Segmentu Cwsmeriaid yw Eich Allwedd i Dwf Busnes Yn 2016

cynulleidfa sumall

Yn 2016, bydd segmentu deallus yn chwarae rhan flaenllaw yng nghynlluniau marchnatwr. Mae angen iddynt wybod ymhlith eu cynulleidfa o gwsmeriaid a rhagolygon pwy sydd fwyaf ymgysylltiol a dylanwadol. Gyda'r wybodaeth hon, gallant gyflwyno negeseuon perthnasol wedi'u targedu i'r grŵp hwn a fydd yn hybu gwerthiant, cadw a theyrngarwch cyffredinol.

Un offeryn technoleg sydd bellach ar gael ar gyfer segmentu craff yw'r nodwedd Segmentu Cynulleidfa o SumAll, darparwr data cysylltiedig analytics. Mae'r gwasanaeth hwn yn defnyddio data a gasglwyd gan fwy na 500,000 o gwmnïau a mwy na biliwn o ddefnyddwyr. Mae'r gronfa ddata enfawr hon yn cynnwys data demograffig yn ogystal â dylanwad cyfryngau cymdeithasol yr unigolyn. Gall cwmni uwchlwytho eu cronfa ddata cyswllt e-bost i Segmentation Cynulleidfa a derbyn data rhyw, lleoliad, oedran a chyfryngau cymdeithasol.

Gyda'r wybodaeth hon, gall marchnatwyr greu ymgyrchoedd wedi'u targedu trwy sawl sianel wahanol, megis rhwydweithiau cymdeithasol, llwyfannau hysbysebu, e-bost, a hyrwyddiadau desg gymorth wedi'u teilwra. Mae segmentu yn caniatáu creu cynnwys sy'n llawer mwy perthnasol i fywyd gwirioneddol y cwsmer. Mae e-bost sy'n annog y derbynnydd i “ein dilyn ar Instagram” yn gwneud llawer mwy o synnwyr pan ddilysir bod ganddyn nhw gyfrif Instagram o leiaf. Yna mae'r weithred i “ddilyn” yn gofyn am glicio neu ddau, yn lle'r broses gofrestru gyfan.

Dyma amlinelliad o'r Segmentu Cynulleidfa SumAll broses a sut y gall marchnatwyr drosoli'r mewnwelediadau sy'n deillio o hyn:

  • Mae cwmni'n lanlwytho ei restr e-bost
  • Mae injan SumAll yn dod o hyd i gyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram y tanysgrifiwr
  • Dadansoddir lefelau ymgysylltu a dylanwad pob rhwydwaith. Ymgysylltu yw pa mor aml mae'r defnyddiwr yn rhyngweithio ar y safle cymdeithasol hwnnw, a dylanwad yw nifer y dilynwyr.
  • Tynnir demograffeg trwy groesgyfeirio'r cyfeiriad e-bost gyda chronfa ddata enfawr

Mae'r offeryn hefyd yn cynnwys cylchraniad datblygedig ar gyfer defnyddwyr Twitter sy'n caniatáu i farchnatwyr fewnosod rhestr o ddolenni Twitter ac yna tynnu gwybodaeth e-bost a demograffig. Gall marchnatwyr wario adnoddau i adeiladu Twitter gan ddilyn yn hyderus y gallant drosoledd y dilynwyr hynny yn y pen draw trwy gyfathrebu aml-sianel.

SumAll

Y cyfle aml-sianel hwn yw budd craidd segmentu o'r fath. Mae cwsmeriaid yn disgwyl profiad cyson a gafaelgar, p'un a ydyn nhw'n rhyngweithio â brand trwy Instagram neu trwy'r ddesg gymorth sgwrsio. Mae offeryn fel Segmentu Cynulleidfa yn bwerus oherwydd gall arwain marchnatwyr ar faint o ymgysylltiad y gallai defnyddiwr ei gael â sianel gymdeithasol. Ystyriwch ddau unigolyn, y ddau â chyfrifon Instagram, ond mae gan un saith o ddilynwyr, ac mae gan y llall 42.4 mil o ddilynwyr. Os caiff y ddau hyn eu talpio gyda'i gilydd yn yr ymgyrch “Instagram”, bydd rhai canlyniadau, ond nid yw wedi'i deilwra. Mae'r cwsmeriaid neu'r rhagolygon sydd â dilyniannau enfawr yn gwarantu ymgyrchoedd wedi'u haddasu a chynigion hyrwyddo gan fod eu gwerth ar y sianel honno o bosibl yn enfawr.

Gellir defnyddio gwybodaeth segmentu cymdeithasol hefyd i hysbysu'r ddesg gymorth, CRM, a llwyfannau awtomeiddio marchnata eraill am gwsmeriaid a allai fod yn werthfawr. Er enghraifft, gallai'r system sgwrsio a ffôn desg gymorth dagio defnyddwyr â mwy na 100,000 o ddilynwyr Twitter, gyda chyfarwyddiadau i'r asiant gynnig bargen neu hyrwyddiad arbennig yn seiliedig ar Twitter. Mae'r dull hwn wedi'i dargedu'n fwy, ac mae hefyd yn cyflawni'r angen i lawer o gwsmeriaid gael eu hystyried yn unigolion, yn enwedig os yw marchnatwyr yn gwneud cynigion o'r fath mewn ffyrdd di-dor ac anymwthiol.

Mae cylchraniad o'r fath sy'n cynnwys gwybodaeth oedran a demograffeg hefyd yn creu dramâu AdWords cryf, oherwydd gall marchnatwyr baru eu hysbysebion a arddangosir â setiau penodol o gwsmeriaid. Mae hyn yn rhoi llwybr iddynt gynnig ar eiriau allweddol gwerthfawr, ond dim ond i gynulleidfa wedi'i thargedu fel nad yw'r gwariant yn dringo allan o reolaeth.

Mae segmentu yn esblygu y tu hwnt i ddemograffeg syml (pobl 20-35 oed ym Massachusetts), i dir newydd sy'n cynnwys ymddygiadau rhwydwaith cymdeithasol a chamau gweithredu eraill sy'n rhoi golwg fwy haenog a pherthnasol i'w marchnatwyr ar eu cwsmeriaid.

Dechreuwch ar SumAll am Ddim!

 

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.