Arbenigwyr Cyfryngau Cymdeithasol yn eich Iard Gefn!

gwasgfeydd 2x3c

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fusnes sy'n ffynnu ar hyn o bryd, hyd yn oed gyda'r rhuthr y mae ein heconomi ynddo. Rwy'n credu bod tri rheswm am hynny:

 1. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng deniadol sy'n anodd ei ffugio neu wneud hanner asyn.
 2. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng rhad, sy'n gofyn am amser ond dim llawer o adnoddau drud.
 3. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn brif fodd o gaffael (mae peiriannau chwilio wrth eu boddau) a'u cadw (gan alluogi cyfathrebu a pherthnasoedd).

The uprising of social media has been so popular that it's now beginning to produce regional experts. These folks have worked in advertising, marketing, and/or online technology for many years, but they've jumped to social media because the recognize the importance and potential. Here are three regional experts:

Kyle Lacy: Cyfryngau Cymdeithasol, Indianapolis

Here in Indianapolis, I've been working with Kyle Lacy am y flwyddyn ddiwethaf fwy neu lai. Mae Kyle wedi bod yn gweithio'n galed i sefydlu ei hun fel y arbenigwr Cyfryngau Cymdeithasol rhanbarthol. Chwiliwch am Cyfryngau Cymdeithasol Indianapolis, and you'll even find Kyle ranked #1!

It's no surprise, Kyle has an undying love of the medium – you'll find him 24/7 building relationships on Ffrind, Indiana llai, a phob man posib arall ar y rhwyd. Mae'n gweithio gyda chleientiaid o bob diwydiant yma yn y dref ac yn gyrru ei frwdfrydedd dros farchnata ar-lein i bob strategaeth.

Jason Falls: Cyfryngau Cymdeithasol, Louisville

At the recent Masters of Business Online, I got to attend Jason's session Social Media Strategies: Marketing in a Web 2.0 World. Jason's site Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol is one that I've been following for some time. I had been planning on getting down to Louisville for quite some time to see Jason but something always got in the way… I'm so glad we finally got to meet!

While I worked on the direct marketing, database marketing, and technology side of marketing for the last decade, Jason has worked on the Public Relations and branding side of the business. I enjoy reading his blog because it's a perspective that I don't typically bring to the table. Be sure to add the Social Media Explorer porthiant i'ch rhestr ddarllen. Wrth siarad â Jason yn y digwyddiad, roeddwn yn anrhydedd ei fod hefyd yn darllen fy mlog!

Mike Sansone: Cyfryngau Cymdeithasol, Des Moines

Efallai mai Mike yw'r boi brafiaf yn y cyfryngau cymdeithasol! Mae Mike a minnau wedi bod yn dilyn blogiau ein gilydd ers cwpl o flynyddoedd bellach. Ei flog, Sgwrsiadau yn canolbwyntio ar ddefnyddio blogiau i helpu i yrru busnes a'r gymuned.

Who's in your backyard?

Mae dod o hyd i arbenigwr cyfryngau cymdeithasol rhanbarthol yn allweddol i'ch busnes. Os edrychwch ar eich refeniw a bod mwyafrif eich refeniw yn lleol, yna dylech ddarganfod sut mae'r arbenigwyr rhanbarthol. Gallant eich cyflwyno i rwydweithiau a chymdeithasau a fydd yn gyrru llawer o draffig i'ch busnes, yn eich helpu gyda'r dirwedd cyfryngau cymdeithasol lleol, ac yn cyfathrebu digwyddiadau rhanbarthol.

If you're a regional social media expert in another city or state, feel free to comment here with who you are, where you are, and what you specialize in. Perhaps it's time that we begin our own regional directory?

5 Sylwadau

 1. 1

  Nid wyf yn gwybod ai oherwydd fy mod i'n Ganada neu efallai oherwydd nad wyf erioed wedi galw fy hun yn “arbenigwr cyfryngau cymdeithasol” fy mod yn cael anhawster galw fy hun yn un. Efallai mai'r rheswm am hyn yw nad wyf yn gwybod sut i ddiffinio beth yw “arbenigwr cyfryngau cymdeithasol”? Darllen swydd Chris Brogan (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/) Fe allwn i ddiffinio fy hun fel un. Wrth ddarllen rhai swyddi gan y bobl y gwnaethoch chi eu rhestru, gallwn o bosibl ddod o fewn y categori hwnnw, ond hoffwn ganolbwyntio ar feysydd eraill yn ogystal â chyfryngau cymdeithasol hefyd. Efallai y gall hynny fod yn swydd nesaf i chi. Beth yw arbenigwr cyfryngau cymdeithasol?

 2. 2

  Rwy'n wylaidd gan y gweiddi allan yn y post. Diolch yn fawr am yr haelioni rydych chi wedi ei ddisgleirio dros y flwyddyn ddiwethaf. Peidiwch â gadael iddo eich twyllo, mae Doug yn un o arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol blaenllaw yn y MidWest o bell ffordd.

  LGR: mae'r cysyniad o fod yn arbenigwr Cyfryngau cymdeithasol yn gwbl agored. Rwyf wedi rhannu fy meddyliau ar y llythyr (piggybacking off of Brogan). Gallwch naill ai fod yn addasydd cynnar neu'n fabwysiadwr dilys.

 3. 3

  Mae hon yn swydd wych, a dylai ein hatgoffa nad oes raid i ni fynd “ledled y byd,” o reidrwydd, i gael effaith ar gyfryngau cymdeithasol. Yn Austin, rydyn ni'n siarad â pherchnogion busnesau lleol am yr hyn rydyn ni wedi'i wneud yn ogystal â'u cynghori ar yr hyn mae ein cynnyrch ein hunain yn ei wneud. Enghraifft o ymgyrch llawr gwlad mewnol oedd ymgyrch recriwtio Facebook, lle roedd pawb yn Bazaarvoice a oedd â chyfrif FB yn estyn allan i'w rhwydwaith ar yr un pryd (gwnaethom gynyddu ymweliadau safle ac atgyfeiriadau yn ddramatig).

  Gwych gwybod bod pobl yn rhyngweithio wyneb yn wyneb yn ogystal ag ar-lein!

 4. 4

  Rwyf wrth fy modd â'r syniad o gyfeiriadur rhanbarthol. Dyma sir arall a glywyd gan: Miami, FL.

  Rwy'n rhedeg Ymgynghoriaeth Cyfryngau Cymdeithasol / Cyfryngau Newydd wedi'i leoli ym Miami o'r enw Clearcast Digital Media. Ein bachyn yw ein bod hefyd yn creu cynnwys gwe fideo a sain oherwydd fy 15+ mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd teledu. Hynny yw, rydym yn helpu i lunio ac yna cynhyrchu a dosbarthu'ch neges.

  Mae Miami yn farchnad ddoniol sydd, mewn rhai ffyrdd, bob amser yn ymddangos ychydig y tu ôl i weddill y wlad. Wedi dweud hynny, tybed ble mae “gweddill y wlad” o ran cwmnïau’n edrych y tu allan am gymorth SM.

  Diolch am y swydd,

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.