Arolwg: A yw Casglu neu Ymgysylltu yn fwy Hanfodol?

cais am adborth

Fel marchnatwyr, rydym yn cynhyrchu cynnwys yn wythnosol (neu hyd yn oed yn ddyddiol) wedi'i anelu at ein marchnadoedd targedau, gan annog ein rhagolygon i chwilio am ein cynnwys a'i ddarllen. Ar un ochr i'r geiniog, rydym yn gobeithio y byddant yn ymgysylltu ac yn rhoi sylwadau ar ein cynnwys fel y gallwn ddechrau sgwrs (yn seiliedig ar ganiatâd) gyda nhw. Ar yr ochr arall, rydym hefyd eisiau iddynt lenwi ffurflenni tudalennau glanio i dderbyn papurau gwyn neu astudiaethau achos, fel y gallwn gasglu mwy o ddata ar bwy ydyn nhw, pa gwmni maen nhw'n gweithio iddo, a pha fathau o gynnwys y mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn eu derbyn. . Y naill ffordd neu'r llall, rydym yn cychwyn pwynt cyswllt â'n rhagolygon yn y gobeithion o feithrin y berthynas honno dros amser i'w throi'n dröedigaeth.

Gall ymgysylltu a sgwrsio â rhagolygon ar-lein fod yn fuddiol iawn, a gall ddechrau perthynas “organig”. Gall y gobaith ddewis p'un ai i ymgysylltu â'ch brand ai peidio, ac er eich bod yn mynd ati i hyrwyddo a darparu cynnwys, mae'n creu cyfle iddynt estyn allan ar eu telerau eu hunain. Gall meithrin y rhagolygon hyn fod yn anoddach a chymryd mwy o amser, ond mae'n caniatáu iddynt gysylltu â ni yn eu ffordd eu hunain ar eu hamser eu hunain.

Ond rydym hefyd eisiau gallu dal arweinyddion “meddal” fel y gallwn olrhain symudiadau prosbectif pan fyddant yn ymweld â'n gwefan neu'n ymgysylltu â'n brand mewn ffordd arall. Dyma pam rydyn ni'n creu tudalennau glanio gyda ffurflenni fel y gallwn ni ddal mwy o wybodaeth am ein rhagolygon a dechrau estyn allan atynt gyda'n hymgyrchoedd sy'n meithrin. Mae gennym syniad clir o faint o ddiddordeb sydd ganddyn nhw, yn ogystal â pha gynnwys sy'n eu denu.

Felly, mae hyn yn gofyn y cwestiwn: sy'n bwysicach, casglu data neu ymgysylltu â chwsmeriaid? Beth yw eich barn chi? Wrth gwrs, mae'r ddau yn bwysig o safbwynt marchnata, ond pa un o'r gweithgareddau hyn sy'n helpu'ch busnes i gyrraedd y trawsnewid?

Dewiswch un o'r opsiynau yn y arolwg ar-lein isod, wedi'i bweru gan ein noddwr technoleg,ffurfwedd . Maent yn darparu ar gyfer busnesau bach gydag adeiladwr ffurflenni ar-lein, tudalennau glanio, ac ymgyrchoedd e-bost, sydd i gyd yn cynnwys analytics ac integreiddio di-dor â meddalwedd sy'n bodoli eisoes fel Mailchimp, PayPal, Google docs, a mwy.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn a byddwn yn ysgrifennu am y canlyniadau mewn 2 wythnos! Mae croeso i chi rannu eich sylwadau isod.

[Formstack id = 1391931 viewkey = BKG2SPH7DU]

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.