Mae Marchnata Strategol Tymor Hir yn cymryd Courage

atyniad

Pan oeddwn yn gweithio gyda chleientiaid yn y gorffennol ar ymgyrchoedd post uniongyrchol, yr allwedd i lwyddiant oedd nifer o negeseuon perthnasol a gyflwynwyd sawl gwaith. Byddwn yn rhybuddio hysbysebwyr am anfon gwerthwr un-amser a disgwyl canlyniadau gwych. Drosodd a throsodd, gwnaethom ddarparu prawf i'n cleientiaid fod amlder a pherthnasedd yn allweddol i lwyddiant.

neges-mewn-potel.pngWaeth pa mor dda rydych chi'n cymhwyso'ch cynulleidfa, y gwir yw bod neges sengl yn debyg i roi neges mewn potel ac aros am ymateb. Nid yw hynny'n golygu nad yw'r ymgyrchoedd hyn yn cael effaith nac elw ar fuddsoddiad ... maen nhw'n aml yn gwneud hynny. [Llun hyfryd i'w gael ar Blog Sarff]

Serch hynny, mae ymgyrch farchnata strategol hirdymor yn gweithio llawer fel cynyddu diddordeb. Yn ailadrodd y neges, nid ydych chi'n atal dweud ... rydych chi'n darparu mwy o gyfleoedd i'r neges gydio. Efallai y tro cyntaf, nid oedd gan yr ymwelydd amser i ymchwilio ymhellach ... neu efallai na chafodd y darllenydd gyfle i brynu nac ymgysylltu bryd hynny.

Mae gweithwyr proffesiynol marchnata strategol a marchnata brand wrth eu bodd ag ymgyrchoedd marchnata tymor hir oherwydd ei fod yn caniatáu mwy o amser iddynt wneud hynny diferu or diferu tidbits ychwanegol o wybodaeth trwy gydol yr ymgyrch. Yn hytrach na gwthio'n galed am ymosodiad tymor byr, dan bwysedd uchel, mae'r marchnatwr strategol yn aros i'r cwsmer ddod atynt. Mae'r cwsmer eisiau dod atynt ar ôl cael ei addysg, adeiladu perthynas, a chydnabod y cyfle yn llawn.

Heddiw, cefais y pleser o siarad â Jascha Kaykas-Wolff, Marchnata VP o Webtrends a buom yn trafod pa mor hwyl yw'r strategaethau tymor hir hyn. Esgusodwch gyfatebiaeth pysgota arall, ond byddwn yn ei hoffi i daflu llinell yn y dŵr neu glymu’r dŵr a throlio. Efallai y byddwch chi'n dal pysgodyn bob tro y byddwch chi'n taflu'r llinell, ond byddwch chi'n arwain llawer mwy o bysgod ... a physgod mwy ... pan fyddwch chi'n clymu ac yn trolio yn y dyfroedd.

Tueddiadau gwe yn gweithio ar strategaeth farchnata unigryw iawn ar hyn o bryd ... ac mae'n gwneud y newyddion. Rwy'n edrych ymlaen at wylio'r strategaeth yn chwarae allan dros amser ac i weld ymateb y diwydiant. Mae'r ffaith ei fod eisoes yn cael cyhoeddusrwydd (hyd yn oed rhywfaint o negyddol) yn ddiddorol.

Yn nodweddiadol mae gan strategaethau tymor byr lai o risg ond maent yn esgor ar ganlyniadau cyflymach a llai. Weithiau mae risg fawr i strategaethau tymor hir ond mae'r cynnyrch yn nodweddiadol enfawr pan fydd yn gweithio. Mae dewrder marchnata yn cael ei wobrwyo, serch hynny. Rwy'n parchu cwmnïau sydd â strategaeth hirdymor lawer mwy. Dyma pam fy mod i'n gweithio'n bennaf yn y diwydiannau chwilio organig a chyfryngau cymdeithasol ... rwy'n credu mai nhw yw epitome y strategaeth hirdymor. Mae strategaethau tymor hir yn gosod disgwyliadau mawr a; o ganlyniad, cwsmeriaid hapusach.

Un sylw

  1. 1

    Doug, dyma'n union yr wyf yn ei wneud yn reddfol ar un o'm prosiectau. Rhagolwg tymor hir iawn, gwerthu meddal neu ddim gwerthu, canolbwyntio ar adeiladu cymunedol yn gyntaf. I mi, mae strategaethau pwysau uwch tymor byr yn ymddangos yn fwy peryglus!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.