Pam nad yw Rhwydweithio ym mhob Cwricwlwm?

poblY prynhawn yma cefais wahoddiad i ginio anhygoel a thrafodaeth gyda Coleg Busnes Indiana Coleg Harrison. Mae Indiana yn adnabyddus am gael rhai o'r ysgolion gorau yn y wlad, ac yn y byd, ond mae'r bobl yn Harrison yn cydnabod ein bod ni mewn byd sy'n newid yn gyflym. Maent yn gwneud ymdrech ymosodol i sicrhau y byddant yn aros ar y blaen i'r gromlin.

Wrth i ni siarad, sylweddolais fod un teclyn gloywi ar goll o'r cwricwlwm myfyrwyr y dyddiau hyn. Yn syml, dyma sut i rhwydwaith (gyda a heb dechnoleg). Mae'n ofynnol i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr gymryd dosbarthiadau fel Siarad Cyhoeddus erbyn iddynt raddio, ond anaml y cânt eu haddysgu ar bwysigrwydd a phwer rhwydweithio.

Mae gen i ffrindiau agos i mi sy'n mynegi gofid nad ydyn nhw wedi mynychu digwyddiadau rhanbarthol ac wedi aros yn gysylltiedig ag arweinwyr blaenorol y buon nhw'n gweithio gyda nhw. Flynyddoedd yn ddiweddarach, maen nhw wedi darganfod eu bod nhw wedi diflannu o'r chwyddwydr ac nawr mae angen iddyn nhw 'ddal i fyny' i ennill tyniant i gael y swydd neu'r cyfle maen nhw'n chwilio amdano. Yn syml, ni allwch gael yr amser hwnnw yn ôl!

Treulir mwyafrif fy amser y tu allan i'm swydd gynradd yn rhwydweithio. Mae rhwydweithio yn bendant yn # 2 ar fy rhestr o sut rydw i'n buddsoddi fy amser (mae # 1 yn gweithredu'n dda ar fy swydd bresennol!). Yn agos yn # 3 mae dod o hyd i'r amser a'r cyfle i weithio ar fentrau neu swyddi ochr newydd. Mae hynny'n iawn - rydw i mewn gwirionedd yn rhoi rhwydweithio fel mwy o flaenoriaeth na gwneud ail incwm!

Mae'r rheswm yn syml - mae rhwydweithio wedi arwain at i mi ennill fy swydd gynradd yn ogystal ag arwain at bob un o'r cyfleoedd eilaidd. Heb y rhwydwaith, ni fyddwn lle rydw i - ac ni fyddai gennyf y cyfleoedd ar agor imi fynd lle byddaf nesaf.

Buddsoddi yw Rhwydweithio

Mae rhwydweithio yn fuddsoddiad. Ar yr wyneb, gall ymddangos eich bod yn treulio amser ac egni yn cyflenwi ymgynghori, gwasanaethau neu'n ymestyn eich rhwydwaith heb unrhyw gost. Fodd bynnag, trwy'r perthnasoedd hyn rydych yn ennill ymddiriedaeth pobl ac awdurdod adeiladu ar y pwnc dan sylw.

Achos pwynt, cymerais y diwrnod i ffwrdd o'r gwaith heddiw. Treuliais y diwrnod yn siarad strategaethau rhwydweithio cymdeithasol gyda Coleg Harrison, ymgynghori BioCrossroads ar adeiladu eu presenoldeb ar-lein, a mynychu Entrepreneur Indiana Cyfarfod y Pwyllgor Llywio - i gyd trwy fy mherthynas rhwydwaith!

Cwricwlwm Rhwydweithio

Os yw ysgol yn mynnu siarad cyhoeddus fel sgil ofynnol, rhaid i addysgwyr roi'r sylw y mae'n ei haeddu i rwydweithio. Rhaid i fyfyrwyr gael eu haddysgu ar ddod o hyd i gyfleoedd rhwydweithio, sut i dueddu a meithrin eu perthnasoedd rhwydwaith, meithrin presenoldeb ar-lein - yn ogystal â sut i fanteisio ar bob un o'r uchod. Os na allwch lenwi cwrs achrededig ar y pwnc, edrychaf ymlaen at weld prifysgolion a cholegau yn datblygu gweithdai ar y pwnc.

Os hoffech gael rhywfaint o gymorth ar hyn, mae croeso i chi wneud hynny gysylltu â mi!

7 Sylwadau

 1. 1

  Syniad Ardderchog.
  Gyda MySpace a Facebook mae myfyrwyr coleg mewn rhai ffyrdd ar flaen y gad o ran rhwydweithio cymdeithasol. Dim ond gwybodaeth sydd ei angen arnyn nhw ar sut i fynd â hi i'r lefel nesaf.

  • 2

   Helo Kiki!

   Mewn rhai ffyrdd, ie. Fodd bynnag, mae myfyrwyr coleg hefyd yn naïf yn eu defnydd o'r rhwydweithiau hyn. Gallai un gwall wrth farnu enw da unigolyn am flynyddoedd lawer i ddod!

   Gobeithio y gwelwn ni'r cwricwlwm hwn yn siapio yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

   Diolch!
   Doug

 2. 3

  Hei Doug

  Dyna un peth y mae angen i mi wneud mwy ohono yw rhwydweithio. Rwyf wedi rhoi sylw ar-lein ond gallwn wneud mwy o'r cyfarfod a chyfarch gyda fy nghyfoedion yn y byd go iawn. Bydd yn rhaid i mi ddod o hyd i ffordd i'w ffitio rhwng yr ysgol a'r gwaith .. mae'n rhaid i mi wirioneddol.

 3. 4

  Os caiff ei ddefnyddio'n gywir, mae rhwydweithio mor bwerus. Trwy fforymau a facebook, rwyf wedi casglu tîm bach sy'n gweithio gyda'i gilydd i greu cynhyrchion ar gyfer clickbank. Mae fel rhaniad llafur, lle mae'r gwaith yn cael ei wneud yn effeithlon. Hefyd trwy rwydweithio neu grwpiau mastermind fel y mae rhai yn ei alw, mae'r profiad dysgu heb ei ail. Mae cyfarfod a thrafod materion / problemau gyda phobl yn curo unrhyw e-lyfr unrhyw adeg o'r flwyddyn. Dim ond fy 2 sent.

 4. 5

  @ Thomas,
  ie, rydych chi'n iawn, yn fy marn i ychydig iawn o bethau yn y byd hwn sy'n gallu newid popeth, y rheini yw un yn rhwydwaith ac un arall yw gwaith tîm. Bob amser fel bod dynol mae'n rhaid cyfnewid y wybodaeth sydd gennym a'i bosibl trwy'r rhwydwaith yn unig , os yw ur yn rhwydwaith u yn cael cyfle i wybod teimladau'r holl aelodau a'u syniadau fel y bydd yr holl syniadau hynny + eich un chi felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei chynyddu ac mae hi'r un fath ag y mae pob aelod yn y rhwydwaith yn cael cyfle i gynyddu eu gwybodaeth. yn fwy pwerus na dim,

  Diolch am rannu erthygl mor wych sy'n rhoi imi rannu fy marn yma.

 5. 6

  Rwy'n dyfalu y gallech chi ddiweddaru'ch post ers i IBC newid ei enw i Goleg Harrison.

  Bydd gen i fwy i'w ddweud am yr hyn rwy'n ei ddweud wrth fy myfyrwyr am rwydweithio ar-lein

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.