Y Wyddoniaeth Syndod y Tu ôl i Ddylanwad a Pherswâd

sut i berswadio dylanwad

Rydw i wedi bod yn lleisiol am fy nirmyg ar y panacea diweddaraf o sut dylanwadu ar farchnata yn cael ei werthu ar-lein. Er fy mod yn credu bod gan ddylanwadwyr gyrhaeddiad mawr a rhai dylanwad, ni chredaf fod ganddynt bŵer perswadio yn annibynnol ar ffactorau eraill. Mae marchnata dylanwad yn dal i ofyn am strategaeth y tu hwnt i daflu rhai tocynnau at ddylanwadwr neu gael ail-drydar.

Yn ôl Dr. Robert B. Cialdini, awdur Dylanwad: Gwyddoniaeth ac Ymarfer (5ed Argraffiad), Efallai fy mod i ar rywbeth. Mae ei ddadansoddiad wedi canfod bod 6 egwyddor gyffredinol i ddylanwadu a pherswadio unigolion:

  1. Cysondeb - y rhwymedigaeth i roi'r hyn a gawsoch gan eraill yn ôl.
  2. Prinder - mae pobl eisiau mwy o'r pethau hynny y mae llai ohonynt.
  3. Awdurdod - bydd pobl yn dilyn arweiniad arbenigwyr credadwy a gwybodus.
  4. Cysondeb - yn cael ei actifadu trwy edrych a gofyn am ymrwymiadau cychwynnol bach y gellir eu gwneud.
  5. Licio - mae'n well gan bobl ddweud ie wrth y rhai maen nhw'n eu hoffi.
  6. Consensws - bydd pobl yn edrych tuag at weithredoedd eraill i bennu eu gweithredoedd eu hunain.

Mae hyn yn ffeithlun o dragwyddoldeb yn dangos 6 egwyddor gyffredinol Dylanwad a Pherswâd:

6-elfen-perswadio-ffeithlun

Dyma sgwrs fanwl o Ddylanwad a Pherswâd mewn fideo wedi'i animeiddio gan DYLANWAD YN Y GWAITH (IAW):