Cyfathrebu'ch Ffordd i Lwyddiant

araith.jpgMae llawfeddygon yn paratoi'n feddyliol ar gyfer llawdriniaeth. Mae athletwyr yn paratoi'n feddyliol ar gyfer y gêm fawr. Mae angen i chi hefyd seicedu am eich cyfle nesaf, eich galwad neu gyflwyniad gwerthu mwyaf eto.

Datblygu sgiliau cyfathrebu gwych yn eich gosod ar wahân i weddill y pecyn. Meddyliwch pa sgiliau sydd eu hangen arnoch chi:

 • Technegau Gwrando Meistrolgar - Ydych chi wir yn gwybod beth sydd ei angen ar eich cwsmer a pham? Beth yw ei boen? A allwch ei glywed yn yr hyn y mae'n ei ddweud ac yn y modd y mae'n ei ddweud?
 • Iaith Corff Gosod Tôn - Ydych chi'n gwybod pryd i adlewyrchu iaith gorff eich cwsmer? A yw iaith eich corff yn gosod y naws ar gyfer cyfathrebu gwell neu amlach â'ch cwsmer?
 • Cysegriad a Chyfradd Lleferydd Cyfiawn-Dde - A yw'r ffordd rydych chi'n siarad yn ysbrydoli egni a gweithredu gan eich cwsmer? Neu a ydych chi'n gweld bod eich cwsmer yn symud i bynciau eraill neu wedi diflasu ar eich cynnyrch / gwasanaeth? A yw'r cwsmer gael bod eich cynnyrch neu wasanaeth yn datrys ei boen?
 • Rheoli Llais Pwerus, Darbwyllol - Ydych chi'n swnio'n ddylanwadol? A yw'ch llais yn gwneud pobl yn gartrefol fel eu bod yn agored i chi am eu poen? Neu a ydych chi'n swnio'n llawn tyndra, nerfus, anhrefnus, swnllyd, araf neu ddiflas?

Rydych chi eisoes yn gwybod y neges rydych chi am i'ch cwsmer ei chlywed. Dyna'r rhan hawdd. Ac ni waeth pa mor aml rydych chi'n dweud eich traw 60 eiliad neu'n mynd trwy'ch deunydd gwerthu, mae yna bobl na fydd yn cysylltu â'r neges honno; ni fyddant yn unig ei gael. Un o'r rhesymau yw oherwydd, yn gyffredinol, dim ond pan fydd BETH rydych chi'n ei ddweud a SUT rydych chi'n dweud ei fod yn cyfateb y bydd eich neges yn atseinio.

SUT rydych chi'n dweud bod eich neges yn gwneud byd o wahaniaeth

Ac mae yna gelf i hyn. Cyn i chi fynd i'r alwad fawr nesaf honno, meddyliwch am y teimlad rydych chi am ei adael gyda'ch cwsmer; yr emosiwn rydych chi am ei rannu. Er enghraifft, ystyriwch efallai yr hoffech chi ddechrau gyda neges gynnes, gyfeillgar a dilyn gyda neges hyderus, bwerus neu ddylanwadol.

Gellir portreadu pob teimlad rydych chi am ei gyfleu

 • Gair disgrifiadol
 • Llun neu ddelwedd feddyliol
 • Paru iaith y corff

Paratowch ar gyfer eich galwad trwy sicrhau bod eich dull cyfathrebu (SUT) yn cyd-fynd â'ch neges. I ddechrau gyda neges gynnes, gyfeillgar:

 1. Meddyliwch am air allweddol sy'n ennyn teimladau cynnes, cyfeillgar: tyner, digynnwrf, heulwen, clyd. Ailadroddwch yr un gair allweddol hwnnw i chi'ch hun sawl gwaith gyda phwyslais nes eich bod chi'n ei deimlo.
 2. Lluniwch y ddelwedd feddyliol. Delweddwch yn cofleidio plentyn neu'ch priod, lapio mewn blanced wrth y lle tân, cerdded ar hyd y traeth yn yr haul llachar. Gwnewch y llun yn glir ac yn fywiog.
 3. Newidiwch sain eich llais trwy newid tôn a lleoliad eich corff. Gwen. Siaradwch yn fynegiadol ag egni. Symud. Gwnewch eich symudiadau yn FAWR.

Ac i barhau â grym a dylanwad:

 1. Meddyliwch am air allweddol sy'n ennyn ymdeimlad o bŵer a dylanwad: cryf, cadarn, hyderus
 2. Lluniwch eich hun yn y modd hwnnw. Dychmygwch fod y storïwr mwyaf, neu'r mwyaf o'r holl hyfforddwyr, yn rheolwr mewn lifrai, YR arbenigwr yn siarad â chynulleidfa wedi'i gludo i'ch pob gair. Nawr dychmygwch eich hun gan roi'r neges a fwriadwyd gennych. Lluniwch eich hun yn ddigynnwrf, mewn rheolaeth, yn y parth.
 3. Iaith y Corff: Os ydych chi am fod yn bwerus a dylanwadol, sefyll i fyny. Osgo perffaith. Defnyddiwch ystumiau llaw cryf. Peidiwch â cherdded o gwmpas llawer. Cynnal cyswllt llygad da. Peidiwch ag edrych ar wrthrychau yn yr ystafell; dim ond pobl. Wrth siarad ar y ffôn, peidiwch â gadael i'ch llygaid grwydro. Gwnewch gyswllt llygad â llun o berson ... siaradwch â hi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.