Strategaethau Sylw: Gwneud a Peidiwch â Gwneud

Pan ddechreuais flogio gyntaf, rwy'n credu fy mod yn ôl pob tebyg yn edrych i fyny ac ychwanegu sylwadau at 10 post ar wefannau eraill ar gyfer pob post unigol a ysgrifennais ar fy safle fy hun. Roedd y sgyrsiau ar flogiau ar y pryd yn anhygoel ... gallen nhw fynd ymlaen am ddwsinau o dudalennau. Roedd sylwebu yn ffordd wych o gael awdurdodau i weld eich blog (yn dal i fod) a gyrru traffig yn ôl i'ch gwefan eich hun.

Fy marn i yn unig ydyw, ond credaf i Facebook ladd blog yn sylwebu ar y cyfan. Yn hytrach na chael trafodaethau wrth ymyl ein postiadau blog, rydyn ni'n rhannu ein postiadau ar Facebook ac yn cael y sgwrs yno. Rwyf hyd yn oed wedi meddwl symud fy system sylwadau drosodd i Facebook, ond ni allaf ddod â fy hun i symud gweithgaredd arall y tu mewn i'w gardd furiog.

O ganlyniad, nid yw gwneud sylwadau yr hyn a arferai fod. Mae sylwadau ychydig yn brin ar y mwyafrif o flogiau ac wedi eu cam-drin i raddau helaeth gan sbamwyr sylwadau. Felly mae’n rhaid gofyn y cwestiwn, “A ddylem ni ymgorffori strategaeth sylwadau ar ein blog o hyd?".

Ydw… ond dyma sut mae fy strategaethau sylwebu wedi newid:

 • Pan fyddaf yn anghytuno neu pan fydd gen i rywbeth sylweddol i'w ychwanegu at y sgwrs, rydw i bob amser rhoi sylwadau ar swydd yr awdur ac yna pwyntio pobl o fy rhwydweithiau cymdeithasol yno i geisio ysgogi'r sgwrs.
 • Rwy’n dal i gredu bod gwneud sylwadau ar wefannau yr hoffwn adeiladu perthynas yn achos teilwng. Er efallai na fyddaf bob amser yn cael ymateb, dro ar ôl tro ychwanegu gwerth at y sgwrs yn y pen draw yn cael sylw gan yr awdur. Hynny yw, maen nhw'n gwybod pwy ydw i.
 • I osgoi cyhoeddi URLs o fewn y sylwadau rwy'n eu postio. Mae'r mwyafrif o becynnau sylwadau yn cysylltu'ch enw yn ôl â'ch gwefan, eich blog, neu broffil gyda dolenni i'ch gwefan. Mae sbamwyr sylwadau bron bob amser yn gwthio cysylltiadau yn eu cynnwys. Fel rheol, rydw i'n eu riportio fel sbamwyr (i Akismet), yn eu rhestru'n ddu (ar Disqus) ac yn dileu'r sylwadau sbam.
 • Nid wyf yn mynd ar ôl 10 safle y dydd nawr, ond rwy'n dal i wneud sylwadau ychydig o swyddi bob wythnos. Y mwyafrif o amser, mae'r sylwadau hynny'n cael eu gwneud ar flogiau lle rydw i'n ffrindiau gyda, yn gobeithio dod yn ffrindiau gyda'r blogiwr, neu'n ei barchu. Lawer gwaith, mae'n flog newydd.
 • Rwyf bob amser yn ceisio gwneud sylwadau ar bostiadau hynny gwneud sôn amdanaf neu ein cynnwys.

O safbwynt SEO, a yw sylwadau'n helpu? Rwy'n credu bod sylwadau ar fy mlog fy hun yn ychwanegu at gynnwys, mynegeio a safle'r post. Nid wyf yn credu ei bod yn gyd-ddigwyddiad bod fy swyddi gyda'r mwyaf o gynnwys yn graddio'n dda iawn. A yw'ch sylwadau ar flogiau eraill yn helpu'ch SEO? Ddim yn debygol ... mae'r mwyafrif o systemau sylwebu yn defnyddio nofollow neu rwystro dolenni rydych chi'n eu cyhoeddi. Nid wyf yn disgwyl buddion SEO o'm sylwadau.

11 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Mae yna ategion sy'n cysoni sylwadau WP a Facebook. Yn bersonol, dwi ddim yn hoffi gwthio sgyrsiau i Facebook trwy'r amser. Rydw i wedi meddwl am gael sylwadau tabbed gydag un tab ar Disqus a'r llall ar Facebook ... ond yna Google+ fydd nesaf, ddim yn siŵr pryd y bydd yn dod i ben.

 2. 3

  Doug, a ydych chi'n gweld bod postio sylwadau ac wrth greu deialog yn helpu i ddwysáu pobl sy'n dychwelyd i'ch gwefan. Rwy'n chwilfrydig bod rhai o fy hoff flogiau / podlediadau, sy'n boblogaidd iawn, pe byddai'n ddoeth sbarduno dadl, gan weld eu bod nhw'n cael cymaint o draffig. Rwy'n siŵr y byddai angen meddwl yn ofalus amdano ac y gallai gymryd llawer o amser, fodd bynnag, y pwynt yw tanio rhywfaint o sylw a chreu diddordeb ymhlith unrhyw gynulleidfa. 🙂

  - Ryan

  • 4

   Mae'n un anodd, @brazilianlifestyle: disqus! Roeddwn i'n arfer gweld llawer mwy o ddeialog a sgwrs yn y sylwadau nag yr wyf yn ei wneud y dyddiau hyn. Efallai mai oherwydd bod blogio mor gyffredin. Rwy'n credu bod y sgyrsiau'n digwydd yn fwy yn Facebook a Google+ nag ar y gwefannau eu hunain.

   • 5

    Helo Doug,

    Os, o ystyried, y sefyllfa yn benodol i'r wefan ei hun, yna mae'n debyg y byddech chi'n iawn. Mae llawer o flogio a gwneud sylwadau yn destun y pwnc dan sylw a'r ymgysylltiad y mae'r gynulleidfa yn ei gymryd ar y wefan mewn gwirionedd. Os ydym o'r farn bod pobl yn ceisio dilyn cysylltiadau yn ôl â modd ar unwaith, yna siawns nad yw sylwadau ar ddeiet. Fodd bynnag, rwy'n siŵr bod angen i ni ganolbwyntio mewn man arall, sef bod yn lle sy'n bwysig. Mae White-Hat SEO yn dal i fod yn frenin, os ydych chi yn y gêm hon am unrhyw beth sy'n berthnasol i hirhoedledd. Oherwydd nid oes unrhyw gyffredinedd a fydd yn adeiladu ymerodraeth i chi!

    • 6
     • 7

      Mae sbamio dwi'n meddwl yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud.

      enghraifft:

      Os ydych chi'n cydnabod sylwebaethau commenter ac efallai rhai o'u straeon byrion neu anecdotau, ac nid chi yw'r poster gwreiddiol, yna mae yna gleddyf gogoniant dau ymyl yma. Rydych chi nid yn unig yn adeiladu traffig ar gyfer y poster neu'r blogiwr, perchennog y wefan ac ati, ond rydych chi bob amser ar y cyd yn tynnu sylw atoch chi'ch hun am dafliadau clicio posib!

      Deuthum ar draws y syniad hwn trwy ffynhonnell, ac nid wyf eto wedi ei brofi tan y bore yma. I fod yn onest, nid yw mewn gwirionedd yn ymddangos mor niweidiol os yw'ch ymatebion ymhell er eu bod allan ac yn hynod barchus o'r cychwynnwr a'r post blog; sudd cyswllt i bawb.

      Mae'n sicr yn curo'r uffern allan o ateb cwestiynau gwirion ar yahoo a cheisio adeiladu cysylltiadau yn ôl er mwyn cysylltiadau cefn. Po fwyaf o flogio dwi'n ei wneud po fwyaf dwi'n gallu ysgrifennu'n rhwydd a theipio'n gyflymach gyda llai o ymdrech :). Rwy’n mynd i geisio dechrau adeiladu trafodaethau o hyn ymlaen! 🙂

     • 8

      Yn onest, y dyddiau hyn, byddai'n llawer gwell gennyf i rywun gydnabod ein herthyglau trwy eu rhannu - dyna'r ganmoliaeth eithaf o ran ysgrifennu ein cynnwys. Rydyn ni wrth ein boddau â sylwadau i ddarparu lliw ychwanegol i'r sgwrs ond dim ond nodyn sy'n dweud “erthygl wych” nad yw'n gwneud llawer i mi bellach. 🙂

     • 9

      Douglas rydych chi'n hollol iawn, yn rhannu erthyglau, heb os yw'r cyfrwng gorau! Wedi dweud hynny, byddwn yn falch o ddefnyddio'ch gwefan, os yw'n iawn gyda chi, fel cyfeirnod ar gyfer fy mhostiadau blog yn y dyfodol! Mae'n amlwg eich bod wedi taflu llawer o ymdrech i'ch blog, gan eich bod yn benderfynol o ateb!

      Y peth doniol hefyd, fe allai'r trafodaethau hyn weithiau fod yn bostiadau blog eu hunain oherwydd y cig y tu mewn iddyn nhw.

 3. 10
 4. 11

  Dwi ddim yn hoffi gwthio sgyrsiau i Facebook trwy'r amser. Rydw i wedi meddwl am gael sylwadau tabbed gydag un tab ar Disqus a'r llall ar Facebook ... ond yna Google+ fydd nesaf, ddim yn siŵr pryd y bydd yn dod i ben.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.