Llwyddo yn Facebook Marketing Yn Cymryd Dull “Pob Ffynhonnell Data ar Ddec”

Facebook

Ar gyfer marchnatwyr, Facebook yw'r gorila 800-punt yn yr ystafell. Mae'r Pew Research Center yn dweud bod bron i 80% o Americanwyr sydd ar-lein yn defnyddio Facebook, mwy na dwywaith y nifer sy'n defnyddio Twitter, Instagram, Pinterest neu LinkedIn. Mae defnyddwyr Facebook hefyd yn ymgysylltu'n fawr, gyda mwy na thri chwarter ohonynt yn ymweld â'r wefan yn ddyddiol a dros hanner yn mewngofnodi sawl gwaith y dydd.

Mae nifer y defnyddwyr Facebook misol gweithredol ledled y byd oddeutu 2 biliwn. Ond i farchnatwyr, efallai mai'r ystadegau Facebook pwysicaf yw hyn: Mae defnyddwyr yn gwario cyfartaledd o cofnodion 35 diwrnod ar y platfform cyfryngau cymdeithasol. Ni all marchnatwyr fforddio Nodyn i gystadlu ar Facebook - byddai'n rhoi gormod o dir i gystadleuwyr, ond mae llawer yn ei chael hi'n her: Mae 94% o farchnatwyr yn defnyddio Facebook, ond dim ond 66% sy'n argyhoeddedig ei fod yn ffordd effeithiol o ddosbarthu cynnwys.

Pam yr anghysondeb? Nid yw Facebook ddim yn cynnig llawer o opsiynau i helpu marchnatwyr i ddod o hyd i'w cynulleidfa darged: Mae 92 o briodoleddau cwsmeriaid ar gael y gall marchnatwyr eu dewis i'w targedu, gan gynnwys daearyddiaeth, math o ddyfais symudol, system weithredu, diddordebau personol, demograffeg ac ymddygiad defnyddwyr. Dyna un rheswm mae Facebook yn codi cyfradd premiwm trwy gost fesul clic, cost fesul dolen, cost fesul mil o argraffiadau a chost fesul gweithred.

Ond i ormod o farchnatwyr, nid yw'r opsiynau addasu hyn yn trosi'n gyfleoedd dilys. Mae marchnatwyr yn dal i wynebu rhwystrau wrth gynhyrchu ROI a dewis cynulleidfa yn effeithlon ac yn effeithiol. Efallai bod gan farchnatwyr Savvy strategaethau ymgysylltu â chwsmeriaid, gan gynnwys cynnwys cymhellol, ond dim ond os gallant ei gael i'r gynulleidfa a fwriadwyd y mae'n cynhyrchu ROI.

Felly sut mae marchnatwyr yn cyflawni hyn? Proffilio cynulleidfa yw'r ateb safonol, ond er mwyn llwyddo go iawn, mae angen i farchnatwyr edrych y tu hwnt i'r data y mae Facebook yn ei ddarparu. Mae strategaeth farchnata effeithiol ar Facebook yn ymgorffori data o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys gwybodaeth CRM fel trafodion, hanes prynu, a rhyngweithio. Dylai hefyd gynnwys data ymchwil arolwg, fel hoffterau cwsmeriaid, cas bethau, gwerthoedd a adroddir gan gwsmeriaid, a hoffterau.

Er mwyn cynhyrchu ROI o strategaeth farchnata Facebook, dylai marchnatwyr gyfuno canlyniadau CRM ac arolygon â dadansoddeg data. Mae hon yn ffordd wych o lenwi'r bylchau rhwng eu gwybodaeth cwsmeriaid eu hunain a phroffiliau Facebook. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r tîm marchnata nodi cysylltiadau rhwng proffiliau Facebook cwsmeriaid a gwybodaeth gwsmeriaid perchnogol y cwmni yn ogystal â rhwng diddordebau cwsmeriaid Facebook a data proffil CRM presennol.

Pan fydd marchnatwyr yn cysylltu gwybodaeth Facebook â CRM a data arolwg, maent yn ennill gwell dealltwriaeth o'u cynulleidfa. Mae gwneud y cysylltiadau hynny yn galluogi marchnatwyr i gael negeseuon cymhellol o flaen y bobl iawn, ac mae hefyd yn caniatáu i'r cwmni gyflwyno delwedd brand ddi-dor ar draws pob sianel. Mae'r strategaeth hon hefyd yn caniatáu i farchnatwyr greu amcangyfrifon effeithiolrwydd mwy cywir, gan gadw'r sefydliad ar y trywydd iawn.

Po fwyaf y mae marchnatwyr yn ei wybod am eu cwsmeriaid, y gorau y gallant gyfathrebu â nhw. Mae darparu profiad cwsmer di-dor cadarnhaol ar draws pob sianel, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, yn hanfodol ar gyfer adeiladu hygrededd a sefydlu ymddiriedaeth. Gwyddor data yw'r ffordd orau o bersonoli ymgyrchoedd, a gall cwmnïau sy'n cyfuno CRM ac arolygu data â galluoedd marchnata pwerus Facebook yrru ROI cyfryngau cymdeithasol ac ehangu eu sylfaen cwsmeriaid.