Sut I Gael Sudd Cyswllt gan Youtube

fideo youtube seo

Rwyf wedi bod yn cael llawer o lwyddiant yn ysgogi Youtube i hybu perthnasedd tudalennau glanio ar gyfer allweddair penodol. Mae'n broses syml a dyma sut mae'n mynd:
SEO Youtube - Teitl a Disgrifiad

 1. Creu tudalen lanio sydd â'ch allweddair yn yr URL, cysylltnod wedi'i wahanu. Mae hyn yn helpu bots i weld y geiriau'n wahanol ac felly'n cydnabod eich perthnasedd i'r ymadrodd rydych chi'n ei dargedu. Er enghraifft, rydw i'n mynd i ddefnyddio http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
 2. Creu fideo y byddwch chi'n ei fewnosod ar y dudalen lanio hon. O safbwynt SEO, nid yw cynnwys y fideo o bwys o gwbl oherwydd rydyn ni i gyd yn gwybod na all bots gropian fideo. Ond, o safbwynt dynol, gwnewch yn siŵr bod y fideo yn wir berthnasol. Wedi'r cyfan, dyma'r dudalen y byddwn yn gyrru traffig iddi.
 3. Llwythwch y Fideo i Youtube a defnyddiwch eich allweddair neu ymadrodd fel teitl y fideo. Er enghraifft, teitl fy fideo, “CRM Busnesau Bach”
 4. Yn olaf, mewnosodwch eich hyperddolen (http: // wedi'i chynnwys) yn y disgrifiad o'r fideo.

SEO Youtube - Hyperlink
Pan fydd Youtube yn cyhoeddi'r fideo hon, mae unrhyw linyn a ganfyddir sy'n cyd-fynd â phatrwm URL, gan ddechrau gyda HTTP, yn cael ei hypergysylltu'n awtomatig â'r URL hwnnw. Dyma lle mae URL y dudalen lanio ei hun yn bwysig oherwydd nad ydych chi'n gallu trin y testun angor eich hun, mae Youtube yn syml yn hypergysylltu'r cyfeiriad. Felly, cael eich term allweddol yn yr URL yn sicrhau bod y testun angor yn cynnwys eich allweddair targed. Er enghraifft, gweler yr URL hypergysylltiedig ar y dudalen fideo Youtube hon.

Ond onid cyswllt di-ddilyn yw hwn? Wrth gwrs ei fod. Bydd y tag angor y mae Youtube yn ei lapio ar eich URL yn cael priodoledd rel = ”dim-dilyn”. Dyfalwch beth: pwy sy'n poeni! Er gwaethaf yr hyn y mae safon w3 yn dweud y mae tag dim-dilyn i fod i'w olygu, mae data hanesyddol wedi dangos i mi dro ar ôl tro bod y cysylltiadau hyn, yn ôl pob sôn, heb eu llenwi yn helpu i hybu perthnasedd yr URL targed. Er ei fod yn llai effeithiol na dolen yn y post, mae'n effeithiol.

Ar ben hynny, mae'r tag H1 ar y dudalen hon, y teitl, yn cynnwys eich term allweddol. Felly, mae gennych dudalen sy'n berthnasol i'ch term allweddol sy'n cysylltu â'ch tudalen lanio trwy destun angor wedi'i stwffio â'ch term allweddol. Mae'n hawdd!

Yn olaf, ond nid lleiaf, mae ymgorffori'r fideo hon ar y dudalen lanio lle mae bellach yn gysylltiedig â hi yn gam olaf pwysig. Mae'r fideo gwreiddio hwn yn dweud wrth bot Google bod cynnwys y dudalen yn wir berthnasol i'r term allweddol a ddymunir. Pam? Oherwydd bod teitl y fideo wedi'i fewnosod yn cynnwys y term allweddol y mae'r dudalen hon yn ei dargedu. Tra nad yw gwrthrychau fflach eraill sydd wedi'u hymgorffori yn ymlusgo, mae gen i bob hyder bod bot Google yn cydnabod gwrthrych Youtube ac yn ffactorio teitl y fideo yn ei algorithm.

19 Sylwadau

 1. 1

  Byddwn yn gwneud un argymhelliad - rhowch eich dolen o flaen eich cynnwys yn hytrach nag ynddo. Nid yw llawer o bobl yn ehangu ac yn darllen y cofnod disgrifiad YouTube cyfan. Fe welwch y byddwch yn cynyddu eich cyfradd clicio drwodd trwy roi dolen yn gyntaf.

 2. 5

  Dechreuais wneud hyn ychydig dros fis yn ôl ac rwyf wedi bod yn cael rhai canlyniadau da go iawn i nid yn unig fy hun ond sawl cleient hefyd. diolch am adael fy nghyfrinach allan o'r bag. LOL.

  Dave

 3. 6

  Peth arall i'w wneud yw trawsgrifio'ch cynnwys fideo. Bydd hyn yn rhoi gwell siawns iddo gael ei weld mewn chwiliad YouTube hefyd. Fe roddodd ffrind y pennau i mi http://speakertext.com sy'n wasanaeth sy'n gwneud llawer o'r gwaith i chi. Rwy'n siŵr y gallech chi gynnwys y testun wedi'i drawsgrifio ar y dudalen lanio a'i guddio o olwg y cyhoedd wrth barhau i helpu safle eich tudalen. Gwybodaeth ac awgrymiadau gwych ar optimeiddio cynnwys fideo yn lle ei roi i fyny yn unig.

 4. 7

  Gwybodaeth wych. Mae llawer o bobl ddim yn deall sut y gall teitlau fideos eu helpu. Hefyd edrychwch ar eu trawsgrifio gyda gwasanaeth fel Speaker Text. Mae hyn yn caniatáu ichi bostio trawsgrifiad i YouTube sy'n ei gwneud hi'n haws dod o hyd i'ch cynnwys fideo ar YouTube ei hun. Mae'n debyg y gallech chi fynd â'r testun a'i roi yn eich tudalen lanio ond ei guddio o'r golwg hefyd.

 5. 8

  Diolch am y swydd addysgiadol iawn. Fy unig gwestiwn fyddai, pam dyblygu'r cynnwys fideo yn ôl ar y dudalen lanio? Mae'r bobl eisoes wedi'i weld ar YouTube, beth am gael cynnwys perthnasol gwahanol sy'n cyfateb i'r termau allweddol yn lle? Oni fyddai hyn mor effeithiol os nad mwy?

  • 9

   Hi Chris,

   Cwestiwn gwych. Mae dau fodd i wylwyr gyrraedd y fideo - un
   gall fod trwy chwiliad ar blatfform cynnal fideo fel YouTube,
   neu drwy Folks yn cyfeirio'r fideo ar YouTube. Fodd bynnag, gosod y
   bydd fideo ar eich gwefan yn gwneud y gorau o'r dudalen honno mewn peiriannau chwilio ac yn ymddangos
   yn y bar fideo sy'n cael ei arddangos yn ddewisol mewn canlyniadau chwilio. Fel
   wel, os oes gennych rwydwaith cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus da - postio'r fideo
   gall cynnwys ar eich tudalen lanio ddenu mwy fyth o draffig. Yn olaf,
   dangoswyd mewn llawer o brofion y gall fideo ar dudalen lanio
   cynyddu cyfraddau trosi. Rwy'n cytuno â chi gydag un parch -
   sicrhau bod y fideo ar eich tudalen lanio yn berthnasol i'r cynnwys
   yno. Dyna optimeiddio da!

   Diolch,
   Doug

 6. 10

  Rhaid imi ddweud mai'ch erthygl uchod yw'r edrychiad gorau a mwyaf proffesiynol i mi ei ddarllen heddiw ac rwyf wedi darllen ychydig ar hypergysylltiadau You Tube. Mae'r perthnasedd rhwng y peiriant chwilio fideo rhif un dywededig a thudalen we perchennog sydd newydd ei hyrwyddo yn wych ac anaml y mae “Gwefannau SEO” eraill yn sylwi arno ac rwy'n credu bod hyn yn berthnasol iawn ac yn gasgliad rhesymegol da yn fy strategaeth farchnata. Diolch.

 7. 11
 8. 12
 9. 13

  Awgrym diddorol a diolch am rannu. Gyda Google yn rheoli mwyafrif o chwiliadau sy'n digwydd ar y rhyngrwyd, mae cael rhywfaint o gynnwys a dolenni ar ei wahanol lwyfannau yn ffordd sicr o fod o fudd i bob gwefeistr neu flogiwr. A chyda'r traffig enfawr y mae YouTube yn ei orchymyn bob dydd ar draws y rhyngrwyd, does dim lle gwell i fanteisio ar hyn ar gyfer traffig.

 10. 14

  Post gwych, caru'r cynnwys. Roeddwn i'n pendroni beth yw'r thema y mae u yn ei defnyddio, carwch y bar ochr anghysegredig. Anfonwch eich dolen gyswllt ataf os oedd gennych un, yr hoffech gael y templed a'r ategyn

 11. 16
 12. 19

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.