Yn gynnil: Lansio'ch Gwasanaeth Blwch Tanysgrifio Gyda'r Llwyfan E-Fasnach hwn

E-fasnach Subbly ar gyfer Blychau Tanysgrifio

Un cynddaredd enfawr yr ydym yn ei weld ym maes e-fasnach yw blwch tanysgrifio offrymau. Mae blychau tanysgrifwyr yn offrwm diddorol ... o gitiau prydau bwyd, cynhyrchion addysg plant, i ddanteithion cŵn ... mae degau o filiynau o ddefnyddwyr yn cofrestru ar gyfer blychau tanysgrifio. Mae cyfleustra, personoli, newydd-deb, syndod, detholusrwydd a phris i gyd yn nodweddion sy'n gyrru gwerthiant blychau tanysgrifio. Ar gyfer busnesau e-fasnach greadigol, gall blychau tanysgrifio fod yn broffidiol oherwydd eich bod yn troi prynwyr un-amser yn gwsmeriaid ailadroddus.

Mae'r farchnad eFasnach tanysgrifio werth tua $ 10 biliwn (ac eithrio Amazon Prime a'i opsiwn "tanysgrifio ac arbed"). 

Tanwydd gan McKinsey

Mae'r rhan fwyaf o feddalwedd tanysgrifio yn trin tanysgrifiad fel nodwedd yn unig o'ch busnes: maen nhw'n ei gefnogi, ond yn aml mae'n ansoffistigedig ac nid yw'n integreiddio'n hawdd i'ch busnes neu'ch gwefan bresennol. Ac mewn achosion eraill, nid ydynt yn danysgrifio yn gyntaf, ac yn hytrach maent yn adeiladu yn y farchnad gyntaf neu'n adeiladwr gwefan yn gyntaf. 

Mae yna lawer o gymhlethdod yng ngalluoedd e-fasnach y blwch tanysgrifio. Mae offrymau gwych yn cynnwys gweinyddu cyfrifon, detholiadau wedi'u personoli, ceisiadau oedi, amnewidiadau, awtomeiddio, ac - wrth gwrs - prosesu taliadau ar sail tanysgrifiadau. Nid yw'r mwyafrif helaeth o lwyfannau e-fasnach poblogaidd yn ymgorffori'r galluoedd hyn yn eu platfformau ... sy'n gofyn am integreiddio trydydd parti neu ddatblygiad personol i wneud i'r cyfan weithio'n iawn.

Yn gynnil: Llwyfan E-Fasnach Blwch Tanysgrifio

Rwy'n cynorthwyo cwmni ar hyn o bryd i nodi eu holl ddewisiadau wrth gychwyn eu gwasanaeth a darganfod Yn gynnil. Mae Subbly yn cynnig y nodweddion blwch tanysgrifio canlynol fel craidd i'w platfform:

  • Biliau tanysgrifio - Cymerwch daliad gan eich cwsmeriaid ar sail gylchol yn awtomatig heb orfod gwneud unrhyw beth â llaw. Unwaith y bydd eich cwsmer wedi'i danysgrifio, bydd Subbly yn gofalu am y gweddill fel y gallwch chi orffwys yn hyderus gan wybod bod eich refeniw cylchol yn dod i mewn yr wythnos, y mis neu'r flwyddyn nesaf.
  • Dyddiadau cau a gosod dyddiadau adnewyddu - Biliwch eich holl gwsmeriaid ar yr un diwrnod bob mis, gosodwch ddiwrnod terfyn ar gyfer diwrnod cludo, a dewiswch y diwrnod yr anfonir llwythi eich cwsmeriaid. Biliau a llwythi sy'n gweddu i'ch anghenion busnes.
  • “Adeiladu-blwch” ac anghenion bilio cymhleth eraill - Am adael i'ch cwsmeriaid addasu eu tanysgrifiadau trwy ffurfweddu opsiynau, neu ddewis y cynhyrchion y tu mewn i'w llwythi? Peidiwch ag edrych ymhellach, mae gan Subbly adeiladwr arolwg arbennig i ganiatáu ar gyfer tanysgrifiadau y gellir eu haddasu ar gyfer eich cwsmeriaid ac i ganiatáu ichi gynnig profiad wedi'i deilwra.
  • Cylchoedd bilio a cludo customizable - Misol, Wythnosol, Blynyddol, Chwarterol a thu hwnt! Cyfunwch gylchoedd cludo a bilio i gyd-fynd â'ch union anghenion bilio ac amlder cludo. Gallwch hefyd adael i'ch cwsmeriaid ddewis yr hyn sy'n well ganddyn nhw yn ystod y ddesg dalu.
  • Wedi methu adennill taliad - Mae taliadau cardiau methu yn rhwystredig! Gellir lleihau corddi anwirfoddol gyda'n hoffer adfer awtomataidd o fethiant ac awtomeiddio.
  • Cyfnodau prawf - Gadewch i'ch cwsmeriaid roi cynnig ar flwch tanysgrifio sampl am swm is a gofyn iddynt adnewyddu ar gylch byrrach na'r arfer am bris llawn y tanysgrifiad arferol.
  • Cyfnodau ymrwymo - Dinistrio corddi gyda chyfnodau ymrwymo. Cynnig tanysgrifiad 12 mis a delir yn fisol a chynnig gostyngiad i gymell cwsmeriaid i ymrwymo.

Gall Subbly hefyd integreiddio â siop bresennol ar Wix, Shopify, Squarespace, WooCommerce, Yn Weebly, neu fod wedi'i fewnosod ar eich gwefannau cyfredol.

Yn sylfaenol, platfform e-fasnach cyntaf tanysgrifio yw Subbly. Ynghyd ag adeiladwr gwefan, llifoedd gwaith talu, integreiddio llongau a logisteg, offer marchnata a thwf, rheoli cwsmeriaid (CRM), a nodweddion eraill ... mae'n blatfform gwych sy'n parhau i wella ei offrymau.

Rhowch gynnig ar Subbly For Free

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolen gyswllt ar gyfer Yn gynnil trwy gydol yr erthygl hon.