Alteryx: Cudd-wybodaeth Busnes a Dadansoddeg Strategol

dadansoddeg strategol alteryx

Pan mae Folks yn siarad am analytics, mae'n nodweddiadol gyfyngedig i ddata safonol ar y safle sy'n gyffredin ledled nifer o werthwyr. Ar gyfer sefydliadau mawr sydd â therabytes o ddata - gan gynnwys data prynu cwsmeriaid, data cyfrifiad, data daearyddol, data cyfryngau cymdeithasol, ac ati - y cyfartaledd analytics platfform ddim yn gweithio. Dyma sgwrs wych rhwng Alteryx a Boris Evelson o Forrester ar y pwnc:

Alteryx yn cyfuno deallusrwydd busnes a'r gallu i gysylltu â datamarts mawr i'r hyn y maent yn ei ddisgrifio fel dadansoddeg strategol.

Yr wythnos diwethaf, cefais sgwrs wych ar y pwnc gyda Paul Ross, VP o Farchnata Cynnyrch a Diwydiant yn Alteryx. Yn fy ngyrfa marchnata cronfa ddata flaenorol, fe wnes i ddylunio ac adeiladu warysau data marchnata ar gyfer cleientiaid a deall yr heriau. Ar adegau, byddai'n cymryd dyddiau i ni lunio terabyte o ddata. Mae Alteryx yn delio â thasgau cymhleth fel hyn ar y hedfan, gan ddefnyddio'r technolegau cronfa ddata ddiweddaraf.

Mae Alteryx yn cyfuno holl nodweddion offer warysau data a modern analytics ac offer cymdeithasol i roi golwg gyflawn o'ch data - gan gynnwys echdynnu, trawsnewid a llwytho (ETL), hylendid data a chyfeiriadau, integreiddio data cwsmeriaid, cywasgu a mynegeio data, adrodd a dadansoddeg ofodol.

Alteryx: Mae angen i chi ddadansoddi'ch data ochr yn ochr â ffactorau allanol perthnasol - fel cartrefu, cystadleuol, seicograffeg a geo-leoliad. Pob un gyda'i gilydd, y wybodaeth fusnes graff hon analytics rhoi'r hyn sydd ei angen arnoch i fachu ar gyfleoedd marchnad strategol, y tu hwnt i'ch cystadleuwyr, a gyrru mwy o refeniw o'ch busnes cyfredol.

A dyna lle mae Alteryx yn ffitio i mewn. Mae meddalwedd Alteryx Strategic Analytics yn ddatrysiad bwrdd gwaith-i-gwmwl cyflawn sy'n cyfuno data busnes, cynnwys diwydiant, a phrosesu gofodol i roi popeth sydd ei angen ar gynllunwyr strategol mewn un datrysiad hawdd ei ddefnyddio. Dyma'ch un ffynhonnell strategol analytics meddalwedd, data a dadansoddiad, sy'n cyflwyno'r wybodaeth fusnes analytics mae angen i chi wneud penderfyniadau hyderus, gwybodus.

Datrysiad Alteryx:

  • Dadansoddiad ad hoc mewn munudau: Dylunio ac ailgynllunio senarios ar y hedfan.
  • Siartiau a mapiau rhyngweithiol: Nodi perthnasoedd a chyfleoedd newydd.
  • Dadansoddiad gofodol: Cloddiwch yn ddyfnach gyda chyd-destun daearyddol manwl gywir.
  • Opsiynau adrodd a darparu helaeth: Cyflwyno mewnwelediad yr union ffordd rydych chi ei eisiau.
  • Adeiladwr apiau: Creu a rhannu apiau dadansoddol gyda dewin llusgo a gollwng.
  • Cyfnewid apiau: Cael cam cychwynnol gydag apiau a adeiladwyd ymlaen llaw gan Gymuned Alteryx.

Mewn amgylchedd siop a marchnata aml-sianel, defnyddiodd un manwerthwr Alteryx Facebook 'Likes' i wneud y gorau o'i ddadansoddiad segmentu cwsmeriaid. Gan ddefnyddio Alteryx, llwyddodd y cwmni i baru pob 'Hoffi' ar ei dudalen Facebook â gweithgaredd cwsmeriaid yn ei raglen ffyddlondeb, a dadansoddi ymddygiad prynu'r cwsmeriaid. Gan ddefnyddio modelu rhagfynegol, dadansoddiad gofodol (neu leoliad), a data demograffig, dadansoddodd y manwerthwr ei ryngweithiadau cwsmeriaid ar Facebook a'r berthynas uniongyrchol â gwerthiannau uwch ym mhob un o'i segmentau cwsmeriaid a'i gategorïau cynnyrch.

Wedi'i gyfuno â data cwsmeriaid neu werthu mewnol, a data demograffig allanol, Mae Alteryx yn grymuso cwmnïau deall yn union sut mae eu hymdrechion a'u buddsoddiadau cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar ymddygiad cwsmeriaid, ac yn bwysicaf oll, eu llinell waelod.

Os hoffech chi brofi rhai o offer Alteryx trwy'r we - edrychwch ar eu llond llaw o analytics dewiniaid y gallwch eu defnyddio am ddim ar eu Alteryx Nawr safle. Mae eu traciwr Twitter yn eithaf cŵl, gan ddychwelyd rhestr o drydariadau cymharol ar eiriau allweddol wedi'u chwilio, yn ogystal â gwybodaeth proffil y trydarwr. Gallwch hefyd roi cyfeiriad ac ID Twitter i gael rhywfaint o dargedu ychwanegol!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.