Peidiwch â Betio'r cyfan ar y Strategaeth Organig

betio'r cyfan

Wedi cael sgwrs wych gydag un o'n cleientiaid dros y penwythnos sy'n aml yn gwirio i mewn ac yn gofyn am adborth ynglŷn â'r wefan, analytics, a chwestiynau eraill ynghylch y strategaeth farchnata i mewn. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith eu bod wedi ymgysylltu, nid yw llawer o'n cwsmeriaid ... ond weithiau mae'r ymdrech y mae'n ei gymryd i ymateb ac esbonio'r rhesymau rydyn ni'n eu gwneud yn cymryd i ffwrdd o'r gwaith ei hun.

Un sylw allweddol oedd mai eu hunig gost is y strategaeth twf organig sy'n cael ei dilyn ar-lein. Er fy mod i wrth fy modd â'r ffaith mai ni sydd â gofal am hynny, mae'n codi ofn arna i mai dyma'r unig strategaeth sy'n cael ei buddsoddi. Rydw i wedi dweud wrth bobl yn aml bod adeiladu presenoldeb organig ar-lein yn debyg iawn i adeiladu siop, bwyty neu swyddfa. Dylai'r siop fod mewn lleoliad canolog (chwilio a chymdeithasol), dylai ddenu'r ymwelwyr cywir (dylunio a negeseuon) a dylai drosi'r rhagolygon yn gleientiaid (galwadau i weithredu a thudalennau glanio).

Ond os ydych chi'n adeiladu siop hardd, ei lleoli'n dda, ac yn gallu trosi'ch ymwelwyr yn gwsmeriaid ... nid yw'r gwaith ar ben:

  • Mae angen i chi fynd ati o hyd hyrwyddo'ch siop. Nid wyf yn poeni pwy ydych chi, mae'n hanfodol eich bod chi'n mynd allan yna ac yn pwyso'r cnawd, adeiladu dilyniant, ac ennyn diddordeb eraill yn y gymuned. Mae angen hyrwyddo siop wych mewn lleoliad gwych gyda phobl a chynhyrchion gwych o bryd i'w gilydd. Fel perchennog busnes, ni allwch eistedd yn ôl ac aros i'r busnes ddod, mae'n rhaid i chi edrych amdano wrth i chi aros i'ch strategaeth farchnata ar-lein ddatblygu.
  • Strategaethau organig fel ar lafar gwlad Efallai y bydd yn tyfu eich busnes, ond nid ar y cyflymder y mae ei angen arnoch chi! Mae WOM yn strategaeth wych ac yn nodweddiadol mae'n cynhyrchu'r arweinwyr o'r ansawdd uchaf. Ond mae'r arweinyddion hynny'n cymryd amser - felly efallai y bydd yn rhaid i chi gynnig cymhellion ychwanegol i yrru traffig yn gyflymach. Neu efallai y bydd angen i chi brynu traffig trwy dâl fesul clic, nawdd a hyd yn oed hysbysebion baner. Mae'n ddrud, ond gall gael llawer mwy o draffig i chi yn gyflymach.
  • Mae twf organig yn cymryd amser. Mae strategaeth farchnata ar-lein wych yn adeiladu perthnasedd ac awdurdod ychydig ar y tro. Wrth i chi dalu'r biliau marchnata, nid yw tuedd ar i fyny bob amser yn gysur pan fydd mwy o filiau'n dod i mewn na refeniw ... ond mae'n rhaid i chi wylio'r llethr a'r duedd ar i fyny ac edrych arno flwyddyn allan, 2 flynedd allan a 5 mlynedd allan. Mae llawer o fusnesau yn buddsoddi ar-lein ac yn disgwyl y bydd ganddyn nhw'r holl fusnes sydd ei angen arnyn nhw yn ystod y 60 i 90 diwrnod nesaf. Yn aml nid yw'n wir.

Peidiwch â betio popeth ar dwf organig. Neu… os gwnewch hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael amser ac adnoddau i helpu i hyrwyddo a chael y gair allan ar eich strategaeth farchnata ar-lein. Ni allwch ollwng criw o arian i mewn i wefan braf a chynnwys da a disgwyl canlyniadau gwych - mae mwy i'w wneud. Fy unig ddymuniad i'r cleient hwn yw ei fod yn rhoi cymaint o ymdrech i weithgaredd y gallant ei reoli yn hytrach na thynnu ein sylw i ffwrdd. Maen nhw wedi ymddiried yn eu strategaeth ... ac wrth ymyl y cleient, does neb eisiau iddi lwyddo yn fwy nag yr ydym ni'n ei wneud!

Un sylw

  1. 1

    Dylai cynllun marchnata gael ei dalgrynnu'n dda. Mae strategaeth twf organig ar-lein yn bwysig, ond bydd yn gweithio orau yn y tymor hir wrth gyd-fynd ag ymdrechion marchnata eraill. Dydych chi byth eisiau rhoi eich holl wyau mewn un fasged oherwydd gall defnyddwyr ryngweithio â'ch brand mewn llawer o wahanol bwyntiau cyffwrdd.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.