A yw'r Sudd yn Werth i'r Wasgfa?

lemon-wasgfa.png Os nad ydych wedi clywed am Horizon Realty, chwiliwch yn gyflym ar Google ac fe welwch ychydig o erthyglau diddorol, fel y post hwn Mashable. I gael cefndir cyflym, anfonodd cyn-denant hwy, Amanda Bonnen, drydariad allan byw mewn llwydni yn un o'u hunedau. Ffeiliodd Horizon a achos cyfreithiol am $ 50,000 yn erbyn Ms Bonnen. Nawr mae mwy o ffeithiau'n dod i'r amlwg, ond mae gwers fwy i'w dysgu yma ac nid dim ond y gall Cyfryngau Cymdeithasol ddod yn ôl i'ch brathu.

Gwers 1: Gwybod pwy sydd â'r pŵer

Pan fyddwch chi'n rhydio i dir ansicr, p'un a yw'n gyfryngau cymdeithasol, blogwyr, neu hyd yn oed cyfryngau traddodiadol, mae'n hanfodol deall pwy yn union sydd â'r pŵer. Heddiw mae'r newid pŵer yn amlwg ond nid yw pawb yn ei gael. Dyna pam ei bod yn bwysig cyn ymladd unrhyw frwydrau yn gyhoeddus, p'un a ydych chi'n meddwl eich bod chi'n iawn, eich bod chi'n deall sut y gall ac y gallai'r digwyddiadau chwarae allan. Yn fwyaf tebygol, er gwaethaf eich barn, nid ydych yn dal yr holl gardiau.

Gwers 2: Peidiwch â dod â chyllell i ymladd gwn

Gwnewch yn siŵr, os ydych chi'n mynd i ddod â phwnc sy'n cynnwys cyfryngau cymdeithasol allan, eich bod chi'n deall cyfryngau cymdeithasol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod i ddefnyddio'r cyfrwng sy'n cael ei drafod er eich budd chi. Fel arall pan fyddwch chi'n tynnu'r gyllell honno a'ch gwrthwynebydd, go iawn ai peidio, yn dadbacio gwn rydych chi'n mynd i fod yn hwyaden eistedd.

Fel y mae'r swydd Mashable mor briodol yn ei nodi:

Rydyn ni'n eithaf sicr bod Horizon Realty wedi colli llawer mwy na $ 50,000 o'r adlach Twitter hon. Dyna beth rydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n dyfynnu dyfynbrisiau fel? Rydyn ni'n siwio yn gyntaf, yn gofyn cwestiynau yn ddiweddarach yn fath o sefydliad.

Gwers 3: Sicrhewch gwnsler iawn

Nid wyf yn siarad am cwnsler cyfreithiol. Mae'n bwysicach yn yr oes sydd ohoni fod gennych rywun y gallwch droi atynt i ofyn, “beth ddylwn i ei wybod”. Ar gyfer sefydliadau mwy o faint mae'n bwysig bod eich tîm marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus wrth y bwrdd. I sefydliadau llai, gallai fod yn ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol, partner, neu hyd yn oed eich intern haf yn unig. P'un bynnag ydyw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael gwir ddealltwriaeth o'r hyn a all ddigwydd, sut y dylech chi ymateb, a beth yw'r canlyniadau posib.

Mae'r cyfathrebu'n newid. Gall yr hyn a allai fod wedi bod yn stori fach leol ychydig flynyddoedd yn ôl ddod yn borthiant cenedlaethol heddiw. Sicrhewch fod gennych ddealltwriaeth lwyr o sut olwg sydd ar y ffordd cyn cymryd rhan mewn brwydr cysylltiadau cyhoeddus.

2 Sylwadau

  1. 1

    Enghraifft ddiweddar arall o'r shifft hon yw United Airlines yn chwythu'r cerddor Dave Carroll ar ôl torri ei gitâr ddrud Taylor. Aeth ei fideo, "United Breaks Guitars" yn firaol ar unwaith ac - er y gellir gorddatgan y gostyngiad $ 180M yng ngwerth Unedig - costiodd United rywfaint o ecwiti brand i rai yn sicr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.