Pwy Sy'n Ateb Eich Arolwg? Dilysu Wedi'i Wneud yn Syml

dylid dilysu ymatebwyr yr arolwg ar-lein

dylid dilysu ymatebwyr yr arolwg ar-leinMae ceisio adborth gan ddefnyddwyr cyn, yn ystod ac ar ôl lansio menter fusnes newydd yn ffordd wych o ddarganfod sut rydych chi'n mesur yng ngolwg eich cwsmeriaid. Dydych chi byth eisiau tybio eich bod chi'n gwybod sut mae'ch marchnad darged (mamau sy'n gweithio rhwng 30 a 45 oed, er enghraifft) yn teimlo am yr hyn rydych chi'n ei wneud, yn enwedig gan ei bod mor hawdd gofyn iddyn nhw'ch hun. Y newyddion da i farchnatwyr, p'un a ydych chi'n gweithio mewn cwmni mawr neu gwmni cychwyn bach, yw bod nifer o offer ar gael i'ch helpu gyda'r dasg o estyn allan i arolygu'ch marchnad darged, ni waeth eich cyllideb na'ch lefel. arbenigedd.

Anfon an arolwg ar-lein i ddysgu mwy am eich cwsmeriaid, sut maen nhw'n teimlo am eich cynhyrchion mwyaf newydd, yr hyn yr hoffen nhw ei weld gennych chi yn y dyfodol, a pha fath o negeseuon fydd yn cael yr effaith fwyaf arnyn nhw. Mae gennych yr opsiwn o arolygu'ch cwsmeriaid yn uniongyrchol, neu gallwch fynd trwy gwmni panel trydydd parti i brynu barn eich ymatebwyr targed. Yn SurveyMonkey, rydyn ni'n cynnig Cynulleidfa SurveyMonkey i'ch cysylltu â'r cwsmeriaid a'r rhanddeiliaid yr hoffech eu cyrraedd fwyaf.

Ond beth os yw ymatebydd eich arolwg, sy'n dweud ei bod hi'n Americanwr Mecsicanaidd 35 oed sy'n gweithio yn y diwydiant gofal iechyd ac sydd â 2 blentyn, mewn gwirionedd yn fecanig gwyn, di-waith 18 oed o'r enw Frank? Mae'r penderfyniadau a wnewch gyda chanlyniadau eich arolwg boddhad cwsmeriaid yr un mor ddibynadwy â'r wybodaeth sydd gennych am y bobl sy'n cymryd eich arolwg.

At SurveyMonkey, mae gennym dimau cyfan yn gweithio i ddarganfod y ffyrdd gorau o ddilysu hunaniaeth panelwyr arolwg. Mae'r Tîm TrueSample yn gweithio ar RealCheck Post a RealCheck Social, atebion sy'n gwirio hunaniaeth ymatebwyr yr arolwg trwy eu henw a'u cyfeiriad a'u cyfeiriad e-bost, yn y drefn honno. Pwrpas y dull dwy law hwn o ddilysu ymatebwyr arolwg yw cadarnhau hunaniaeth ymatebwyr sydd hyd yn oed yn anodd eu dilysu, fel pobl ifanc 18 i 24 oed (mae'n ddrwg gennyf Frank).

Mae gennym hefyd Dr. Phil a'i dîm o methodolegwyr arolwg sy'n gweithio i adnabod y boddhadwyr pesky hynny, pobl sy'n cyflymu trwy'ch arolwg heb roi'r amser a'r sylw y mae'n ei haeddu. Mae dull Dr. Phil yn dibynnu Casgliad Bayesaidd, dull sy'n nodi pobl nad ydynt yn dilynwyr rhesymegol (ymatebydd sy'n nodi ei fod yn ddyn, er enghraifft, ac yna mewn cwestiwn diweddarach yn ateb “ie,” mae wedi bod yn feichiog yn ystod y 3 blynedd diwethaf mewn gwirionedd).

Mae dilysu hunaniaeth ymatebwyr yr arolwg yn gelf ac yn wyddoniaeth, ond y newyddion da yw nad ydych chi ar eich pen eich hun yn chwilio am yr ymatebwyr arolwg gorau a mwyaf dibynadwy. Mae yna rai pobl smart iawn sy'n taflu ac yn troi yn y nos, yn methu â chysgu gan feddwl am y ffordd orau i ddilysu'ch ymatebwyr ar eich rhan. O ddifrif. Oherwydd bod ymatebwyr arolwg gwell, dilysedig yn golygu canlyniadau arolwg mwy dibynadwy. Mae canlyniadau arolwg mwy dibynadwy yn golygu gwell penderfyniadau yn seiliedig ar y canlyniadau hynny. Ac mae gwneud penderfyniadau yn well yn gwneud ichi edrych yn dda, sy'n gwneud inni deimlo'n dda. Mae pawb yn ennill. Ac eithrio Frank.

Un sylw

  1. 1

    Helo Hana, a oes unrhyw stats ar gael sy'n cadarnhau bod arolygon SurveyMonkey yn ddibynadwy ac yn ddilys? Rwyf am ei ddefnyddio ar gyfer prosiect ymchwil ac mae'n rhaid i mi brofi dilysrwydd a dibynadwyedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.