyflawn yr arolwg? Gallwch lawrlwytho o Roundpeg, cwmni cyfryngau cymdeithasol Indianapolis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.